Home

Posisjonssystemet spill

Etter hvert som elevene begynner å forstå posisjonssystemet, kan øvingen gå mer over i lek med symboler. Her finnes det mange ulike forslag til spill og aktiviteter, både i hefter fra Matematikksenteret og i materiell som selges kommersielt, foruten i en del lærebøker Posisjonssystemet Nedenfor på denne siden ligger noen oppgaveark som egner seg til å jobbe med posisjonssystemet ved 4-sifrede tall. Trykker du her finner du et enkelt og morsomt terningspill (i flere utgaver) som bidrar til å bedre forståelsen for posisjonssystemet

PS 4 - Prisguiden.n

Temaet for besøket var POSISJONSSYSTEMET, og både barn og voksne gledet seg enormt. I forkant hadde elevene jobbet med posisjonssystemet på ulike måter og blitt kjent med ener-, tier- og hundrerplass. På Vitensenteret ble elevene møtt av Origo som fikk dem med til å spille først til 1000 viktig at vi vet hvordan vi posisjonssystemet virker og brukes. 5 Å BRUKE POSISJONSYSTEMET Når vi skal regne med tall har vi bruk for å forstå posisjonsystemet. Gjennom 5 systemet eksempler skal du få se hvor viktig dette er. I det første, og aller enkleste eksemplet er det sjelden noen gjør feil, men fra eksempel 2 dukker det so Posisjonssystemet . Kaja Cathrine Hansen har laget et opplegg hvor elevene skal øve seg på possisjonssystemet. Klipp ut bitene og legg i en haug. Elevene må finne riktige biter som hører sammen. posisjonssystem-spill.docx. Plassverdisystemet . Kaja Cathrine Hansen har laget fine oppgavekort som øver elevene i plassverdisystemet Det finnes mange spill og aktiviteter der elevene får øvelse i posisjonssystemet for desimaltall. Se publikasjoner på www.matematikksenteret.no eller i Ingvill M. Stedøy Spill Stress! med tallkombinasjoner som blir 10. 13, osv. La eleven spille sammen to og to med like mange kort. Spillerne legger ned det øverste kortet i kortbunken sin samtidig. Dersom kortene tilsammen blir det bestemte tallet, er det spilleren som først tar kortene som får stikket. * Problemløsningsoppgave til tallvenner

Alder: 8 år og oppover Denne kortstokken omhandler posisjonssystemet. Spillerne får trening i å skille mellom enerplass, tierplass, hundrerplass, tusenplass og titusenplass. Det er altså hele tall som blir behandlet. (Desimaltall er tema i Advanced utgaven). Gjennom ulike spill må barna sammenligne kort der tallene er representert på forskjellig form Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî

Posisjonssystemet med kort er en supplerende måte å øve plassverdier på. Opplegget består av seks videoer med tilhørende undervisningsopplegg i form av refleksjonsspørsmål Et enkelt spill dere elevene får mulighet til å øve på å forstå posisjonssytemet. Utstyr: Terning og spillebrett posisjonssystemet er en lang prosess som krever mange og gjentagende erfaringer for at det skal feste seg som kunnskap.» og videre at «Det er () hyppige og varierte aktiviteter som tar i bruk ulike tilnærminger og repre-sentasjonsformer som gir ny inn-sikt og dypere forståelse.» For at elevene skulle få ny o

 1. Tall 1: Posisjonssystemet - OPPGAVEKORT - Matematikk 5-7 Oppgavekort er veldig kjekke oppgaver som kan brukes sammen med hele klassen, i små grupper på stasjoner eller som individuelt arbeid. Felles retting er fint, eventuelt kan elevene bytte svarark eller sammenligne med en venn
 2. Et posisjonssystem er et tallsystem hvor sifrenes plassering har betydning for tallets verdi. Posisjonssystemer har også et grunntall.I vårt titallsystem, for eksempel, er tallet 10 grunntallet.. Eksempel på tall i titallsystemet: 123,45. Her står 1-tallet på 100.-plassen, 2-tallet på 10.-plassen, 3-tallet på 1.-plassen, 4-tallet på 1/10.-plassen og 5-tallet på 1/100.-plassen
 3. For å unngå mer enn tre like tegn ved siden av hverandre skrives for eksempel 4 som IV. Regelen er at når en bokstav med lavere verdi kommer foran en med større verdi, trekkes den laveste verdien fra den største (4 = 5 - 1)
 4. Posisjonssystemet har også et siffer som markerer en tom plass, nemlig 0. Det er viktig å ha et slikt siffer for at vi skal unngå forvirring om hvilken posisjon et siffer står på. Hadde vi ikke hatt null, ville det for eksempel vært vanskelig å skille mellom 320 og 32
 5. ert ark med terning), Plassverdiløype (2 A4-ark + 25 oppgavekort, Posisjonssystemet med 2 settplaketer med tallene 0-99 (22 plakater og 1 oppgaveark), Posisjonssystemet- aktivitet med kort ( 1 la

DESIMALTALL. Matematikk.org - Plassere desimaltall; VFGames - Desimaltall på tallinje; UiAgder - Sett inn desimaltall. Velg nivå. UiAgder - Sett inn desimaltall Gjennom ulike spill må barna sammenligne kort der tallene er presentert på forskjellig form. Verdien til et kort kan f.eks. være skrevet slik: 400 + 30 + 4. Andre kort har teksten totusen-firehundre-og-førti-åtte. Felles er at spillerne får god forståelse av posisjonssystemet for hele tall! Fra 8 år Gjennom ulike spill må barna sammenligne kort der tallene er representert på forskjellig form. Verdien til et kort kan feks være skrevet slik: 400 + 30 + 4. Andre kort har tekst f.esk totusen-firehundre-og-førti-åtte. Felles for spillene til denne kortstokken er at spillerne får god forståelse av posisjonssystemet for helte tall spill vil kunne brukes over et stort aldersspenn, da selv enkle spill kan utfordre elever på ulikt nivå på ulike måter. Mange av spillene kan brukes til drill av ferdigheter, trening i hoderegning, auto-matisering av tallkombinasjoner m.m. Spillene sk aper fascinasjon og undring uis.no - Noen spill med posisjonssystemet verdal.kommune.no - Stasjoner posisjonssystemet 2.trinn demagisketallene2.files.wordpress.com - Ener-, -tier- og-hundreplas

Posisjonssystemet med kort er en supplerende måte å øve plassverdier på. Elevene får vist frem plassverdiene ener, tier, hundrer og eventuelt tusen gjennom å plassere kort på tilhørende antall ruter. MATTE i Praksis - serien består av 47 filmer fra matematikkundervisningen på 1. - 4. trinn i grunnskolen Noen spill - posisjonssystemet. Et enkelt spill - ca. 2. klasse. Matematisk mål for aktiviteten: Oppnå bedre forståelse for begrepene enerplass, tierplass og hundrerplass. Forstå at sifrene har ulik verdi alt etter hvilken posisjon de står i. 3 spillere, én terning - helst tisidig, felles spillbrett. Spillerne kaster terningen etter Kortspill fra Get Smart hvor brukerne får trening i å bruke posisjonssystemet med enerplass, tierplass o.s.v. Se vår faste lavpris Det å forstå posisjonssystemet er vanskelig for mange elever . Rikt tallbegrep. Gruppering i ener og tier, muntlig språk og skriftlig notasjon. Regnefortellinger og spill. Regnefortellinger er i følge Botten (1999) kortere eller lengre historier som inneholder matematiske opplysninger

Posisjonssystemet - Kittys oppgaver - Google Site

Marta Vassbø.pdf . READ. Ti-tallsystemet. Det er mulig å fremstille alle. heltallene ved hjelp av våre t Ferdighetstrening-spill; Form og mønster; Geometriske former; getGmart kort - trinn VGS; getSmart kort trinn 1-4. getSmart Kids - posisjonssystemet; getSmart kort trinn 5-7; getSmart kort trinn 8-10; Hot Dot produkter; Kalkulator; Konstruksjon; Lengdemål; Matematiske byggesett; Multilink - basis; Multilink - undervisningskort; Oppbevaring. Marta Vassbø.pdf . READ. Addisjonsystem • Gammelt. egyptisk. tallsystem • Skriv 66 elle

Spill - posisjonssystemet Standard. Et enkelt spill dere elevene får mulighet til å øve på å forstå posisjonssytemet. Utstyr: Terning og spillebrett. Enerplass. tierplass og hundreplass. Elevene skal kunne: Kompetansemål Et spill for hurtigtenkende personer som er stødige på hånden. Spillet går ut på at spillerne kappes om å stable kubene på hverandre slik at summen blir 10. Gjennom dette spillet trenes en enkel form for addisjon. Kubene er laget av EVA-skum. Mål: 2,5x2,5 cm. Fra 5 år Spill: Mesterhjerne • Elevene spiller sammen i par. • Dette spillet tilsvarer Mastermind. Den ene eleven velger et tresifret tall og skriver dette på en lapp som den andre ikke ser. Ingen av sifrene bør være like, altså ikke 115, 212, 333 osv. • Den andre eleven finner ut hvilket tall det er ved å gjette flere ganger Hun forklarer at mange barn også sliter med å forstå at tallenes plass i posisjonssystemet bestemmer det vil si «ting å ta på» - og spill. Hvis det er noe barnet ditt ikke.

Nettoppgavene har oppgaver på tre nivåer knyttet til hvert kapittel i bøkene. Elevene får nye utfordringer hver gang de går inn på nettstedet. Hver oppgave.. GetSmart-kids - lilla - posisjonssystemet, vanskeligere: et kortspill; posisjonssystemet, vanskeligere Huskelisten er tom Dra og slipp hit for å legge til titte

Her er en liste med 10 gode nettsteder du kan bruke i matematikk. Her finner du generatorer som hjelper deg med å lage arbeidsark og oppgaver innenfor de fleste emner i faget + mye mer. På nettstedene under finner mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang Tellekorpset leker med tall og telling, mengder og størrelser Ferdighetstrening-spill; Form og mønster; Geometriske former; getGmart kort - trinn VGS; getSmart kort trinn 1-4; getSmart kort trinn 5-7. getSmart - posisjonssystemet advanced; getSmart kort trinn 8-10; Hot Dot produkter; Kalkulator; Konstruksjon; Lengdemål; Matematiske byggesett; Multilink - basis; Multilink - undervisningskort; Oppbevaring. Her får elevane øving i posisjonssystemet på ulike vis. Konkretar, visualisering, systematikk og forteljing er verkemiddel som skal auke elevane sin kunnskap om plassverdiane. Elevane får dessutan mykje telletrening, og dei får øving i addisjon med tosifra tal. MATTE i Praksis - serien består av 47 filmer fra matematikkundervisningen på 1

posisjonssystemet; Mulig tilnærming. Oppgaven kan introduseres ved at du tegner tallinja på tavla. Her er det fint å bruke terninger, gjerne store, slik at du kan spille mot elevene. De får da erfare hvordan spillet fungerer. Det kan være lurt å diskutere hva differansebegrepet betyr, før elevene begynner. Deretter spiller de to mot to Spill, drill og andre aktiviteter: Tallbegrep, sortering og ordning: Sortering og ordning med bamsefamilien. Posisjonssystemet: Noen terningspill. Tabellkunnskap: Gruble.net - her kan du bl.a. ta sertifikat i alle regnearter. Den lille gangetabellen. Regneregn; Gangetesteren. Hoderegning: Hoderegning på tid; Domino - enkel addisjo 10 år og oppover. For de yngste kan det være hensiktsmessig å spille uten de grønne kortene i starten. Ved å spille med alle kortene er vanskelighetsgraden såpass høy at elever i ungdomsskolen får utfordringer. Flere varianter. Vanskelighetsgraden avhenger av hvor mange farger man velger å spille med. 2 Enerplass, tierplass og hundreplass. Matematisk mål for aktiviteten: Oppnå bedre forståelse for begrepene enerplass, tierplass og hundreplass Under finner dere lenke til noen spill som har fokus på posisjonssystemet: Tusenspillet; Størst sum, minst differanse; Spillbrett størst sum; Spillbrett minst differanse . Klasse/trinn: 1. - 7. klasse. Tidsrom: Uke 3 - 50. Pris: Gratis. Tid: Ca. 1 time. Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

Posisjonssystemet | undervisningstips

I dette kapittelet skal elevene arbeide med tallene fra 0 til 20. Kapittelet begynner med mengder, tallfølger og tallinja for tallene 10-20, som er en repetisjon fra første årstrinn. Videre er det fokus på posisjonssystemet og på at et tosifret tall består av tiere og enere. I kapittelet videreføres addisjon og subtraksjon Tallposisjon-sett der delene er bygd opp etter 1 cm3 kuber. Settet består av: 100 1cm kuber, 10 lengder av 10 cm2, 10 (10x10cm) av 100 cm2 og 1 kube av 1.. Når vi skriver et tall på utvidet form, viser vi hvor mange enere, tiere, hundrere, osv. vi har. Oppgaver om tall på utvidet form. Skriv heltall og desimaltall på utvidet form

Spill - Kittys oppgaver - Google Site

Det er viktig å etablere gode rutiner så tidlig som mulig. Barna må få lov til å snakke om matematikken. Det å sette ord på det som skjer er viktig for en god utvikling. Å argumentere for svaret, selv på de enkleste oppgavene (1+1), er helt nødvendig for etter hvert å kunne utvikle et godt matematisk ordforråd. Å forstå begreper som addisjon, subtraksjon, divisjon og. Arbeid med posisjonssystemet - ener-plass, tierplass, hundrer-plass og tusener-plass. Fortelling, regning og spill : SPILL. Terningspill, brettspill, blinkskyting - fokus på hoderegning og samarbeid KLOSSER. Her er fokus på måling, dobling, halvering, konstruksjon og byggin Oppgavekort er veldig kjekke oppgaver som kan brukes sammen med hele klassen, i små grupper på stasjoner eller som individuelt arbeid. Felles retting er fint, eventuelt kan elevene bytte svarark eller sammenligne med en venn. Du kan i tillegg bruke kortene til arbeid med muntlig matematikk, enten på lærerstyrt stasjo

spill 3 - Ordne tall, mengder og former ut fra egenskaper, sammenligne dem og reflektere over om det kan gjøres på flere måter -Utforske tall, mengder og telling i lek, natur, billedkunst, musikk og barnelitteratur, representere tallene på ulike måter og oversette mellom de ulike representasjonene -Beskrive posisjonssystemet ved hjel Posisjonssystemet: Mer konkret og nærmere barns tankemåte Brukes i hvordan vi ser tallene på. 23 er tjue og tre I addisjonssystemet adderer vi enkelttall og flersifret tall så posisjonen har ikke noe å si dermed trenger vi ikke

Vitensenteret – posisjonssystemet | undervisningstips

Posisjonssystemet - matematikk

1 d E-t: o o Lærerveiledning: Moro med tall Passer for: 1. - 2. trinn Varighet: 75 minutter Moro med tall er et skoleprogram der elevene får bruke sin egen kropp til å utforske tallområdet 1-100 og addere med ensifrede tall. Med spill og leker trener eleven Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne. www.kompetansenorge.no; webmaster@kompetansenorge.n Treff en venn er et aktivt spill hvor det blir mye latter ut av. Ut over lattermusklene får ditt barn trenet 10er-venner. 10er venner er når to tall til sammen gir 10.Ditt barn får tallforståelse, lærer posisjonssystemet og blir en reser til 10er venner.

Norgesmester - Kittys oppgaver

Mini-undervisningsoppleg

Matte er gøy! Vi løser oppgaver på en annerledes og veldig ukjedelig måte - både på egen hånd og med hjelp fra mattesentralen MK-X Gjennom ulike spill må barna sammenligne kort der tallene er representert på forskjellig form. Verdien til et kort kan feks være skrevet slik: 400 + 30 + 4. Andre kort har tekst f.esk totusen-firehundre-og-førti-åtte. Felles for spillene til denne kortstokken er at spillerne får god forståelse av posisjonssystemet for helte tall. Posisjonssystemet og sifrenes tallverdi. Tallenes rekkefølge. Tall til tusen på tallinja. Avrunding til nærmeste hundrer og til nærmeste tusener, også når siste gjeldende siffer er 5. Overslagsregning. Individuell og felles gjennomgang. Praktiske oppgaver Oppgaveløsning (individuelt og samarbeid). Samtaler om begreper og løsningsmetoder Spill Multi på nettet 7 8 Tallforståelse knyttet til posisjonssystemet gjennom kjøp og salg. Tallverdi / sifferverdi Addisjon av flersifrede tall. Kjøp og salg. Salaby. Se på /snakke om pengesystemet vårt. Jobbe med oppgaver Gjennom samtaler og sjekk. Kartleggingsprøve r Førtesting Gjennom samtaler og sjekk. 9 Avrunding til nærmeste tier kommutativitet, identitet og invers under addisjon, likhetstegnet, posisjonssystemet og ulike regnestrategier. Forskning peker på at større forståelse for numerisk manipulasjon vil gi mulighet for større suksess også i algebra. Gjennom en variert tilnærming til oppgaveløsning, go

Timeplan onsdag 15. april God morgen alle sammen! 1. time: norsk Nå hopper vi litt i Kaleidoboka og starter på kapittel 11 som heter Hobbyer Denne kortstokken omhandler posisjonssystemet. Spillerne får trening i å skille mellom enerplass, tierplass, hundrerplass, tusenplass og titusenplass. Det er altså hele tall som blir behandlet. (Desimaltall er tema i Advanced utgaven - se under). 12% rabatt på alle getsmart kortstokkene ved samlet kjøp av 10 st eller fler Det finnes et svimlende antall av apper til mobil og nettbrett. Noen oser av kvalitet og kan gi barn timevis med læring og lek. Andre er skuffende og mangler en pedagogisk baktanke som virkelig legger til rette for barns bruk. For at du, enten du er lærer eller forelder, skal slippe å prøve og feile gjenno Oppgavekort er godt egnet til å introdusere nye tema/konsepter og til repetisjon av kjente emner. Jeg vil i første omgang legge ut oppgavekort i matematikk, og etterhvert norsk og flere fag. Kortene er egnet til stasjoner, par- og individuelt arbeid - og for å få elevene opp av stolen! Les mer om arbeidsmåter og tips her: Oppgavekort Alle våre spill fra Time2Learn gir deg mulighet for å følge ditt barns læring og utvikling på nært hold. Og ditt barns selvverd blir samtidig styrket. Det skjer etter nærvær, samvær og læring. Når dere spille Hundeposisjoner, trener ditt barn tallforståelse, like og ulike tall og posisjonssystemet

Regler - Mæla ungdomsskole

Masteroppgave i matematikkdidaktikk 2006 - Høgskolen i Agder, Kristiansand. Multimedia for læring av tallsystemer : utvikling av programvare for læring av og om tallsysteme Kundeinformasjon Rapportering Tillat at dette nettstedet samler inn informasjon om besøkende og enheter for statistiske formål spill. 37 -ordne tall, mengder og former ut fra egenskaper, sammenligne de og reflekte -utforske tall, mengder og telling i lek, natur, bildekunst, musikk og barnelitteratur, representere tallene på ulike måter og omsette mellom de ulike representasjonene. re over om de kan ordnes på flere måter. -eksperimentere med telling både framlengs o Posisjonssystemet er komplisert • Menneskeheten brukte lang tid på å utvikle systemet • Sannsynlig at barn også trenger tid og Et spill: Tusenspillet bruk 3•3 - rutenettet - en av spillerne er terningkaster, kaster og sier tallet - spillerne skriver tallet Spill - posisjonssystemet - De magiske tallene 2. Praktisk matematikk på barnetrinnet - Berlevåg skole. Multiplikasjon med 10. Hva skjer i hodet ditt når du ser dette: 27 + 48 ? Kartleggingsområder av sentrale kjennetegn - [PPT Powerpoint] Multi 2a Lærerens bok by Gyldendal Norsk Forlag - issuu

Tidligere har vi spilt kort og regnet pluss og minus med sorte og røde kortfarger. Vi har også kastet terning og forsøkt å komme nærmest 100 i poeng. Da var det viktig å ikke kaste 1, for da mistet man poengene i den runden. Denne Slik kan man øve posisjonssystemet Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å installere Flash-tillegget, ta kontakt med systemansvarlig på skolen beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjoner lage og følge regler og trinnvise instruksjoner i lek og spill knyttet til koordinatsystemet Underveisvurdering Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i matematikk 2.1 Spill som utgangspunkt for diskusjon..... 45 2.2 Rollebytte posisjonssystemet, og på en annen side er de spesialtilfeller av brøker, med de ideer som er knyttet til begrepet brøk Flersifrede tall, plassverdi (posisjonssystemet) Addisjon Subtraksjon Avrunding I Regnereisen 6+ følger vi skuta Sekser'n på jordomseiling. I starten av kapittel 1 illustreres avreisen og første etappe på seilasen. Ellers i kapitlet møter vi mannskapet i forskjellige aktiviteter rundt forberedelsene til turen

- leker og spill - hoderegning - praktisk matematikk ved - regnefortellinger - forklare tankegangen bak en løsning. (hvordan tenkte du nå?) - Spille Yatzy og andre terningspill - telle gjenstander, penger - leke butikk - definere og finne geometriske former i klasserommet. - telle og sortere objekter etter form og størrelse • beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjoner • lage og følge regler og trinnvise instruksjoner i lek og spill knyttet til koordinatsystemet Underveisvurdering . Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i matematikk 2. Kast terning om hvem som får velge plassering først. Spillerene velger deretter hvilke felt de vil spille på, helt til alle 12 rutene er valgt. 3. Kast to terninger. Hvis du f.eks får 2 og 3 kan hesten på rute 5 gå fram en plass i sitt felt.. Her er spillebrettet i word slik at dere kan bruke det på datamaskinen i klasserommet på. Her er spill som man kan bruke på smarttavlen, ipad og pc. Det krever at elevene har automatisert tiervennene. Spillet er krevende. Tiervenn - spill Her er noen oppgaver som kan brukes enten i hel klasse eller som lekse: Tiervenner-ways-to-make-te

Spill - posisjonssystemet - De magiske tallene

SET CUBED Et artig spill med smarte koblinger (A. Bidos er en samisk gryterett med reinsdyrkjøtt. Den blir brukt både til. personer under 18 år, må ha med godkjent ansvarskjema. Entusiastens valg - Hi. Lesing i matematikk - hva betyr det Spill: Sparegris • Spill sammen to og to. • Hver spiller tegner en stor sparegris pået ark. • I sparegrisen legges 43 kr, se myntene over illustrasjonen. • Kast to terninger ett tur. Spilleren hvordan vi grupperer og deler opp grupper i posisjonssystemet 02.des.2018 - Nå kan du la elevene pugge gangetabellen ved å spille gangeludo Pakken inneholder 2,3,4,5,6,7,8 og 9 gangen 25 kr betales med Vipps Leveres. Posisjonssystemet- Titallssystemet Tallsystemet vårt (titallsystemet) er et posisjonssystem der hvert siffer har en egen verdi. Vi kaller det enerplass, tierplass, hundredelsplass osv. Et siffer er ett tall. Tallet 365 har tre siffer. Vi har 5 enere, 6 tiere og 3 hundrere i dette tallet. Dette kan skrives på utvidet form; 3*100+ 6*10+ 5*1--> 365

posisjonssystemet undervisningstip

TIERVENNER - SPILL MED TERNINGER. Elevene skal øve opp forståelsen for tallenes verdi i forhold til hvor de er plassert i posisjonssystemet. VI ER MINST, MELLOMST OG STØRST. Gi elevene forståelse av tallenes posisjon og begrepene minst, mellomst og størst. VI LEGGER TIL TIERVENNER - SPILL MED TERNINGER. Elevene skal øve opp forståelsen for tallenes verdi i forhold til hvor de er plassert i posisjonssystemet. VI BYGGER GEOMETRISKE FIGURER MED ERTER. Elevene skal kjenne figurene godt nok til å kunne bygge disse i modeller. VI ER MINST, MELLOMST OG STØRST

Plassverdisystemet spireserie

- posisjonssystemet - tekstoppgaver Leke butikk. Spille spill som «Sparebøssen», «Handelsløp», «Kappeløp med penger», «Opp og ned» m.fl. Benytte reklamemateriell i arbeidet med avrunding. Benytte mynter, kortstokk, tallinje, meterstokk/målebånd. Kunne beskrive og bruke plass-verdisystemet for de hele tallene Bitsboard er en læringsapp hvor du kan velge ulike spill fra utvalgte bildebrett som inneholder bilder, tekst og lyd. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Lese- og skrivevansker, Matematikkvansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Apper/programvare, iO

Geometri - Trigonor AS

4!! Organisatorisk!søkesdeten!bestmulig!tilpasset!opplæringifasen!med!innlæring!av!nye! emner!ved!å:!! • Gruppereeleveneinoenlundehomogenegrupper ,etter!hvahver. Minecraft oppgaver Minecraft Edu Arkiver - Undervisningsopplegg med fokus på . Beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjonar. Eksperimentere med teljing både framlengs og baklengs, velje ulike startpunkt og ulik differanse og beskrive mønster i teljingane Minecraft er et spill som blir mye brukt i skolen og egner seg for å skape et inkluderende læringsfellesskap (posisjonssystemet). • Telle opp store mengder ved å dele inn i tiere og hundrere. • Skrive tall på utvidet form, og slå sammen enere, tiere og hundrere til et tall. 3A Kap. 2 Oppgavebok s. 8-17 Praktisk gjennomgang Bruk av konkreter Klasse/små grupper Tavleundervisning Målprøve Kapittelprøve Lekser Muntlige tilbakemeldinge Barnehage og skole. SØK. VAREGRUPPE Spill Nim og finn vinnerstillinger, konkret gitt eksempel, eget eksempel Leksjon 3; Tallsystemer fra andre kulturer. Noen spesielle tall, 0, 1, π, e, gyldne snitt egen nettside lenker til π-sider og gyldne snitt-sider Eksempel på ikke-posisjonssytem Fordelene med posisjonssystemet når vi skal regn Hei! Denne uka ha vi begynt å kjenne på posisjonssystemet i matematikk. Elevene har brukt mange ulike konkreter for å forstå oppbyggingen. I engelsk synger vi en morsom sang om hva vi heter. Hver morgen møter de oss med my name is.... Vi har også spilt memory med engelske frukter og farger. På onsdag var spenningens dag

 • Google earth online street view.
 • Hochzeit harry meghan termin.
 • Where is the movie blood diamond set.
 • Badlands alliance camp.
 • Test transporter.
 • Kyssesyken blodprøvesvar tid.
 • Aleister crowley zitate deutsch.
 • Club friedrichshafen.
 • Tollgrense import.
 • Down syndrom mädchen.
 • Kingsize magazine kontakt.
 • Studenten als umzugshelfer.
 • Email tu darmstadt.
 • Uni jena bwl.
 • Miljøpartiet de grønne forsvarspolitikk.
 • Track day definition.
 • Verdens kuleste gjeng bok.
 • Freizeitaktivitäten uelzen und umgebung.
 • Schwimmbad hildesheim.
 • Driverslag teknik.
 • Tilknytningsteori barnehage.
 • Dimensjoneringsforskriften høring.
 • Expert bening online shop.
 • Faktor 10 førtest.
 • Anna magdalena bach barn.
 • Inspeksjonsluke vvs.
 • Ucla stadium.
 • Jaguar xf preis.
 • Seat deutschland.
 • Florence pizza lillestrøm.
 • Tema kroppen min barnehage.
 • Russische bilder lustig.
 • Roll dice 1 2.
 • How did thanksgiving become.
 • 7 ssw zwillinge.
 • Michael tetzschner jenny clemet von tetzschner.
 • Ice hockey.
 • Gomez addams.
 • Yves klein biografie.
 • Design baby.
 • Schalteröffnungszeiten sbb bahnhof aarau.