Home

Statistikkportalen

Offisiell norsk statistikk. Her finner du flere tall og mer detaljerte data som kan sammenstilles til egne tabeller og lastes ned i ulike format For å komme inn på statistikkportalen til NPE trenger du å opprette en bruker, slik at du får brukernavn og passord. Hver gang du logger deg på, får du også en ny sekssiffret sikkerhetskode (OTP-kode) tilsendt på e-postadressen din, som du må taste inn for å logge deg på (lik det man har på nettbanker)

Målet med statistikkportalen er formidling av oppdatert relevant statistikk for bruk i kommunenes og fylkets arbeid. I portalen kan du se statistikken både i kart, figurer og tabeller. Det er også mulig å sammenligne resultater mellom kommuner, fylker, nasjonalt og se på trender. Oppdatert versjon av statistikkportalen med ny kommuneinndeling per 01.01.2020 er nå tilgjengelig 2017: «Søkere som har fått lærekontrakt» het tidligere «Søkere og godkjente lærekontrakter», og ble lagt inn i Statistikkportalen i 2017. Det er gjort enkelte endringer i databehandlingen, og nye tall med disse endringene ble publisert tilbake til 2011 I statistikkportalen for Næringsutvikling finner en statistikk over følgende emner: Jordbruk, havbruk, fiskeri, energi, reiseliv, nyskaping og innovasjon, sysselsetting og eksport. Tallene presentert er hentet fra ulike kilder som SSB, Landbruksdirektoratet, Fiskeridirektoratet, Statistikknett Reiseliv, samt internt fra Næringsavdelingen (spesielt for nyskaping og innovasjon)

Statistikkbanken - SS

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet KommuneProfilen gir deg statistikk og nøkkeltall for kommuner, regioner, fylker, landsdeler og storbyområder. Sjekk status og utvikling i egen region Helseaktuelt - covid-19. Helseaktuelt utgis annenhver uke. Les denne ukens Helseaktuelt (medium.com)

Den nye statistikkportalen inneholder blant annet data om barnehagetilbud, skoletilbud, bosetting og arbeid. Kommuner kan bruke verktøyet til å lære av hverandre, mener statsråd Sylvi Listhaug Ansatte ved universiteter og høyskoler har mulighet til å logge inn i statistikkportalen og se eksakte tall for sin egen institusjon. Logg inn. Statistikk fordelt etter område. Studenter. Søkere, opptak, studenttall, eksamener, studiepoengproduksjon, kandidater, studietilbu I Statistikkportalen får du tilgang til statistikk om skoler, fag- og yrkesopplæring og Oppfølgingstjenesten, på et mer detaljert nivå enn tidligere. På sikt vil all statistikk fra Utdanningsdirektoratet være samlet i Statistikkportalen, slik at det blir enda enklere å få oversikt over hvilke tall som er tilgjengelige <iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NG8KK96 height=0 width=0 style=display:none;visibility:hidden></iframe> <meta http-equiv=Refresh. NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. nsd@nsd.n

NPE - Statistikkportal for helsepersonel

 1. Statistikkportalen er inkludert i de fleste UBAS-standardroller, bla. skoleleder og skoleeier. •Statistikkportalen ble lansert 8. desember 2015. Her finner dere flere og mer detaljerte tall enn i Skoleporten. På sikt vil all statistikk fra Utdanningsdirektoratet være samlet i Statistikkportalen, slik at det blir enda enklere å f
 2. Norsk bistand i tall gir deg enkel tilgang til all offisiell, norsk bistandsstatistikk fra 1960 til i dag. Velg selv hvilket innhold og omfang du ønsker rapport for, og få tallene ut som kart, grafer og tabeller
 3. Du finner statistikk fra BASIL i statistikkportalen.udir.no: Teknisk support: Kontakt IST på e-post basil@ist.com eller telefon 93 23 90 75 Slik kontakter du Utdanningsdirektoratet: post@utdanningsdirektoratet.no | Tlf: 23 30 12 00 | Mer kontaktinformasjon.
 4. Statistikkportalen inneholder data som viser status og utvikling på aktuelle samfunnsområder. Ved hjelp av verktøyet i portalen kan du fremstille store mengder data på en side. Les mer. Denne siden bruker informasjonskapsler
 5. Ny versjon av statistikkportalen er no tilgjengeleg. Hovudmålet med Statistikkportal for Agder er å samle relevant statistikk for Agder på ein sta
 6. Om statistikken: Pedagognormen. Definisjoner og beregninger; Hjelp til å tolke tallene for pedagognormen; Eierform; Geografisk nivå; Kilder; Kvalitetskontrol

Statistikkportalen •Utdanningsdirektoratets nettjeneste for statistikk •All statistikk samlet på ett sted (på sikt) •Statistikk om skoler, fag- og yrkesopplæring og Oppfølgingstjenesten Grunnskolepoeng Grunnskolekarakterer Karakterer i videregående Oppfølgingstjenesten Lærekontrakter Lærebedrifter Fag- og svennebre Trykk på ark symbol ved siden av kommunenavnet for å laste ned hele datagrunnlaget til statistikkportalen i Excel. Tips: Når enn har valgt de kommunene enn vil se nærmere på i diagrammene nederst på siden - trykk på Filter under tabell - kun valgte kommuner kommer opp i tabell - trykk på aktuell(e) kommune(er) - tallene på venstre side av diagrammene vil nå tilpasses tallverdiene. This is Statistikkportalen - Brukerveileder for avansert rapport by Utdanningsdirektoratet on Vimeo, the home for high quality videos and the peopl Velkommen til ny statistikkportal for Rogaland Statistikkportalen for Rogaland ble første gang lansert høsten 2015. Siden den gang har vi jobbet med en videreutvikling av løsningen, både på baksiden.. Det er blitt en vanlig overskrift at hver tredje elev dropper ut av videregående opplæring. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det stemmer at omtrent 30 prosent ikke har fullført med yrkes- eller studiekompetanse innen fem år, som er det offisielle målet på gjennomføring. Men det betyr ikke at de aldri gjennomfører. I denne utgaven [

Statistikkportal for Agder - Agder fylkeskommun

 1. Ny versjon av statistikkportalen er no tilgjengeleg. Hovudmålet med Statistikkportal for Agder er å samle relevant statistikk for Agder på ein stad, og få eit intiutivt verkty for å framstille statistikken i tabellar, diagram og kart
 2. En mye referert internasjonal gjennomgang av forskning fra 2006 kan si oss noe om den pedagogiske siden ved bruken av lekser: 3 Lekser utvikler elevenes arbeidsvaner, disiplin og evne til selvstendig problemløsing. Det er viktig at lekser blir gjennomgått på skolen, og at elevene får faglige tilbakemeldinger på sitt arbeid med lekser. Lekser gir mulighet [
 3. Mestring handler om i hvor stor grad eleven klarer skoleoppgavene på egen hånd både på skolen og hjemme. Elever som har forventninger om å mestre skolearbeidet, opplever arbeidet som mer positivt, de er mer engasjerte, investerer mer innsats og er mer utholdende når de møter motstand (). Del lenke på Facebook Del lenke på Twitter [
 4. Statistikkportalen har hittil vært lukket for offentligheten, men er nå åpen og inneholde alle t ilgjengelige indikatorer og statistikk på barnehageområdet. Statistikk om barnehager i Norge. Hvert år lager Utdanningsdirektoratet en statusrapport med statistikk og aktuell forskning for barnehager og skoler i Norge
Norsk bistand 2016 | Flickr

Trykk på ark symbol ved siden av kommunenavnet for å laste ned hele datagrunnlaget til statistikkportalen i Excel. Tips: Når enn har valgt de kommunene enn vil se nærmere på i diagrammene nederst på siden - trykk på Filter under tabell - kun valgte kommuner kommer opp i tabell - trykk på aktuell(e) kommune(er) - tallene på venstre side av diagrammene vil nå tilpasses tallverdiene. Når statistikkportalen er åpnet, vil den inneholde alle tilgjengelige indikatorer og statistikk på barnehageområdet. I statistikkportalen vil man ikke ha inngang til enkeltbarnehager, men vil presentere aggregert statistikk etter tema som for eksempel barn og personale Eksempler på slike systemer er Basil, Statistikkportalen, Barnehagefakta og påloggingsløsningen (UBAS). Endringer som gjelder den enkelte barnehage, kan meldes av påloggede brukere som har rettigheter tildelt i UBAS. Endringsønskene sendes til VoF og oppdateres der før dette endres i NBR Bakgrunn Datagrunnlag > Beskrives her - med lenker til SSB Oppdateringer > Neste oppdateringer Modultyper > Moduler med andre perspektiver Mobil og nettbrett > Brukertips for mobil finner du her Kontakt oss > Her finner du kontaktinformasjoner Befolkning > Om innholdet Modulene under Befolkning viser struktur og utvikling i befolkningen i kommuner og regionener

Find statistics, consumer survey results and industry studies from over 22,500 sources on over 60,000 topics on the internet's leading statistics databas Fylkeshovedstad i Vest-Agder. Fakta om kommunen, informasjon om politikk og kommunale tjenester Velkommen Statistikk fra Udir v/Anniken Gaudernack Kodeverk fra Udir v/Anniken Gaudernack Ny OT modul Framdrift (prosessen, pilot, innføring, opplæring) Kodeverk Presentasjon av modulen Endring i egne rutiner? Levering av data til Udir Still gjerne spørsmål rundt statistikken fra Udir. Gjør dere kjent med statistikkportalen på https://statistikkportalen.udir.no (velg Videregående skole) I denne filmen ser du hvordan du kan bruke statistikk fra Statistikkportalen, med eksamenskarakterer i norsk på videregående skole som eksempel. Statistikkportalen

template by addpoint.no. Statistikksystemet skal hjelpe Udir med å nå tre hovedmål. Mer statistikk og tallmateriale enkelt tilgjengeli Statistikkportalen er et unikt verktøy til kvalitetsforbedring av egen praksis. Innsikten i egen sykmeldingspraksis er godt egnet for diskusjon i kollegagrupper. På den måten kan eksempelvis fastlegen evaluere egen virksomhet i forhold til andre fastleger/legekontor. En er ikke kjent med at andre land har tilsvarende verktøy for sykmeldere Statistikkportalen. Utdanningsdirektoratets nettjeneste for statistikk. All statistikk samlet på ett sted (på sikt) Statistikk om skoler, fag- og yrkesopplæring og Oppfølgingstjenesten. Grunnskolepoeng. Grunnskolekarakterer. Karakterer i videregående. Oppfølgingstjenesten. Lærekontrakter. Lærebedrifter

Om statistikken: Søkere som har fått lærekontrak

Den nye statistikkportalen er kommet for å bli, og oppdateres hver tredje måned. I tråd med prinsippene i IA-avtalen skal det legges vekt på arbeidsevne og aktivitet. Det er lagt opp til at en i større grad skal ta i bruk gradert sykmelding Statistikkportalen for Rogaland ble første gang lansert høsten 2015. Siden den gang har vi jobbet med en videreutvikling av løsningen, både på baksiden og for brukerne på forsiden. Vi lanserer nå den nye portalen og håper at vi vil kunne fylle den opp med aktuell statistikk for alle statistikkområdene som er relevant for Rogaland Etter det første fulle skoleåret med fraværsgrensen har fraværet gått ned i videregående skole

Rogaland Fylkeskommune - Statistikkporta

Korrigert for innbyggertall ligger landet nå på en 15. plass på verdensbasis, ifølge den tyske statistikkportalen Statista. Last ned appen vår. Her er forskernes dødsfasit Elever som opplever trivsel og tilhørighet til skolen, er mer motiverte, yter større faglig innsats og er mer utholdende og engasjerte i læringsaktivitetene sammenlignet med elever som i mindre grad føler tilhørighet til skolen (). De fleste elever og lærlinger trives, men det er likevel utfordringer knyttet til prestasjonspress, skolevegring, mobbing, motivasjon og mestring. Del [ Spillutvikler Epic Games forteller at de har satt av 30 millioner dollar til vinnere under finalehelgen i Fortnite-VM.. Det tilsvarer 258 millioner kroner. Vinneren av hele VM skal få 3 millioner dollar, like over 25,8 millioner kroner. Den tyske statistikkportalen Statista rapporterer at Fortnite dermed er på toppen av listen som rangerer hvilke konkurranser som deler ut størst pengepremie I USA øker salget av jevnt og trutt, ifølge statistikkportalen Statista. Flere artikler. Full strid rundt probiotikaenes effekt. Ny keisersnitt-grep: - Foreldrene er veldig interesserte

Alle data angir status per 15. desember 2017. Grunnlagstallene er utlevert av Utdanningsdirektoratet og er hentet fra statistikkportalen.udir.no. Kun ordinære barnehager er tatt med. Det betyr at barnehager som både er definert som ordinær barnehage og enten familiebarnehage eller åpen barnehage ikke er inkludert i sammenstillingen Barnehager i kommunen Mehamn Barnehage. Kontaktinformasjon: Leder Reidun Bertheussen. Besøksadresse: Gamvik veien 1. Postadresse: Gamvik kommune pb 173, 9770 Meham Foto: Utdanningsdirektoratet, Statistikkportalen Kunnskapsdepartementet mener at median er et bedre mål enn vanlig gjennomsnitt fordi det viser det typiske fraværet og er mindre sårbart for. Tips og ressursar. På denne siden finner du informasjon om utvalgte ressurser som du som jobber i barnehagen, kan ha særlig nytte av. Det kan for eksempel være filmer, nettressurser eller annet veiledningsmateriell

Statistikkportal for Agder - Agder fylkeskommune

Statistikkportalen Statista estimerer at antall brukere av virtuelle lommebøker basert på blokkjedeteknologi har økt fra 9,4 millioner i januar til 14,8 millioner ved utgangen av september 2017. Virtuell valuta er et relativt nytt fenomen, og vi har ingen egne skatteregler for dette Statistikkportalen (USS) ble lansert i desember 2015 og er Utdanningsdirektoratets nettjeneste for statistikk om grunnopplæringen i Norge. I portalen får man tilgang til statistikk om skoler, fag- og yrkesopplæring og Oppfølgingstjenesten Ifølge statistikkportalen Opta har Manchester United nå vunnet ti strake kamper på bortebane, for første gang i klubbens historie. Dermed fikk Manchester United en strålende start på. Ifølge den tyske statistikkportalen Statista plasserer det Fortnite på toppen av prispengelisten, så vidt foran Wimbledon-turneringen i tennis. Der innkasserer vinneren 2,98 millioner dollar

Fagvala til elevar i vidaregåande opplæring for skoleåret 2015-16 er no publiserte i Statistikkportalen. I samband med denne publiseringa er det vedteke å fjerne fagvala til elevar i vidaregåande opplæring frå Skoleporten Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Stabil Denne høsten tok 120 000 elever nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn, og lesning og regning på 9. trinn. Resultatene for landet, fylker, kommuner og skoler er tilgjengelige på statistikkportalen.udir.no og skoleporten.udir.no om du vil sjekke detaljer. Det nasjonale snittet er stabilt og i de fleste fylkene e Ifølge statistikkportalen til Utdanningsdirektoratet er det omregnet 7,7 barn per ansatt i de kommunale barnehagene i Brønnøy, i de private barnehagene er det 6,5 barn per ansatt. Tall fra PBL viser at et gjennomsnittlig tilskudd for små barn i 2018 vil bli 209.000 kroner. I Brønnøy vil tilskuddet bli 171.000 kroner, ifølge PBLs tall

Fremmedspråk fellesfag – programfag

Alle data angir status per 15. desember 2016. Grunnlagstallene er utlevert av Utdanningsdirektoratet og er hentet fra statistikkportalen.udir.no. Kun ordinære barnehager er tatt med. Det betyr at barnehager som både er definert som ordinær barnehage og enten familiebarnehage eller åpen barnehage ikke er inkludert i sammenstillingen. Beregninge Ifølge statistikkportalen Statista er det rundt 22,9 milliarder enheter knyttet til Internett i 2016, og tallet vil øke til 50 milliarder innen 2020. Internet of Things (IoT) vil skape massive behov og utfordringer for cybersikkerheten etter hvert som millioner av nye enheter kommer på nett

Stavangerskolen mot 2025 - strategi for kvalitet skal ivareta helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for grunnskolen i Stavanger. Strategien omhandler både undervisningstiden og skolefritiden. Strategien har målsettinger om faglig og sosial læring både for enkeltindividet og fellesskapet veilede om praktisk bruk av Statistikkportalen samt tilby brukerstøttefunksjon for skoleeiere (skal etter planen lanseres i 2015 - informasjon kommer i eget brev). gi brukertilgang til skoleeiere i Skoleporten, GSI og Statistikkportalen gjennom UBAS Fylkesmannen i Oslo og Akershus Internett har endret måten folk handler hjem. I følge en fersk undersøkelse av statistikkportalen Statista, er nettsteder på nettet de mest konsulterte informasjonskanalene for boligkjøp i USA. Den fant at 89% av de spurte konsulterte nettsteder, og 87% konsulterte eiendomsmeglere. Det ærverdige hageskiltet var valget for 51% av de spurte Tall fra Statistikkportalen viser at fraværet har sunket i den videregående skolen etter at fraværsgrensen ble innført. Også innenfor høyere utdanning ser vi positive effekter av obligatorisk oppmøte, men her stiller igjen de kritiske røstene temaet til veggs

Standpunkt- og eksamenskarakterer for videregående opplæring skoleåret 2015/16 er nå publisert i Skoleporten og Statistikkportalen. Publisering i Skoleporten. Tallene finner du her: Standpunkt fellesfag. Standpunkt programfag. Eksamen fellesfag . Eksamen programfag. De fleste av fellesfagene er med, både studieforberedende og yrkesfaglige Eksempler på slike systemer kan være Statistikkportalen, Skoleporten og påloggingsløsningen (UBAS). Endringer som gjelder det enkelte opplæringskontor, kan meldes av påloggede brukere som har rettigheter tildelt i UBAS. Endringsønskene sendes til VoF og oppdateres der før dette endres i NOR

Forside - SS

Denne høsten tok 120 000 elever nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn, og lesing og regning på 9. trinn. Resultatene for landet, fylker, kommuner og skoler er tilgjengelige på statistikkportalen.udir.no og skoleporten.udir.no. - Finnmark har lenge gjort det dårligere på nasjonale prøver enn resten av landet Mange inspirerte for En by for alle i uke 6 til neste Ã¥r. Over 50 representanter fra lag, foreninger, frivillige organisasjoner, institusjoner, kommune og fylke deltok 7. november pÃ¥ Inspirasjonsmøte for Kristiansand - en by for alle Fylkesmannen i Nordland opplyser at barnehagefakta nå er oppdatert med nye tall der også foreldreundersøkelsen inngår. - Barnehagefakta oppdateres årlig, med tall som barnehagene selv rapporterer inn i årsmeldingsskjemaet

KommuneProfilen. Kommunefakta med statistikk og nøkkeltall ..

Norsk bistand til helse i 2017 | Norsk bistand til global

Helsedirektorate

Ny statistikkportal gir bedre fakta om integrerin

Database for statistikk om høgre utdanning - DB

Ifølge den tyske statistikkportalen Statista plasserer premiepengene Fortnite på toppen av premiepengelisten, så vidt foran Wimbledon-turneringen i tennis. Der innkasserer vinneren 2,98. Tall fra den tyske statistikkportalen Statista, viser at den globale parfymeindustrien i 2018 omsatt for 376 milliarder kroner. De forventer at dette tallet vil øke med 95 milliarder kroner mot 2025. Parfymemakeren samler de små blå flaskene med bergamott, neroli og appelsinblomst

Statistikkportalen er nå tilgjengelig for alle

Vi har fått henvendelser knyttet til at resultatene for Lysaker skole er unntatt offentlighet. Det er mange regler knyttet til behandlingen og offentliggjøringen av resultatene fra nasjonale prøver Statistikkportalen https://statistikkportalen.udir.no/ O p p ga ve r Hvor stor andel av søkerne til læreplass i Hordaland har fått godkjent lærekontrakt per 1. november 2015? Hvor stor andel av lærlingene i Oppland opplever mobbing 2- 3 ganger i måneden eller oftere Ifølge statistikkportalen Opta har Manchester United nå vunnet ti strake kamper på bortebane, for første gang i klubbens historie. 10. Mer statistikk finnes på Kristiansands hjemmeside: Statistikkportalen Utfordringsbildet tar for seg status og utviklingstrekk for viktige tema innenfor samfunns- og arealutvikling i nye Kristiansand. Utfordringsbildet er basert på kjente utviklingstrekk og beregnede prognoser. Utfordringe

Statistikkbanken Oslo kommun

Statistikkportalen.udir.no og skoleporten.udir.no Her ligger resultatene for landet, fylker, kommuner og skoler tilgjengelige for alle. Det er enklest å gjøre egne uttrekk fra Statistikkportalen, men resultatene er fremstilt mer visuelt på Skoleporten. Analyse av resultatene; Fakta om nasjonale prøver på 8. og 9. trin Ciaotech S.r.l. er et uavhengig konsulentfirma som spesialiserer seg på europeiske forskningsprosjekter, særlig innen IKT, sikkerhet, bioteknologi og nanomaterialer Vi gir også bistand ved bruk av statistikkportalen for leger. Nøkkeltall totalt . Betjente henvendelser for Tastevalg 2 . oppfølging av sykemeldte og sanksjoner 64 057. henvendelser totalt . 56 %. besvart innen 30 sekunder. Betjente henvendelser for Tastevalg 3. Rekruttering, permitering, tiltak 52 642

Lansering - ny statistikkportal for Agder - Bygland kommuneBrønnøy-saken: Ansatte på gråten på møte med fagforeningen

Fraværet i videregående skole i Møre og Romsdal var på kun 3 dager og 7 timer i snitt for skoleåret 2016/2017. Blant skolene med aller minst fravær finner vi Spjelkavik vgs, Vestborg vgs og Ørsta vgs, tett fulgt av de fleste andre videregående skolene i fylket (statistikkportalen.udir.no) For å tilgang til tall for egen institusjon i statistikkportalen og/eller kunne ha tilgang til DBH/DBH-Fs dataleveringsportal DIMP for rapportering, må det opprettes en personli I år arrangeres det for første gang VM i det populære e-sortspillet Fortnite, og prispengene til vinneren blir høyere enn i noen individuell idrettskonkurranse Tallene har Det humanistiske fakultet innhentet fra Statistikkportalen hos Utdanningsdirektoratet. LES OGSÅ: Flere er interessert i å studere i Tyskland. LES OGSÅ: Regjeringa med tiltak for å fremme tysk - At rekrutteringen til ungdomsskole og videregående skole er så dårlig, bekymrer oss Tallene over antall aktive er hentet fra statistikkportalen BoxRec.com, som regnes som pålitelig. Kritisk til sammenligning. Idrettssosiolog, professor og feminist Gerd von der Lippe er ikke imponert over sammenligningen mellom menn og kvinner i profesjonell boksing

Database for statistikk om høgre utdanning - statistikk om

Politiet sier til medier i San Fransisco at antakeligvis var fotgjengeren skyld i ulykken. Kvinnen på 49 år som døde i ulykken, ble påkjørt av den selvkjørende bilen da hun plutselig gikk fra en midtrabatt og ut i traffikkert vei med en sykkel lastet med plastposer, skriver SF Cronicle. - Sjåføren sier det var som et flash, personen gikk ut foran dem, sier politisjefen i Tempe.

 • Hublot serial number.
 • Sosial støtte samboer.
 • Ringbuch kalender a5 2018.
 • Hpv 18 positiv.
 • Hedmark fylkeskommune lærling.
 • Dual sim smartphone 2017.
 • Leonberger hane.
 • Enkeltmannsforetak skatt.
 • Avføring etter hvert måltid baby.
 • Forskjell på bedrift og virksomhet.
 • Kurse unna.
 • Slow cooker best review.
 • Landesamt für soziales verschlimmerungsantrag.
 • Toffifee witz oma.
 • Heleid statlig aksjeselskap.
 • Rains backpack oslo.
 • Affektert kryssord.
 • Walmart kid.
 • Sjakkregler bonde.
 • Bison extermination.
 • Lovanvendelse definisjon.
 • Horoscope monthly sagittarius 2017.
 • Hva er sentralisering.
 • Salzgrotte schönebeck.
 • Russerevy mysen 2018.
 • Bad homburg vor der höhe interessante orte.
 • Transportbur katt jula.
 • Nordiska mästerskapen fälttävlan 2018.
 • Hijau daun suara lirik.
 • Das beste hotel kroatien.
 • Budget bilutleie.
 • Vikings staffel 4 teil 2 kaufen.
 • Skuespiller fra trondheim.
 • Håpe synonym.
 • Neubauwohnungen bremen findorff.
 • Kjøpe sprit på nett.
 • Militær iq test.
 • Seatguru swiss.
 • Største flyplasser i norge.
 • Kristin solberg gift.
 • Ingebjørg bratland 2017.