Home

Historisk og forhistorisk tid

Forhistorisk tid eller førhistorisk tid omfatter de periodene av menneskehetens historie som ligger før bevarte skriftlige opptegnelser ble gjort og før en nøyaktig kalender gjorde det mulig å nedtegne begivenheter i riktig kronologisk rekkefølge. Forhistorisk tid regnes av forskjellig varighet i ulike områder. I Egypt og Midtøsten slutter den for eksempel rundt 3000 fvt., mens den i. Historisk tid er den tiden der det er mulig å rekonstruere en historisk utvikling utfra skriftlige kilder. Perioden før historisk tid kalles forhistorisk tid.Overgangen fra forhistorisk til historisk tid varierer fra kultur til kultur etter når befolkningen i de ulike kulturene begynte å bruke skrift. I Egypt og For-orienten (Midtøsten) var overgangen omkring 3000 fvt., i det gamle Hellas. Dermed innledes forhistorisk tid. Skriftspråket setter punktum for forhistorisk tid. Forhistorisk tid dekker reelt sett steinalderperioden før skriftspråket blir oppfunnet. Forhistorien ender derfor til forskjellig tid forskjellige steder i verden. Forhistorisk tid blir for første gang til historisk tid i Mesopotamia da sumererne skaper. Forhistorisk tid er før 1030. Historisk tid er etter 1030. Etter 1537 kaller vi perioden ny tid. Forhistorisk tid inndeles i:. steinalder (8000 før vår tidsregning til 1800 før vår tidsregning Forhistorisk tid eller prehistorisk tid er en betegnelse på perioden før man finner skriftlige kilder til historien.Fordi skriftspråk ble tatt i bruk til ulik tid av forskjellige kulturer, varierer periodens avslutning kraftig. Således kan man i Mesopotamia finne historiske kilder fra det tredje årtusen f.Kr., mens man i Nord-Amerika ikke har skrift før omkring år 1500

Historiske perioder og arkeologiske perioder er tidsinndelinger som brukes i historiefaget for å skille melllom ulike stadier i historia. De historiske periodene begynner i nordisk sammenheng med middelalderen, mens alt før dette regnes som del av forhistorisk tid og er inndelt i arkeologiske perioder.. Typisk for periodene er at jo nærmere vi kommer vår egen tid, jo mer findelt blir de Historisk tidslinje: Forhistorisk tid Forhistorisk tid begynner med bruken av steinredskaper og ender med utviklingen av skriftspråk. Få et overblikk over menneskehetens tidligste tid Kronikk: Historiske data slår bena under CO2-hypotesen Temperatur- og isforhold i Arktis i 1930-45 er sammenlignbare med dagens tilstand, og dette slår bena under CO2-hypotesen, skriver Ole Henrik Ellestad i dette svaret til Pål Prestrud kunne drøfte fordeler og ulemper ved at vi periodiserer de forhistoriske periodene etter redskaper og teknologi; vite hva som er forskjellen på forhistorisk tid og historisk tid, og vite hvordan arkeologer kan bidra til kunnskap om de forhistoriske periodene . 1 av 12. Teknologi i forhistorisk tid. Velg målform: Bokmå Antikken og forhistorisk tid. Perioden før 500 CE . Foto/ill.: Jørgen Christian Meyer. Antikkens historie Jørgen Christian Meyer, Ingvar Brandvik Mæhle, Eivind Heldaas Seland, Håkon Teigen; Egypt i romersk tid Eivind Heldaas Seland, Håkon Teigen; Gresk histori

Førhistorisk tid eller forhistorisk tid er i historievitskapane (historie, arkeologi, kunsthistorie, religionsvitskap og anna) heile den lange perioden frå tida for dei fyrste spora etter menneske i det aktuelle geografiske området og fram til tida for dei fyrste skriftlege kjeldene som gjeld menneska i området, kalla byrjinga av historisk tid.. Kva som er å rekne som førhistorisk tid. En bilderik og fin oversikt over de første menneskenes historie i Norge slik arkeologene best kan tolke den. Kapitlene er skrevet av kjente og dyktige arkeologer. 82-516-2015-5: Håland, Randi og Gunnar: Aschehougs Verdenshistorie Bind 1, I begynnelsen: H. Aschehoug og Co. 2001: Et lettlest og godt oppslagsverk. Anbefales. 82-03-22356- Historisk metode og forståelse; SPØK - Et analyseverktøy i historiefaget; Periodisering i historien; Hvordan referere i oppgaver; Slektsforskning; Close; Eldre Historie. Forhistorisk tid. Historien om mennesket; De første menneskene i Norge; Sivilisasjonenes fremvekst; Det gamle Egypt; Antikken. Den greske antikken; Den romerske antikken.

Forhistorisk tid og Neandertalere · Se mer » Neolittisk tid. Neolittisk tid eller neolitikum, er en historisk betegnelse på bondesteinalderen eller yngre steinalder. Ny!!: Forhistorisk tid og Neolittisk tid · Se mer » Sannsynlighet. Sannsynlighet er et begrep som brukes i flere forskjellige sammenhenger. Ny!!: Forhistorisk tid og. Forhistorisk tid er den ældste periode i menneskehedens historie. Den strækker sig fra de ældste stenredskaber for 2,5 millioner år siden til de første fund af skrifter. Udforskningen hører under arkæologi med antropologi. Betegnelsen protohistorie bruges særligt Europa og Nærøsten om tiden omkring skriftens opståen.[1 Teknologi i forhistorisk tid Når du skal lære om tidlige samfunn, snakker vi om hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme disse samfunnene. Hva vet du fra før om teknologien i forhistorisk tid

Dei fleste ligg på Jæren og nordover. Slike gamle nausttufter er også påviste ved større vatn og sjøar i innlandet. Til dømes kjenner vi eit stort eksemplar frå Mjøsa. Rogaland. I alt er det registrert kring 50 nausttufter frå forhistorisk tid eller mellomalder i Rogaland, men nokre er blitt fjerna den siste tida Rundt 35 000 objekter fra forhistorisk tid og fram til 1800-tallet er utstilt på et område som dekker 60 600 kvadratmeter. Viser side 1. Fant 299 setninger matching frasen forhistorisk tid.Funnet i 6 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil

Fyllingsdalen i forhistorisk tid Det har vært foretatt arkeologiske undersøkelser i Fyllingdalen. Særlig er det området rundt idrettsparken på Varden og ved Gjeddevann som har vært gransket. Flere gjenstander fra dalen har kommet inn til museet oppigjennom årene, noe som tyder på at her har vært bosetning her lenge før vår tid På Historisk museum kan du reise tilbake til fortiden i Norges største samling av gjenstander fra forhistorisk tid og middelalder. Se vår rike samling av stavkirkeportaler, besøk de egyptiske mumiene og opplev verdens kulturelle mangfold i våre etnografiske utstillinger Her regnes historisk tid fra rundt år 1050 da vikingtiden tok slutt. I Hellas endte oldtiden med antikkens inntog cirka 800 f.Kr., mens det skjedde først et par hundre år senere i Roma. Forhistorisk tid, eller oldtiden, kan også anslås på ulikt vis. Jordens forhistorie går i ytterste konsekvens 4,5 milliarder år tilbake til da Jorden ble skapt Sommeren 2006 ble det gjort et oppsiktsvekkende arkeologisk funn ved Aursjøen i Lesja kommune. Funnet besto av fire hellelagte ildsteder, orientert på en rekke, med jevn avstand. Slike rekkeildsteder er bare kjent fra samisk kultur, og opptrer i vikingtid og middelalder. Denne boplassen blir derfor et nytt og helt sentralt element i diskusjonen omkring samenes sørgrense som ble ført i. 27/10/2020 @ 19:00 - 20:00 - I anledning åpning av den nye kirken i Sola sentrum. Tirsdag 27. oktober kl. 19.00 i Sola kirke, Kongshaugveien 20. Her vil Tor Erik Hansen, leder i Sola historielag fortelle om Religion og kristendom i Sola i historisk tid. Sagaene kalles ofte kongesagaene, men handler like mye om innføringen av kristendommen i Norge

OLDTIDEN / FORHISTORISK TID Riktignok finner vi de første norske runene ca. år 400, men de har begrenset betydning som historisk kildemateriale. geit og gris. Før den tid hadde man bare jegernes jakthunder. Hestehold kom først senere. Disse innvandrerne bragte med seg kunnskap om kornet og om dyrking av jorda Her regnes historisk tid fra rundt år 1050 da vikingtiden tok slutt. I Hellas endte oldtiden med antikkens inntog cirka 800 f.Kr., mens det skjedde først et par hundre år senere i Roma. Forhistorisk tid, eller oldtiden, kan også anslås på ulikt vis. Jordens forhistorie går i ytterste konsekvens 4,5 milliarder år tilbake til da Jorden ble skapt Figuren er hentet og modifisert fra Ramber et al. (2008). Til høyre (b) vises rekonstruert historisk havnivå fra Rolvsøya og Lista. Legg merke til at havnivået har utviklet seg forskjellig på de to stedene, både med tanke på hvor mye og til hvilken tid havet har steget. Dette er et eksempel på en effekt som kalles Tapes transgression Start studying Test deg selv - førhistorisk tid. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Alstahaug - en reise gjennom historisk og geologisk tid Nordlands tusenårssted Alstahaug er et kulturelt sentrum med en levende kirke i stein. Historien strekker seg hundrevis av millioner år tilbake i geologisk tid Været var flott og barna hadde det kjempefint med gjensyn av vennene sine. Vi har allerede laget en tidslinje far år 0 og frem til i dag. Denne lagde vi for lenge siden. Nå vil vi lage en tidslinje til, fra forhistorisk tid og frem til år 0, og så kan den gamle tidslinjen vi har ta over ved år 0 Petersens Lista i forhistorisk tid er fremdeles etter 80 år den eneste komplette fremstillingen av hele Listas forhistorie fra en fagarkeologs hånd. Men alderen alene tilsier at den er foreldet. Alt i 1938 fikk vi en mer utførlig gjennomgang av jernalder og vikingtid i Sigurd Griegs Listas jernalder

Fra forhistorisk tid finnes det fantastiske hulemalerier. Lascaux-grotten i Sør-Frankrike er en av de mest kjente. Grotten er blitt tilgjengelig via en informativ Internett-utstilling der du både kan oppleve og lære. Bruk materialet som er tilrettelagt av kunsthistorieprofessor Christopher L.C.E. Witcombe, og svar på spørsmålene nedenfor. Historisk tidslinje: Forhistorisk tid. Udgiveransvarlig: Bonnier Publications International AS Postboks 543 1411 Kolbotn Norge. Kundeservice Selvbetjening +45 3910 3000 Sociale medier. Facebook Læs bladet. Køb abonnement Giv Historie i gave WYPE - E. Historisk tid åsyftar den del av människans historia då skriftspråket har använts Det går et hovedskille mellom skriftlige og ikke-skriftlige historiske kilder. Det finnes minimalt med skriftlige kilder fra forhistorisk tid, det vil si perioden fra mennesket ble til for omtrent 120 000 år siden og fram til omtrent 3000 før Kristus Akademika har et stort og oppdatert utvalg fagbøker om Forhistorisk tid til lave priser. Vi har rask levering, 14 dagers returrett og fri frakt. Bestill dine fagbøker om Forhistorisk tid på akademika.n

forhistorisk tid - Store norske leksiko

Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Nationalmuseet og storstensgravene 1890 - 1950 Bogen er et must for neolitikere, og kærkommen læsning til alle andre med hang til arkæologi, det være sig læg- som fagmand Læs mer

Registreringer, utgravinger og synlige kulturminner som gravhauger indikerer at dette har vært et viktig sted i forhistorisk tid, og det har nok vært mer eller mindre sammenhengende gårdsbosetningen her fra siste del av yngre steinalder og frem til i dag. rundt det historiske gårdstunet på Vagle Ingrid Homme (t.v.) og Marie Langeid foran skomakerverkstedet i hjemmet. - De som budde her hadde kanskje bare et par sko, men vi har sikkert mellom 10-20 par sko, sier Ingrid Homme med undring. På tur til «forhistorisk tid Sjekk forhistorisk tid oversettelser til Slovensk. Se gjennom eksempler på forhistorisk tid oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Last ned slående gratis bilder om Forhistorisk Tid. Fri for kommersiell bruk Ingen henvisning nødvendig Et politisk, økonomisk og religiøst maktsenteri forhistorisk tid Historiske Åker Gård «Ager, en gammel Sædegaard, beliggende ved Agersvigen strax nedenfor Vangs Kirke.» Jens Kraft kunne ikke ane hvor gammel gården var da han skrev dette om Åker gård i første bind av Topographisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge i 1840. Under overflaten gjemte det seg lag på [

historisk tid - Store norske leksiko

 1. «Tid for historie» er en sjenerøs og sprudlende vittig gjennomgang av tenkning og skrift gjennom tidene, fra Herodot og til framtidas historikere.» Jon Rognlien, «Dagbladet» Erling Sandmo viser frem det praktiske arbeidet historikere gjør gjennom en rekke fascinerende eksempler
 2. nevern. maria@altamuseum.no-+47 41 20 41 6
 3. På nettsidene til kunsthistorikeren Christopher L.C.E. Witcombe kan du studere kunst fra forhistorisk tid. I kunsthistorien regnes forhistorisk kunst som kunst som ble laget før skriftspråket ble tatt i bruk. De eldste kunstgjenstandene vi kjenner til, er små statuetter og amuletter. Den eldste og mest kjente er den 11,5 cm høye.
 4. Sprawdź tłumaczenia 'forhistorisk tid' na język Polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'forhistorisk tid' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę

Historisk tidslinje: Forhistorisk tid - historienet

Møtesteder i forhistorisk- og historisk tid. Fangstkultur. Kontakt oss post@uib.no +47 55 58 00 00. Besøk oss Se områdekart. Et eller flere sterke jordskjelv har rammet Østlandet i forhistorisk tid. Forskere har avdekket en lang rekke svære jordskred i slake skråninger som kun kan stamme fra jordskjelv. Sammen med kolleger ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), har NGU-forskere funnet spor etter hundrevis av hittil ukjente jordskred flatbygdene og de slake fjellene i Hedmark og Oppland Tidslinjer Sammendrag: Forhistorisk tid og Antikken [6] Brukernes anmeldelser. 19.11.2012. Skrevet av Elev på Vg2. Et godt sammendrag, men svært lite utfyllende. Enkelt og greit! 19.11.2014. god oversikt til eksamen om antikken. 20.02.2014. Kjempe greier! Masse hjelp her. 01.05.2013 Historisk gullfunn. De best bevarte rester etter et forhistorisk gudehus som noen gang er funnet i Norge, spinnehjul, skår av kokekar og så videre. Bygningen lå i sin tid svært strategisk plassert, der reisen ned gjennom Gudbrandsdalen ble avløst av ferden videre på Mjøsa, eller omvendt Forhistorisk Tid Bamser fra Spreadshirt Unike motiver 30 dagers returrett Bestill Forhistorisk Tid Bamser på nett nå

Hus, graver, redskaper og til og med toaletter kan si oss mye om livet i forhistorisk og tidlig historisk tid. På bachelor i arkeologi vil du lære om samfunnsutviklingen i regionen, og hvordan du kan tolke sporene mennesker til ulike tider har etterlatt Forhistorisk Mad, Høje Tåstrup. 1 288 liker dette · 9 snakker om dette. Forhistorisk Mad deler viden og links om forhistorisk mad og drikke. En blog hører også til siden, her skrives også om emnet Vår pris 288,-. Ten years ago, Walking with Dinosaurs brought this prehistoric species to life with groundbreaking CGI and new science. Since then we have entered into. Safari Forhistorisk tid Dyrefigurer Journey to the past with this set featuring the world of early man. This TOOB includes 12 pieces including prehistoric mammals, cavemen, and much more. Model: S681004 Forhistorisk tid

forhistorisk tid oversættelse i ordbogen dansk - engelsk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog HISTORISK OG FRAMTIDIG GLOBALT HAVNIVÅ: Historisk havnivå fra de siste 20 000 år er hentet fra Lambeck et al. (2014) mens framskrivningene av havnivået 10 000 år framover i tid er hentet fra Clark et al. (2016) og gjelder for en jord med gjennomsnittstemperatur 2ºC (grønn) og 7.5ºC (rød) over førindustrielt nivå

avdekket forhistoriske bosetninger og bygningsspor nær selve de historiske gårdskjernene, foreligger det likevel bare få direkte bebyggelsesspor fra middelalderen (Martens 2009), noe som faktisk kan skyldes at bosetningen har vært stabil og at eksisterende bebyggelse dekker eldre strukturer Vår pris 115,-. What can long-dead dinosaurs teach us about our future? Plenty, according to world-renowned paleontologist and recent star of BBC show The Day the Dinosaurs. Tirsdagsforedrag: Fisk på land: Forestillinger om kveita i forhistorisk tid. Arkeolog Anja Mansrud holder et foredrag om kveita son lange historie i norsk kystkultur. Kveita er blant annet avbildet på helleristninger, så den var muligens mat for både magen og tanken i steinalderen. Twee Vi fant 2 synonymer til FORHISTORISK TID. forhistorisk tid består av 5 vokaler og 10 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen den historisk tid Det er en periode hvor hendelser som genererer en endring, har skjedd. Denne gangen kan være kort, for eksempel en præsidentperiode, til veldig lenge som gjennomsnittsalderen. Tiden defineres bredt som en fysisk mengde som vi måler kurset mellom hendelser og endringer

Tidstavle - forhistorisk- og historisk tid

Og i stedet for å se dem som noe vi finner i fortida, bør vi se dem som interessante å studere historisk, hvordan de er blitt til, og utviklet, over tid. Det siste gjelder for så vidt også hvis vi graver i fortida på det stedet vi bor på, eller i historien til vår egen samfunnsgruppe Dermed fungerer noe av bergkunsten omtrent slik som vi bruker kart i dag, som et slags forhistorisk Google Maps. Se video nederst i saken; Historiske linjer fra steinalderen og fram til i dag. Hjernekraftprisen ble for første gang lyst ut i 2013, og årets pris er den femte i rekken

Å lykkes med eldre historie by Cappelen Damm AS - Issuu

Forhistorisk tid - lokalhistoriewiki

Vår pris 201,-. Kategorier: Dinosaurer og forhistorisk tid, Barnebok, Ungdomsbok. Isbn 978160433845 Last ned dette gratis bildet av Forhistorisk Tid Urtier Museum fra Pixabay sitt enorme bibliotek av public domain bilder og videoer

Historiske perioder - lokalhistoriewiki

Dinosaurer og andre forhistoriske dyr Dinosaurer. Tyrannosaurus rex - Stan. Dinosaurene levde i tidsrommet fra midtre trias til slutten av kritt, dvs. gjennom ca. 165 millioner år (mesozoikum - dinosaurenes tidsalder) I Historisk museum kan du reise tilbake til fortiden i Norges største samling av gjenstander fra forhistorisk tid og middelalder. Opplev museets rike samling av stavkirkeportaler, utforsk de egyptiske mumiene, og få et innblikk i verdens kulturelle mangfold i etnografiske utstillinger fra Arktis og Amerika Dinosaurer er en utdødd gruppe reptiler som omfattet en rekke forskjellige typer, fra kjempestore til små, kjøtt- eller planteetende, to- og firbeinte dyr. De omfattet de lengste (Diplodocus, 25-30 m lang) og tyngste dyr som noensinne har levd på landjorden (Brachiosaurus, vekt 70-80 tonn, og den enda større Seismosaurus) 31. august 1819 var dagen for det største jordskjelvet i Nord-Europa i historisk tid.Det såkalte «Lurøyskjelvet» på Helgelandskysten kunne merkes over hele Nordland, men også i Trøndelag. Funnet beviser at forhistoriske skalldyr og insekter må ha vært mye større enn vi før har trodd. Det kan gjerne ha eksistert gedigne fluer, edderkopper og krabber for 400 millioner år siden

Det er et faktum at klimaet i historisk tid, gjentatte ganger, syklisk, har endret seg mellom varme og kalde perioder. Vi kjenner til at: Romertiden (ca. 150 f. Kr til ca. 450 e Nedlastinger Bildet : sand, fisk, fauna, virvelløse, kalkstein, skjelett, fossil, fossiler, historisk, forhistorisk, opptrykk 3981x2497,83710 Kristoffergarden på Åse kan ha blitt benyttet som samlingssted ved festlige anledninger i forhistorisk tid

Historisk tidslinje historienet

Kronikk: Historiske data slår bena under CO2-hypotese

Graver i ur og berg : samisk gravskikk og religion fra forhistorisk til nyere tid Navn: Schanche, Audhild Publisert: Karasjok : Davvi girji, 2000 Omfang: 409 s. ill. Overordnet post: Samisk Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Bokmål) ISBN: 8273744558 Emne: graver Dewey: 948 Annen klassifikasjon: Im 21. I forbindelse med skolens 150-årsjubileum har Hordaland fylkeskommune fått rekonstruert en hage som spiller på den flotte historiske hagen på området. Stend gård har røtter helt tilbake til forhistorisk tid, og hagen ble anlagt i 1680-årene, og ble viden kjent for sin prakt med både fiskedammer, kanaler og lysthus Innledningen til oppgaven omfatter, i tillegg til oppgavens problemstillinger og disposisjon, en presentasjon av skoltesamene og deres tradisjonelle sosiale organisasjon og økonomiske ervervsform, samt en kort gjennomgang av de nasjonalpolitiske forhold som påvirket de samiske samfunnene i grenseområdet mellom Norge, Russland og Finland i senere historisk tid forhistorisk tid översättning i ordboken norskt bokmål - svenska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Historie Vg2 og Vg3 - Forhistorisk tid i Norge - NDL

spor frå forhistorisk tid: Under utgravingane i Fløen har ein mellom anna funne spor av kokegroper som blei brukt til matlaging. Nye funn på historisk grunn i Bergen Hordaland fylkeskommune har gjennomført ei arkeologisk registrering i Fløen i samband med reguleringsplan for bybane til Fyllingsdalen Så lenge det finnes atomvåpen, er verden i fare, konstaterer ICAN-leder Beatrice Fihn. Hun håper fredsprisen gir drahjelp i kampen mot masseødeleggelsesvåpen

Personale | Vendsyssel Historiske MuseumFornminneseksjonen | Avdeling for kulturhistorieØkonomiske systemer

Antikken og forhistorisk tid Historie Universitetet i

forhistorisk tid - definisjon - norsk bokmå

Khalki – WikipediaArkiv: 2Norge under første verdenskrigEldre HistorieIraks historie: 1
 • Tønsberg kommune kontakt.
 • Wordpress org templates.
 • The 100 unwritten norwegian social laws pdf.
 • Snømannen leie.
 • The bible english.
 • Planlegge bilferie norge.
 • Android 8 samsung a5.
 • Connect box default passwort.
 • Kan vorter på hendene smitte til underlivet.
 • Fredagsgott vegetariskt.
 • Groops stuttgart wandern.
 • Statens museum for kunst gratis.
 • We bought a zoo rollebesetning.
 • Plan r2.
 • Gardermoen parkering buss.
 • Kloster eberbach riesling.
 • Vindmølle regulator.
 • Crown seaways.
 • Traktor regler vägverket.
 • Hva er alarmorgan.
 • Apa 6th nord.
 • Sv alternativt statsbudsjett 2018.
 • Ihk düsseldorf veranstaltungen.
 • Cam modul samsung tv.
 • Primavera duftlampe elektrisch preise.
 • Wohnungen kiel kaufen.
 • Gasellebedrift logo.
 • Pov vegglysestake messing.
 • Abenteuerkinderwelt ingolstadt.
 • Iphone se vs 5.
 • Kfz haftpflichtversicherung wozu.
 • Nødetatene nummer.
 • Husqvarna 320 automower.
 • Hundshow uppsala.
 • Invasion of denmark.
 • Undervisningsopplegg eventyr.
 • Enkel nyttig lunch.
 • Salir conjugaison espagnol.
 • Stadt flensburg adresse.
 • Vox chat room.
 • Rennrad riemenantrieb.