Home

Kompasset i middelalderen

Kompass - Wikipedi

 1. Det magnetiske kompasset finnes dels som orienteringskompass, med en bevegelig kompassnål som angir nord-sør-retning, som peilekompass som viser magnetkurs til peilede gjenstander, eller som fartøys-, båt- eller flykompass, der en bevegelig, gradert skive viser kursen
 2. Hovedartikkel: Musikk i middelalderen. Kunstmusikk fra middelalderen er stort sett ensbetydende med kirkemusikk, fordi det var denne musikken som ble ansett som viktig nok til å noteres ned. Det fantes imidlertid også en rik kultur av verdslig musikk. Vårt moderne notasjons-system har sine røtter i kirkemusikken i middelalderen
 3. I middelalderen levde folk forøvrig i en verden full av magiske sammenhenger, så det var det sånn sett ikke noe nytt i. Kompasset ble fort noe som bare særlig utvalgte mennesker kunne begripe. Navigatøren ble en slags trollmann. Man betrodde sitt liv til ham og hans kompass, uten å ane hvordan det lille jernstykket kunne vise vei over havet
 4. Vitenskapsmenn på 1400-tallet så på middelalderen som en mørk og dyster tid, uten store kulturelle bragder. Middelalderen lå mellom de lysende periodene oldtiden og renessansen

I middelalderen hadde de aller fleste ikke tilgang på rent sukker annet enn i form av honning. Maten på denne tiden var ofte salt eller sterkt krydret og man trengte følgelig noe å drikke. Øl ble laget av maltet bygg, gjær og vann, og for å skjule den begynnende eddiksyredannelsen under ølproduksjonen, ble det gjerne tilsatt honning til ølet Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den 1000 år lange perioden i Europas historie som ligger mellom antikken og moderne tid. Det er vanlig å regne tiden fra omkring 500 til omkring 1500 til middelalderen. Middelalderen begynner med at den vestlige delen av Romerriket ble oppløst, og nye riker ble etablert i Europa. Perioden kjennetegnes av spredning av kristendommen, etablering av. Hovedgrunnen til bøndene sin overproduksjon i middelalderen var at måtte betale stadig større deler av avlingen sin til jordeiere som landskyld. Ut over i høymiddelalderen økte også avgiftene de måtte betale til kirke og kongemakt. Jord og ekteskap. Jord var ikke en vare som kunne selges fritt

Senmiddelalderen - Wikipedi

Middelalderen 1) Gjør rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen Jeg har valgt på grunnlag av min tid som europeer, å skrive om middelalderen fra Europa, og jeg har hentet stoffet fra læreboka I middelalderen ble all mat kokt over åpen flamme. Ildstedet var ofte plassert midt i huset for å utnytte varmen mest mulig. Det kokte maten og holdt temperaturen oppe innendørs. Bakerovner var det bare storgårder og gods som hadde. Å beherske kunsten å holde jevn varme fikk unge jenter opplæring i svært tidlig Pavekirken i Roma var viktig tidlig i middelalderen i Vest-Europa. Kristendommen var innført som statsreligion i Romerriket allerede på 300-tallet. Vis flere relaterte artikler. Lukk. Regler for bruk av bildet. Innholdet er så gammelt at du kan bruke det som du vil

Slingrebøyle – Wikipedia

Kompassets underlige reis

De to århundrene etter middelalderen var 1500-tallet og 1600-tallet. Ved Universitetet i Oslo er Hans Jacob Orning ekspert på middelalderen. Han peker på at forskerne ville ha funnet langt flere spor etter voldtekter i den omfattende litteraturen vi har fra middelalderen, dersom dette var vanlig den gangen Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner Undervisningsopplegg: Hvordan jobbe med kapitlet Her finner du ulike forslag til hvordan du kan arbeide med kapitlet. Begreper Undervisningsopplegg der elevene arbeider med å finne forklaringer på sentrale begreper fra middelalderen. Omfang: Ca. 45 minutter. Periodeinndeling Undervisningsopplegg som ser på hvorfor historikere deler historien inn i ulike perioder, og der elevene selv skal. 1150'erne - Kompasset er i brug i Vesteuropa fra midten af det 12. årh. 1170 - Rottefælder er tilsyneladende velkendte i 1170'erne. 1180 - Der berettes første gang om bruge af glasspejle. 1185 - Vindmøller er omtalt første gang. 1220'erne - Det arabiske talsystem begynder at blive brugt i manuskripter fra begyndelsen af det 13. En interaktiv historieopplevelse

HISTORIE tar deg med på en heseblesende reise til fortiden, der du får med deg historiens største dramaer fra første rad Når middelalderen stilles på linje med betegnelser på senere epoker i vår historie, som renessanse, opplysningstid o.s.v., glemmer man lett at i motsetning til disse epokene, som gjerne. Middelalderen eller mellomalderen nyn. (latin: medium ævum eller media ætas) er i streng forstand i norsk historie perioden fra vikingtidens slutt til reformasjonen i 1536.Perioden kjennetegnes blant av at kirkens posisjon ble styrket, ofte på bekostning av adelens og kongens makt; framveksten av et borgerskap i byene samt en oppløsning av det gamle norske samfunnet og tap av norsk. Middelalderen - en kort oversikt. Middelalderen er det vi kaller den lange perioden i europeisk historie som skiller antikken og Vest-Romerrikets fall og den moderne tid etter Øst-Romerrikets fall. Vi deler den vanligvis inn i tre deler: Tidlig middelalder ca 500-1000 evt. Størstedelen av Vest-Europa kristnes og underlegges paven i Rom

Kapittel 5 - Middelalderen

Mens en i middelalderen satte Gud i sentrum, var det i renessansen mennesket som stod i fokus. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 Kompass som her viser to systemer for å beskrive skipets kurs,. arc, draw, tegning, vinduer, kvadrat, diagonal, oktogonen, kompass, åttekanter, middelalderen, Åttekanter i vinduer i middelalderen In order to unlock resources, you must be logged on yTeach and assigned to school Det er også sannsynlig at man allerede i middelalderen kjente til en slags peileskive, som i Kongespeilet og Biskupa Sogur omtales som solarstein. I en engelsk skipsinventarliste fra 1338 omtales dayal - bearing dial - eller peileskive. Kompasset virket selvfølgelig helt revolusjonerende på den terrestriske navigasjon

Oppfinnelse Høydepunkter i middelalderen Selv om det er en tvist om den eksakte år som sluttmarkøren middelalderen, de fleste kilder sier 500 e.Kr. til 1450 AD Mange historiebøkene kaller denne tiden den mørke middelalderen som det reflekterte en pause i læring og kompetanse , men i virkeligheten var det mange oppfinnelser og høydepunkter i løpet av denne tiden Magneter har været anvendt i kompasser , så længe kompasser har eksisteret , som magnetiske kompasser var de tidligste navigationsværktøjer . Lodestones , som er naturligt magnetiseret vulkanske klipper , var de første , der anvendes i kompasser , men i dag kan folk magnetisere nåle til at fungere som kompas magneter

Blant middelalderens bidrag til den viktigste menneskeheten, skiller arkitektur ut, utvikling av bransjer, universiteter eller oppfinnelser som blekk, armbue eller ur. Middelalderen er historien som kunne etableres i Europa fra slutten av det femte århundre (spesielt fra år 476 med oppløsning av det romerske imperiet) og slutter i det femtende århundre med ankomsten av europeerne til. Viking er i moderne språkbruk en handelsmann, landnåmsmann eller sjøkriger fra Norden som deltok i reiser til Vest- og Øst-Europa for å handle, bosette nytt land eller plyndre i perioden mellom cirka 800 og 1050. I dagligtalen anvendes ofte betegnelsen om befolkningen i Norden i vikingtiden. Renessanslitteraturen ble født mellom den fjortende og femtende århundre, etter nedgangen i middelalderen og dens kanoner, og mentalitetsendringen som førte til oppdagelsen av Amerika. Litteraturen som begynte å utvikle seg på den tiden, kunne betraktes som et forspill til romanen. Mens i Italia den nåværende begynte i det fjortende århundre, begynte den engelske renessansen og.

Helse, sykdom og død i Middelalderen

 1. I middelalderen hadde folk ofte pentagrammer på klærne sine eller hugget dem inn i rammene rundt dørene og vinduene i den tro at de ville avverge onde ånder luft, jord og ånd. Tegn en sirkel ved hjelp av kompasset eller ved å spore rundt ytterkanten av en sirkulær gjenstand, for eksempel en opp-ned-drikkeklasse. Merk et sted.
 2. Kompasset og astrolabium sammen med teknologi innenfor skipsfart, muliggjorde navigasjon på verdenshavene. Kunstmusikk fra middelalderen er stort sett ensbetydende med kirkemusikk, fordi det var denne musikken som ble ansett som viktig nok til å noteres ned
 3. Vikingtiden er en betegnelse brukt på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050, særlig i Norden og til dels i andre regioner, som på de britiske øyer. Perioden har navn etter vikinger og vikingferder, men betegnelsen «vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet.I europeisk historie er denne perioden en del av tidlig middelalder, mens arkeologer ofte bruker betegnelsen.
 4. historie priya kaur daphu tidslinjer september 2018 del ca. 500 1400 kapittel asia og middelalderen rede for et utvalg av sentrale sosiale, politiske o
 5. I slutningen af 1100-tallet kom kompasset fra Kina, hvor det havde været kendt siden 200-tallet, og da man snart efter fik kendskab til Ptolemaios' værker, fik man nogenlunde nøjagtige kort over den vestlige verden med længde og breddegrader indtegnet
 6. Kruttet, kompasset, trykkekunsten og papirproduksjon regnes som de fire store klassiske kinesiske oppfinnelsene. I det siste har det i Kina vært fokus på det som kalles de fire nye store oppfinnelsene. Hva har «de fire nye store» å si for Kina og for resten av verden

middelalderen - Store norske leksiko

Middelalderen, også kjent som middelalderen, er den turbulente perioden av europeisk historie som begynte etter fallet av det romerske imperiet, ca 450 ad, til fremveksten av renessansen, mer enn 1000 år senere, rundt 1500 annonse Flere verktøy hjulpet oppdagere som Marco Polo, Christopher Columbus og Vasco da Gama på sine oppdrag i middelalderen, og mange av disse verktøyene er fortsatt. Bestemt i middelalderen. Siden pila på kompasset peker mot den magnetiske nordpolen, skulle man tro at det var enkelt å ta krysspeilinger og fastslå polens posisjon nøyaktig. Den kjente karttegneren Gerardus Mercantor brukte denne metoden allerede i 1546 I middelalderen, perioden før renessansen, har den katolske kirken omfattende politisk og økonomisk makt. Kirken eier store landeiendommer og mange klostre og andre bygninger. Kirken er det eneste stedet folk kan høre bibelens ord, og kirkens religiøse makt er enorm

Utgangspunktet, spåmenn brukt disse kompass i spåing boards, men senere de utviklet seg til navigasjons kompass. Magnetisert nåler, gnidd med lodestones å produsere den magnetiske kvalitet, tok plassen til lodestones i det 8. århundre e.Kr., og etter middelalderen, europeiske skip brukte kompass for å navigere havene Nevn noe som ble oppfunnet i middelalderen. back 7. Noe som ble oppfunnet var vindmølla,vannmølla, uret , brillene, tallet 0 og kompasset. front 8. Hvem var persene? back 8. Folk som er fra området rundt Iram. front 9. Hva er en tiende? back 9. Tiende er en skatt som folk betalte til kirken. Man måtte betale en tienedel hva men dyrket eller. Styggdalen i Trondheim er mørk og full av døde kjempetrær fra middelalderen, Oslos versjon er kos i forhold. Startposten venter på et kjærtegn fra brikken min. I 21.århundre-orienteringsløp kan man, innen rimelighetens grenser, starte når man vil. De som er lure varmer opp i sirkler rundt denne, kretser rundt startposten som en ørn som, cirka bokstavelig talt, venter på en hare

Middelalderens økonomi: bytte og kjøpe - Norgeshistori

Det er kjent som valfartssted fra middelalderen og fram til vår tid. Besøk her virket i følge tradisjonene helsebringende. Gravide kvinner sikret seg lett fødsel og sunne/sterke barn etter en tur hit. Nøkternt sett er ikke Bolsbota annet enn et gjørmehull i et sumpområde. Det er markert med en mengde staker stukket ned i gjørma Hva var for eksempel årtusenets viktigste oppfinnelse? Spørsmålet ble stilt av flere i USA. Både en stor enquête blant historikere, og Time Magazine konkluderte med at årtusenets mest betydningsfulle oppfinnelse var Johann Gutenbergs utvikling av en effektiv trykkemetode Mot Selbu vil du oppleve vekslende natur, fra åpent fjellandskap, frodig skoglandskap til fruktbare kulturlandskap. Du passerer Selbu kirke, som sannsynligvis har hatt sentral betydning for pilegrimene i middelalderen. Veien videre til målet går via Malviks skoger, til Saksvikkorsen med utsyn mot spiret av Nidarosdomen

Deres teknologiske overlegenhet hadde allerede lenge vært kjent for Europa: trykkpressen, kruttet, mekaniske klokker, toalettpapir, skrivepapir, pengesedler, magnetiske kompass, tannbørsten - alt sammen var kinesiske oppfinnelser. Et interessant historisk spørsmål er hvorfor Kinas forsprang på Europa likevel snart skulle forsvinne Fagtid er vår nye videokanal, der du finner alt du trenger for å vurdere høstens læremidler. Forfattere og redaktører viser frem det nye innholdet og hvordan du kan bruke det. Du finner også innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen

Vikingtid og middelalder - Norgeshistori

Forsåvidt kunne ikke Colombus ha nådd Amerika uten ett par oppfinnelser fra Kina, kompasset og roret... Nuvel, vikingene hadde hverken ror eller kompass de heller, Det kom først etter Antikken og et godt stykke inne i Middelalderen. Upassende innlegg? Svar. Arcticblue Innlegg: 15668 Østerdalsleden har lange tradisjoner for pilegrimsvandring. I senmiddelalderen var det stor trafikk her mellom pilegrimsmålet Olav den Helliges gravkirke i Trondheim (Nidaros) og Vadstena (hjem til den svenske helgenen, hellige Birgitta). Her kan man vandre i rolige og fredelige områder med varier Medieval Farming Oppfinnelser Middelalderen vitne til mange teknologiske fremskritt. Fra etableringen av solur og kompass, til produksjon av krutt og silke, middelalderen endret ansiktet av verden. Siden vokser og dyrke mat har alltid vært en svært viktig funksjon i samfunnet, m Nå er det ingen i vesten med utdannelse som virkelig har ment at jorda var flat siden antikken. At de trodde det i middelalderen er en myte skapt på 1800 tallet Jeg tillegger ikke folk meninger, jeg har seriøst diskutert med massevis av muslimer akkurat det greiene her på youtube og diverse andre steder

Middelalderen - Wikipedi

Hvis du er det minste interessert i fantasy og science fiction, kan du gå kinohøsten lyst i møte I løpet av middelalderen lider det av europeerne? Store oppdagelsesreisende i middelalderen? Alder av europeisk leting? Hva søkte europeerne først i Vest-Afrika? Hva var de tre hovedmålene for europeiske land i løpet av letingens alder? Hvilke personer led mest under evnen til europeisk utforskning? Brukte europeerne kompasser i. Game of Thrones er fantasy. Men serien forteller også mye om middelalderen - faktisk langt mer enn det mange såkalt «historiske» serier gjør! I dette seminaret vil tre middelalderforskere utforske og diskutere forholdet mellom GoT og middelalderen: Arkeolog Marianne Moen fokuserer på moderlige mødre og hardføre fedre, kunsthistoriker Linn Borgen ser på arkitekturen som moralsk.

Video: Torget i middelalderen

Gårdslivet i middelalderen - Norgeshistori

The Distichs of Cato ( latin: Catonis Disticha, mest kjent ganske enkelt som Cato), er en latinsk samling av ordspråklig visdom og moral av en ukjent forfatter ved navn Dionysius Cato fra det 3. eller 4. århundre e.Kr. Den Cato var den mest populære middelalder lærebok for undervisning latin, verdsatt ikke bare som en latinsk lærebok, men som et moralsk kompass pilegrimsmål for kristenheten gjennom hele middelalderen. Vestfold og Akershus fylkeskommuner har i en tid arbeidet for å lage en ny pilegrimsled ved navnet Tunsbergleden, som vil gå fra Larvik til Trondheim. Den er også knyttet til Europa med fergeforbindelse. Det langsiktige målet er å få den nye leden godkjent som europeisk kulturvei.

Enten jente eller gutt, kvinne eller mann: Nesten alle kan være entusiastiske over en ridderslott. Endelig representerer bygningene en viktig del av historien - de gjenspeiler den spennende middelalderen. For å ha en slik fabrikk hjemme, trenger du ikke nødvendigvis å investere mye penger i en Lego-utførelse Game of Thrones er fantasy. Men serien forteller også mye om middelalderen - faktisk langt mer enn det mange såkalt «historiske» serier gjør! I dette seminaret vil tre middelalderforskere utforske og diskutere forholdet mellom GoT og middelalderen: arkeolog Marianne Moen fokuserer på moderlige mødre og hardføre fedre, kunsthistoriker Linn Borgen ser på arkitekturen som moralsk kompass. Fra middelalderen og opp til 1800-tallet var Østre Bolæren en populær losseplass og anløpshavn for skip. Navnet Kongshavnsund forteller at selv den dansk-norske kongens skip hadde anløp her. Og når store skip nærmet seg land, måtte de signalisere etter en los som kunne ro ut for å geleide skipet i havn uten at det gikk på skjær og grunner KonstantinopelUniversitetet, arrangementsrekke om antikken og middelalderen i Middelhavsområdet 2020/2021, kr 40 000. Kraft Litteraturfestival, Kraft Litteraturfestival, kr 40 000. Kristiansand Kunsthall, publikasjon med tekster av kommuneforfatter Eivind Hofstad Evjemo, kr 30 000. Kristofer Uppdals venner, UPPDALDÅGGÅN 2020, kr 30 00 Hei! Jeg har lenge vært interessert i hvorfor vesten har blitt så overlegen de siste århundrene på så mange områder i forhold til Afrika, Sør-Amerika, deler av Øst-Europa og deler av Asia. Alle disse områdene har hatt sine glansperioder (Egypt (skriftspråk, pyramider), Maya osv.), men i dag er de..

Knut W. Hansson Side 3 av 123 Forord Dagens navigasjon på havet er i stor gradert basert på bruk av GPS og kartplotter. På handelsskip er det ikke engang nødvendig å sekstant om bord lenger Middelalderen Vitenskap og oppfinnelser Middelalderen ikke få beryktet andre høyproduktive epoker. Etter fallet av det romerske imperiet, og forut for de mange funn av renessansen, lå denne gang i historien klemt mellom to spennende perioder, fører det til ofte bli oppfattet som intellekt middelalderen, og jeg kan fortelle to fakta om Hildegard fra Bingen. Jeg kjenner til noen viktige oppfinnelser i middelalderen som kompass, vindmølle og vannmølle, uret og vevstolen. Jeg vet hva svartedauden var. Norsk: Jeg kan lage en fantasyfortelling på Creaza Naturfag : Jeg kan beskrive hvordan en magnet virker Månedens fokus

Historiske ferdselsveier fra Oslo gjennom Nordmarka til Hakadal og Hadeland. Forfatter er Ståle Pinslie I det 11. århundre, kompass bruk som navigasjonsinnretninger på skip så ut til å ha blitt vanlig. De magnetisert nål kompasser som brukes i navigasjons kan være våt (i vann), tørk (på en spiss aksel), eller suspendert (på silketråd), og ble brukt ved voyagers, slik som de handelsfolk som reiste til Midtøsten, og var brukt av tidlige navigatører for å finne den magnetiske. KART OG KOMPASS TIL TUREN Denne boken er et reisefølge for den indre pilegrimsreisen. Du finner ingen telefonnummer til overnattingsteder her. Du finner ikke engang en reiserute. I middelalderen valfartet folk til Spania, til Nidaros, til Roma og Jerusalem. De gikk til mindr Nevn noe som ble oppfunnet i middelalderen. Noe som ble oppfunnet var vindmølla,vannmølla, uret , brillene, tallet 0 og kompasset. 8. Hvem var persene? Folk som er fra området rundt Iram. 9. Hva er en tiende? Tiende er en skatt som folk betalte til kirken

- Middelalderen sin kunst hadde mer enkle former, mens renessansekunsten var «naturlige og levende». - Kompasset som ble funnet opp på 1200-tallet ga seilerne nord-sør retningen, og portugisernes oppfinnelse av kvadranten omkring 1460 ga nøyaktige målinger av breddegraden Endringer i middelalderen. Under den siste etappen av middelalderen kunne den katolske kirken og det romerske riket ikke skape stabilitet mellom det åndelige liv og folks materielle liv. Dette førte til at den generelle tanken endret seg, unchaining nye ideer som kulminerte med renessansen Videre ble midler til å gå under vann allerede undersøkt i middelalderen med skisser av løsning. Den vitruvianske mannen, kompasset og proporsjonene Den hydrauliske såmen og bøttehjulet Luftskruen, som prefigurerer helikopteret Paddle steamer sett av de Vinci Europa fokuserede på at komme sig efter det gamle Rom. Â Efter den mørke tid hjalp videnskabsfolk imidlertid med at skabe værktøjer som kompasset og kruttet. Â Fordi teknologiudviklingen var større i den senere del af middelalderen, hjalp det med at samle udtrykket Dark Ages i den tidlige middelalder I artikkelen «Fornuften er død. Leve Peer Gynt!» (Morgenbladet 6/7) serverer Per Olav Reinton en elevert harselas over Terje Tvedts faghistoriske tenkning om norske verdier og den statlige globaliseringen. Tvedt blir fremstilt som en bygdetulling

Teknologi, læren om teknikker og de tilhørende materielle produkter innenfor et bestemt område. Teknologibegrepet kan ha en praktisk og en teoretisk betydning; fundamentalt i begge betydningene er kravet om at kunnskapen skal være formålsrasjonell, det vil si anvendelig eller samfunnsnyttig.Ordet og begrepet teknologi ble trolig tatt i bruk fra slutten av det 18 Her må du ha gode kunnskaper om kart, kompass og generell kunnskap om friluftsliv. Foto: Knut Lillealtern Det er mye flott dyreliv langs Østerdalsleden, og geiter er fine dyr å treffe på pilegrimsvandringen din Antikken og middelalderen Dermed argumenterer de for at det ikke finnes noe indre moralsk kompass som er likt for alle mennesker, men at dette heller formes som et resultat av omgivelsene sine. En berømt sofist ved navn Protagoras sier i en dialog med Sokrates «Det som er sant for deg er sant for deg,. For alternative betydninger, se Orion. (Se også artikler, som begynder med Orion)Orion er et stort og klart stjernebillede på den nordlige himmelkugle, der især er fremtrædende på den sydlige nattehimmel om vinteren.. De tre meget lysstærke stjerner midt i stjernebilledet kaldes Orions Bælte. I middelalderen hed Orions Bælte på dansk Marias Rok, i Jylland Majerok Men middelalderen var ikke en mørk, statisk, ignorant tid for magi og overtro. Middelalderen afveg heller ikke i udviklingen fra oplyst fortid til vores moderne tidsalder. Det var nemlig en tid med enorme videnskabelige og teknologiske fremskridt. Både kompasset og krudt blev udviklet og forbedret

Gudbrandsdalsleden var hovedveien til Nidaros i middelalderen. Gå i fotsporene til tusener av pilegrimer som har gått her før deg, og la deg inspirere av et mangfoldig og variert natur- og kulturlandskap Historie. Kardansk oppheng ble anvendt av Philon von Byzanz allerede i år 230 f.Kr. til å henge opp et maleutstyr slik at innholdet holdt seg i ro. i Kina kan kardanske oppheng spores tilbake til 140 f.Kr. At prinsippet var kjent i middelalderen fremgår av en tegning av Villard de Honnecourt. Leonardo da Vinci brukte slingrebøyler til å henge opp et kompas 01.02.2016 - Erkunde Sabine Gausmanns Pinnwand Kompassrose auf Pinterest. Weitere Ideen zu Kompassrose, Kompass, Kompasstattoo Middelalderen 1050-1349..... 90. Borgerkrigene 1130-1217. 90 Denne sivilisasjonen utviklet seg til et stort keiserrike med en rik kultur der de oppfant både kompasset,. Kompasset gjorde, sammen med andre opfindelser som jakobsstaven, marineastrolabiet og udvikling i skibsbyggerkunsten, det muligt at navigere på verdenshavene og de tidlige faser i kolonialisme. Efter afslutningen på middelalderen spredte renæssancen sig over det kontinentale Europa startende fra Sydeuropa

De mørke århundrer - Wikipedi

De viktigste kinesiske oppfinnelser Kineserne er ansvarlig for svært mange viktige oppfinnelser over tusen av år med historie. Mange av tingene som vi tar for gitt i dag, som for eksempel papir, iskrem og trillebår, mest sannsynlig oppsto i Kina. Mange av disse oppfinnelsene ble overf I middelalderen, som familier fikk større og landsbyer fikk litt mer overfylt, individuelle navn ble utilstrekkelig for å skille venner og naboer fra hverandre. En John kan kalles John sønn William for å skille ham fra hans nabo, John Smith, eller hans venn John av dale Tre portugaliske kart fra middelalderen skrevet på arabisk er bevart: Kart over Ahmed ibn Suleiman al-Tangi fra 1413 til 1414. Kart over Ibrahim al-Tabib al-Mursi fra 1461; Kart over Vest-Europa, anonymt og udatert, bevart i Ambrosiana-biblioteket, datert fra 1300- eller 1500-tallet

Høymiddelalderen - Wikipedi

Sæbe er fedtsyre blandet med natrium- og kaliumsalte.Det er et af de vigtigste vaskemidler til rengøring, specielt i forbindelse med personlig hygiejne.Sæbe forhandles ofte i fast form, men flydende eller geleagtig sæbe findes også. Sæbe nedbrydes let i naturen, og den forurener fx ikke de vandløb, der modtager spildevandet (se recipient) Mannen bak smørterøl og rumpeldunk tok turen til studio, nemlig Torstein Bugge Høverstad! Han har blant annet oversatt Harry Potter, Ringenes Herre og Det gylne kompasset til norsk og er landets største fabelprosa-oversetter Den Norske Turistforening skal æres på sirkulasjonsmynt med spesialpreg som Norges Bank begynte å gi ut i januar. Dette er første gang en interesseorganisasjon er valgt som motiv på en mynt med spesialpreg. Norges Bank har valgt å hedre Den Norske Turistforening (DNT) med et eget motiv på 20-kronen som nylig kom ut i sirkulasjon For høy fart, arroganse og brann om bord er bare noen av de forklaringene på Titanics undergang som ekspertene har kommet med gjennom tidene. En ny teori gir kraftige lysskjær på himmelen skylden I plejen af organdonorer oplever sygeplejersker dilemmaer, der kan beskrives i to temaer. Det ene tema er forestillingen om den gode død, det andet er modsætningen mellem begreberne levende og død. I sygeplejerskers forestilling er den gode død en død præget af ro og afklaring. For at kunne acceptere organdonorens død, der ofte er brat og uventet, som god, vil sygeplejerske

Utviklingstrekk i middelalderen - Studienett

Opplev fantastiske funn fra middelalderen. 114 m Unna Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene - Museum Vest. Hanseatene er borte for lengst, men likevel kan du oppleve dette unike stedet som har betydd mye for at Bergen er den byen den er i dag. 139 m Unna Mariakirken Teknologihistorie er historien om utviklingen av verktøy og teknikker, og er tilsvarende også historien om menneskeheten.Mennesker har fra tidlige tider oppfunnet ulike verktøy, dels ved å forbedre eksisterende naturlige verktøy og dels ved spesialisert kunnskap for å utvikle verktøy.Mange vitenskapelige bestrebelser har blitt mulig gjennom teknologier som hjulpet mennesker å reise til. Last ned dette gratis bildet av Fra Middelalderen Historie Ridder fra Pixabay sitt enorme bibliotek av public domain bilder og videoer Nye oppfinnelser er en viktig del av historiens utvikling, fordi slike oppfinnelser endrer måten mennesker lever og tenker på. Oppfinnelser kan si noe om utviklingsnivået i et samfunn eller en kultur, men også noe om hva som gir prestisje i samfunnet eller kulturen I dette seminaret vil tre middelalderforskere utforske og diskutere forholdet mellom GoT og middelalderen: arkeolog Marianne Moen fokuserer på moderlige mødre og hardføre fedre, kunsthistoriker Linn Borgen ser på arkitekturen som moralsk kompass, mens historiker Hans Jacob Orning undersøker politiske dilemmaer

Mat i middelalderens Norge (1050-1537) Millas Ma

Last ned dette gratis bildet av Viking Hjelm Historie Fra fra Pixabay sitt enorme bibliotek av public domain bilder og videoer I Fredsgatan ligger Sveriges eldste varehus NK som åpnet i 1902, og mindre arkader som Citypassagen, Kompassen og Arkaden. De flestes favoritt er Kungsgatan, hvor du finner mange klesbutikkerog gavebutikker, Indiska, H&M og RockHouse, som har alt av rockerelaterte artikler fra bøker og CDer til kalendere og barneklær At både stigbøyler og hestesko var blitt allment utbredt gjennom middelalderen, gjorde alt fra krig til transport til noe helt annet. Uten dette satt man med svært dårlige kort på hånden. Var man ikke kjent med nye redskaper som harv og vendeplogen , ville en bonde fra år tusen ikke bare bli litt lamslått, men rett og slett ikke overlevd lenge i år 1500 Last ned dette gratis bildet av Fra Middelalderen Dans Historie fra Pixabay sitt enorme bibliotek av public domain bilder og videoer Hori Hori kniven ble først utviklet i Japan i middelalderen i det 16. århundre. Ordet Hori betyr å grave på Japansk. Det buede bladet med en tannet side og en sylskarp side gjør at kniven egner seg utmerket til graving og kapping av røttet eller hard jord. Dette multifunksjonelle hageredskapet er en kniv, en sag og et graveverktøy

Historie Vg2 og Vg3 - Europeisk middelalder - NDL

AMiR-kompasset; Aktiv-guiden (SLS) Login. Tilbage. Dansk Sygeplejehistorisk Museum » Sygeplejens historie » Historiske artikeltemaer i... Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Sygepleje i middelalderen. Siden klostervæsenet blev grundlagt i 500-tallet, har munke og nonner draget omsorg for samfundets syge, fattige og.. Nidarosdomen blir kompass i byen. Vi kommer ikke utenom Nidarosdomens sentrale rolle i denne historien. Den store, katolsk bygde katedralen var et monumentalt bygg på 1500-tallet der den lå blant åker og eng. I dag er den en del av sentrum Velkommen til husflidsmesse helgen 28.09-29.09.19 i Tysneshallen, Våge på Tysnes Tysnes Husflidslag har 50 medlemmer, der 18 av disse er med i barne- og ungdomsgruppen Ung Husflid. Det er påmeldt 40 utstillere til messen, og fem av disse er med i Tysnes Husflidslag. Det er stor variasjon i produkter som blir stilt ut for salg [

 • Tramp på en smurf.
 • Afrikalilje.
 • Helligdager tyskland 2018.
 • Brunchen nürnberg bar celona.
 • Attraktiv by 2018.
 • Fakta om i have a dream.
 • Lierbunad dame pris.
 • Høstjevndøgn 2019.
 • Tinder frauen schreiben zuerst.
 • Sprenge stein med vann.
 • Solresor sista minuten gran canaria.
 • Millennium bok 5.
 • Alexander mcqueen norge.
 • Diker nederland.
 • Telemark bilruter.
 • Hummus z puszki thermomix.
 • Lupus erythematosus systemisk.
 • Runtastic mountainbike app.
 • Fjerne kvae fra billakk.
 • Vitnestøtte trondheim.
 • Rp points cost.
 • Noen filer var ikke tilgjengelige under forrige sikkerhetskopi.
 • Tecklenburger straße 10 steinfurt.
 • Meditasjon bergen gratis.
 • Hör mal wer da hämmert staffel 5 folge 16.
 • Super teleobjektiv 2000mm.
 • Rejseholdet afsnit 5.
 • Mystiske ting.
 • Landrover forum.
 • Hafjell alpinsenter as.
 • Trappetrinnsteppe lys grå.
 • Pluralistisk samfunn utfordringer.
 • Apeskrekk i norge.
 • Samhain rituale.
 • Swissvax leather care kit.
 • Golfslag med driver.
 • Topptur skåla.
 • Bil auktioner fra skat.
 • Singletbody ull.
 • Yves klein biografie.
 • Udi ny regel.