Home

Regjering 2000

Jens Stoltenbergs første regjering ble utnevnt av kong Harald V i statsråd 17. mars 2000, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Den overtok etter Kjell Magne Bondeviks første regjering, etter at statsministeren hadde stilt kabinettsspørsmål i en sak om utbygging av gasskraftverk og fått flertall mot seg i Stortinget.. I statsråd 17. oktober 2001 søkte Jens Stoltenbergs første. Jens Stoltenbergs første regjering ble utnevnt av Kongen i statsråd den 17. mars 2000.Den var en mindretallsregjering utgått av Det norske Arbeiderparti (Ap). Etter Stortingsvalget 1997 fikk Ap 65 mandater på Stortinget, og var avhengig av støtte fra 20 mandater fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å få det nødvendige flertall på 83 mandater Kjell Magne Bondeviks første regjering ble utnevnt av kong Harald V i statsråd 17. oktober 1997, med virkning fra kl. 13.00 samme dag. Den overtok etter Thorbjørn Jaglands regjering, etter at valget 14. september 1997 ikke hadde styrket denne regjeringens grunnlag i Stortinget.. I statsråd 10. mars 2000 søkte Kjell Magne Bondeviks første regjering avskjed, etter at statsministeren hadde. 2000: Kjell Magne Bondevik gikk av som følge av at Regjeringen fikk stortingsflertallet mot seg på et kabinettsspørsmål om utbyggingn av gasskraftverk. Bondevik mente at han ikke kunne bli sittende hvis flertallet stemte mot sentrumspartienes forslag om at forurensningsloven ikke skulle svekkes 2000 i den gregorianske kalenderen var et skuddår som begynte på en lørdag. Avignon , Bergen , Bologna , Brussel , Helsingfors , Kraków , Reykjavík , Praha og Santiago de Compostela ble valgt til europeiske kulturhovedsteder for 2000

Kjell Magne Bondeviks første regjering, også kalt «sentrumsregjeringen», ble utnevnt av Kongen i statsråd den 17. oktober 1997.Den var en mindretallsregjering og en koalisjonsregjering utgått fra Kristelig Folkeparti (KrF), Senterpartiet (Sp) og Venstre (V). Etter Stortingsvalget 1997 fikk disse partiene 42 representanter på Stortinget, fordelt på 25 til Kristelig Folkeparti, 11 til. Regjeringen Solbergs langsiktige strategi og plan for håndtering av covid-19-pandemien og justering av tiltak. Siste dokumenter Prop. 27 L (2020-2021) - Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2020) Proposisjon 06.11.202 Jens Stoltenbergs andre regjering, ofte omtalt som «den rødgrønne regjeringen», var Norges regjering fra 17. oktober 2005 til 16. oktober 2013.Den var en koalisjonsregjering som utgikk av Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp), som sammen fikk flertall ved stortingsvalget 2005.Etter forhandlinger ble partiene enige om en regjeringsplattform, Soria Moria. Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser

Kjell Magne Bondevik, norsk teolog og politiker for Kristelig Folkeparti (KrF). Han var Norges statsminister fra 17. oktober 1997 til 17. mars 2000 og fra 19. oktober 2001 til 17. oktober 2005.Bondevik var formann i Kristelig Folkepartis Ungdom i 1970-1973, statssekretær ved Statsministerens kontor under regjeringen Lars Korvald i 1972-1973 og stortingsrepresentant for Møre og Romsdal i. Regjeringen er navnet på Norges utøvende myndighet. Regjeringen har ansvar for å iverksette de beslutningene som Stortinget fatter. Den har også det politiske initiativet, som vil si at de foreslår de fleste saker for Stortinget. Regjeringen ledes av statsministeren og består av en rekke ministere (statsråder) som har ansvar for hvert sitt departement Regjeringen. Oversikt over departementer og statsråder. Departement Parti Navn Tittel Statsministerens kontor H Solberg, Erna: Statsminister Kunnskapsdepartementet V Melby, Guri: Statsråd Barne- og familiedepartementet KrF.

Kabinettsspørsmål er et pressmiddel en regjering kan bruke overfor nasjonalforsamlingen i et parlamentarisk system. Når en regjering eller et regjeringsmedlem truer med å forlate sin stilling om ikke det nødvendige flertall stemmer for, stiller de kabinettsspørsmål. Kabinettsspørsmål brukes av mindretallsregjeringer for å presse gjennom en sak mot flertallets vilje eller som svar på. 7. oktober 2020 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021 I Norge deles makta mellom den lovgivende makt på Stortinget, den utøvende makt i regjeringen og den dømmende makt hos domstolene. Dette kalles maktfordelingsprinsippet, og er nedfelt i Grunnloven som et viktig demokratisk prinsipp. Ideen som ligger bak, er at de ulike statsmaktene skal balansere eller begrense hverandres makt - slik at ikke all makt samles på ett sted Høyre er et norsk konservativt politisk parti. Partiet ble stiftet i 1884 og er Norges nest eldste parti. Høyre er blant de største politiske partiene i Norge. Ved flere anledninger etter andre verdenskrig har Høyre dannet regjering med andre ikke-sosialistiske, borgerlige partier. Fire ganger etter krigen har partiet hatt statsministeren i slike koalisjonsregjeringer (John Lyng i 1963.

Jens Stoltenbergs første regjering - regjeringen

Regjeringen er den utøvende makt. Det betyr at regjeringen har ansvar for å iverksette Stortingets vedtak. Regjeringen har dessuten det politiske initiativet og foreslår saker for Stortinget. Stortingsrepresentantene kan også fremme forslag, såkalte representantforslag. Domstolene er den dømmende makt Her er den nye regjeringen. Når KrF kommer inn i regjeringen og Erna Solbergs lag utvides, kommer fire helt nye navn til å ta plass rundt kongens bord. I tillegg bytter en statsråd departement, mens Bård Hoksrud og Linda Hofstad Helleland må tilbake til Stortinget I etterkant av stortingsvalget høsten 2017 dannet Høyre og Fremskrittspartiet regjering. I 2018 trådte Venstre inn i regjeringen, og i 2019 ble Kristelig Folkeparti med. Året etter, i januar 2020, valgte Fremskrittspartiet å gå ut. Men hvordan blir ege.. Inviterer Vedum til Jensen-regjeringen. - Vi må få tilbake gløden vi hadde på 2000-tallet da folk så bredden, og så at her er det et parti som er fremtidsoptimistisk og ute blant folk

Anne-Grete Strøm-Erichsen – Wikipedia

Jens Stoltenbergs første regjering - Wikipedi

Kristelig Folkeparti (KrF) er et kristendemokratisk politisk parti i Norge som ble stiftet i 1933. Kristelig Folkeparti regnes som et ikke-sosialistisk sentrumsparti, bygd på et kristent verdisyn. Partiet gjorde sitt beste valg noensinne i 1997, da det fikk 13,7 prosent av stemmene og 25 mandater på Stortinget. Dessuten fikk KrF regjeringsmakt og Kjell Magne Bondevik som statsminister Regjering i 2001. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon Publisert torsdag 04. november 1999 - 09:08. Del artikkel Når regjeringen stiller kabinettsspørsmål, stiller den i virkeligheten et ultimatum, og truer Stortinget med å gå av dersom den ikke får flertall i en bestemt sak. I år 2000 måtte Bondevik-regjeringen gå av etter at den mislyktes med å få støtte fra stortingsflertallet i et kabinettsspørsmål om gasskraft Regjeringen går av (VG NETT) Statsminister Kjell Magne Bondevik stilte for få minutter siden kabinettspørsmål i gasskraftsaken. 03.11.2000. Leter etter ny programleder

Regjeringen Bondevik går av. Statsminister Kjell Magne Bondevik stilte torsdag kveld kabinettsspørsmål på gasskraftsaken, men Arbeiderpartiet bøyde ikke av. NTB -Statsministerens avklaring innebærer ikke at Ap vil endre vår stemmegivning i saken, sa parlamentarisk leder Jens Stoltenberg Kjell Magne Bondevik si fyrste regjering var ei regjering som styrde Noreg frå 17. oktober 1997 til 17. mars 2000.Regjeringa var ei mindretalsregjering og ei koalisjonsregjering, eit samarbeid mellom dei politiske partia Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Venstre som hadde 42 av 165 representantar på Stortinget.Regjeringa vart gjerne kalla Sentrumsregjeringa, av di det var sentrumspartia. I dag er det 2000 dager siden dagens regjering, med Erna som statsminister, tok over fra de rødgrønne. Regjeringen som ble utnevnt i oktober 2013 er riktignok utvidet med to nye partier senere, fått fornyet mandat ved valget i 2017 og det har vært markert mange viktige milepæler underveis Venstres eks-statsråder og eks-partiledere vil ikke gå i regjering med Frp. Venstre har kun hatt fem statsråder de siste 44 årene. Av disse er fire klare motstandere av å gå i regjering med.

Kjell Magne Bondeviks første regjering - regjeringen

regjering og storting, regjering 2005, regjering sverige, regjering 2014, regjering 1996, regjering engelsk, regjering norge, regjering 2013, regjering 2000. 3. november 1990-25. oktober 1996 Gro Harlem Brundtlands tredje regjering Ap 25. oktober 1996-17. oktober 1997 Thorbjørn Jaglands regjering Ap 17. oktober 1997-17. mars 2000 Kjell Magne Bondeviks første regjering Krf, Sp, V 17. mars 2000-19. oktober 2001 Jens Stoltenbergs første regjering A Jens Stoltenberg si fyrste regjering var den norske regjeringa som sat frå 17. mars 2000 til 19. oktober 2001.. Stoltenberg I-regjeringa var ei mindretalsregjering utgått av Arbeidarpartiet, som hadde 65 av dei 165 representantane i Stortinget bak seg. Regjeringa kom til makta då den første Bondevikregjeringa stilte kabinettspørsmål på gasskraftsaka Fornyelse og utvikling av sykehussektoren var blant de aller viktigste sakene for vår regjering. Da vi overtok regjeringsansvaret våren 2000, var sykehusene i krise

Bortenregjeringa var den første regjeringa som braut med Arbeidarpartiet sitt einevelde etter den andre verdskrigen.Regjeringa vart oppkalla etter statsministeren, Per Borten frå Senterpartiet. Partia Senterpartiet (Sp), Høgre, Kristeleg Folkeparti (KrF) og Venstre (V) samarbeidde om å danna regjering En time senere, klokken 15 er det pressekonferanse, mens regjeringen holder sin første regjeringskonferanse klokken 17. Her er regjeringen som skal styre Norge. Statsminister: Jens Stoltenberg (46), Ap Gift med Ingrid Schulerud, to barn. Ap-leder, statsminister fra mars 2000 til oktober 2001

Norske regjeringer 1945 - 2005 - Aftenposte

 1. ister Bondevik stilte 9. mars 2000, på vegne av regjeringen, kabinettsspørsmål på forslaget regjeringspartiene la fram om å sikre at vedtaket om gasskraftverk på Mongstad ikke ville føre til en svekkelse av forurensningsloven
 2. I tillegg øker regjeringen beløpsgrensen for skattefrie gaver fra 1000 til 2000 kroner. I klartekst betyr det at man kan få gaver og goder for maksimalt 10 000 kroner i året
 3. Regjeringen fører en aktiv politikk for økt aktørmangfold på norsk sokkel, blant annet gjennom leterefusjon-, TFO-, og prekvalifiseringsordningene. Dette har gitt resultater. Antall aktører på norsk sokkel har nær doblet seg siden tidlig 2000-tall
 4. Grunnlaget for sakene som Stortinget behandler er vanligvis meldinger og proposisjoner fra regjeringen, og dokumenter fra representanter eller eksterne kontrollorganer. Oversikt over sakene som behandles på Stortinget, og publikasjonene som danner grunnlaget for de ulike sakene. Stortinget.no Til hovedinnhold. Meny Lukk
 5. Stortinget ber regjeringen iverksette en omfattende gjennomgang av norske bistandsmidler som har gått til land som er under rødt nivå (38 poeng og lavere) på Transparency Internationals korrupsjonsindeks, for å avdekke hvor mye bistandsmidler som blir misbrukt
 6. ister, etter Stortingsvalet 2005.Regjeringa er ein koalisjon mellom Arbeidarpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV). Regjeringa blir ofte kalla den raud-grøne regjeringa. Etter Stortingsvalet 2009 hadde dei tre regjeringspartia.
 7. Regjeringen ble felt på en miljøsak, gasskraftsaken i år 2000. Da de andre sentrumspartiene valgte å gå i regjering sammen med Høyre etter valget i 2001 sa Senterpartiet nei

2000 - Wikipedi

 1. Ap, Frp og Sp overkjører regjeringen - vil ha 2000 flere fagskoleplasser. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet går sammen i Stortinget mot regjeringen og dobler antallet nye fagskoleplasser fra 1.000 til 2.000 i høst
 2. ister Kjell Magne Bondevik, utenriks
 3. 2000-tallet (0) Sortering. Digitale dokumenter fra regjering, storting og domstolene Foto: Stortinget. Om materialet Statsmaktene er digitale dokumenter fra regjering, storting og domstolene. Til sammen representerer dette en unik kilde til det politiske Norge. Les mer Søk og.
 4. ister fra 1997 til 2000 sentrumsmodellen med blokkuavhengighet
 5. Regjeringen vil bevilge midler for å få 500 flere IT-studieplasser hvert år i fire år. Samlet antall nye studieplasser blir dermed 2000, opptrappingen er ferdig i 2021. Regjeringen vil bevilge 21,3 millioner kroner til opptrappingen av studieplassene innen IT
 6. Regjeringen vil bruke 313,4 milliarder oljekroner i statsbudsjettet for 2021, noe som ventes å utgjøre 3 prosent av oljefondet ved inngangen til året. I dag er denne grensen på 2000 kroner

regjeringen, og er dermed mye mindre alvorlig enn et vedtak om mistillit. Men et kritikkvedtak 17.3.2000 0 2 (1) 0. 2. Lyng -regjeringens avgang er med forbehold tatt inn under kabinettsspørsmål: Forslag om støtte til tiltredelseserklæringen oppnådde ikke flertall. 3 Over 2000 påmeldte fra offentlige myndigheter og det sivile samfunn i 79 OGP-land og flere regioner og byer deltok, f.eks. Austin, Texas. Statssekretær Chaffey ledet den norske delagasjonen. I tillegg deltok en representant fra Tax Justice Norway. Statssekretærene i Jens Stoltenbergs første regjering (17.03.2000-18.10.2001) (Arbeiderpartiet) Statssekretærer Virkeperiode; Statsministerens kontor: Jonas Gahr Støre (f. 1960) For statsminister Jens Stoltenberg (Ap) 17.03.2000-18.10.2001: Norvald Mo (f. 1953) For statsminister Jens Stoltenberg (Ap) 24.03.2000-18.10.2001: Hege Marie.

Kjell Magne Bondeviks første regjering - Wikipedi

Regjeringen Solberg legger frem forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021. - Vi foreslår å bevilge midler til 2000 plasser i høyere yrkesutdanning, fortalte Sanner Troms og Finnmark og Nordland går nå ut og ber regjeringen stenge grenseovergangene til våre naboland. - Tiltakene bør komme veldig raskt Vår pris 363,-(portofritt). NORSKE TENKEMÅTER er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens.

Koronasituasjonen - regjeringen

Kjell Magne Bondeviks første regjering, også kalt «sentrumsregjeringen», ble utnevnt av Kongen i statsråd den 17. oktober 1997. Den var en mindretallsregjering og en koalisjonsregjering utgått fra Kristelig Folkeparti , Senterpartiet og Venstre . Etter Stortingsvalget 1997 fikk disse partiene 42 representanter på Stortinget, fordelt på 25 til Kristelig Folkeparti, 11 til Senterpartiet. NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47-55 58 21 17. Fax +47-55 58 96 50. polsys@nsd.uib.n

Her er en oversikt over alle rokeringene i statssekretær-troppen (regjeringen.no). • Kulturdepartementet Thorhild Widvey (H) må forlate departementet, mens Linda Hofstad Helleland (H) blir ny. Regjeringa held bensinprisen nede, samstundes som alle som eigar elbil må betale 2000 kroner ekstra i året. Dei gjer det altså meir attraktivt å eige bensinbil, og mindre attraktivt å eige. Mot nederlag for regjeringen i gasskraftsaken. Skuffelsen sto å lese i ansiktet til Venstres parlamentariske leder Gunnar Kvassheim etter det avgjørende møtet i Stortingets energi- og. I sitt forslag til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å innføre et tak i nettolønnsordningen for sjøfolk. Ordningen skal bidra til å bevare den maritime kompetansen og konkurransedyktigheten både for norske sjøfolk og rederier. -Ved å kutte i ordningen snur regjeringen ryggen til en kriserammet maritim næring, sier Dnmfs administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson Den norske regjering la den 17.desember i fjor fram en handlingsplan for menneskerettigheter. Bakgrunnen for planen er slutterklæringen fra FNs menneskerettighetskonferanse i Wien i 1993 der alle lands regjeringer oppfordres til å utarbeide nasjonale planer for menneskerettigheter. Hensikten er ifølge regjeringen å skape en forsterket, konsistent og samordnet politikk på.

Regjeringa foreslår å bruke meir pengar på fleksible utdanningstilbod og vil auke løyvingane til denne ordninga til rundt 97 millionar kroner. I tillegg set regjeringa av 110 millionar kroner til treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. - Tida der du måtte på ein campus for å ta litt utdanning er over Regjeringen vil øke momsen på reiseliv tilbake til 12 prosent fra 1.november. Ap, Sp, FrP og SV svarer blankt nei 3. aug. - Regjeringen strammer inn reglene for cruisetrafikken; 29 min; På grunn av smitteutbruddet på Hurtigruten får ingen cruisepassasjerer gå i land i Norge de neste 14 dagene Regjeringen klarer ikke å leve opp til klimaløftene fra Granavolden i sitt siste statsbudsjett før valget. - Regjeringen lovet mange konkrete tiltak og satsinger i Granavolden-plattformen. Mange av disse tiltakene hører hjemme i statsbudsjettet, men vi finner dem ikke i det siste budsjettet før valget. Det begynner å bli få anledninger igjen, og det holder [ OGPs toppmøte for 2018 gikk av stabelen i Tbilisi, hovedstaden i Georgia i juli. Møtet samlet 2 240 deltakere

9. sep. - Regjeringen vil hente 50 flyktninger fra Moria. 8. sep. - Laila Bertheussen nektet straffskyld. 7. sep. - Aleksej Navalnyj er ute av koma. 6. sep. - Smitten fortsetter å øke i Fredrikstad og Sarpsborg. 5. sep. - 1100 personer i karantene i Sarpsborg og Fredrikstad Kongen Wessel-Berg Lagting Haffner NOU Lov Efterretninger 1814 Politikk Forarbeid Lagting Retstidene Debatt Proposisjon Grunnlov Resolusjoner Lover Storting Utredninger Register Odelsting Lovtidend Forordninger Stortingsforhandlinger Rettsvesen Norge Kongelige Rescripter Regjering Rigsforsamling Domstolen Flyselskapet Norwegian får ikke mer støtte med likviditet fra norske myndigheter, det er selskapet svært skuffet over. - Jeg vil først rette en stor takk til kunder, medarbeidere, Stortinget, aksjonærer, leasingselskaper, kreditorer, obligasjonseiere, reiselivsnæringen og andre som har støttet Norwegian så langt gjennom en krevende tid. At regjeringen nå har..

Eva Joly, Valg13 | - Et parti basert på fiendtlighet, hat

Bill Clintons regjering var regjeringen i USA fra 1993 til 2001, under ledelse av regjeringssjef Bill Clinton, landets 42. president. Første regjeringsperiode Bombingen av Verdens Handelssente Selv om elbilsalget så langt i år er opp over 10 prosent fra samme periode i fjor ligger regjeringen etter skjema. Det mangler fortsatt 6000 nye elbiler for å holde takten fram mot 2025, hvor alle nye biler skal være nullutslippsbiler. - Det selges for få elbiler sammenliknet med regjeringens mål. Dette er helt feil tidspunkt å snakke om å innføre moms på elbiler, sier Nils Sødal.

Helmut Schmidts første regjering var Forbundsrepublikken Tysklands (Vest-Tyskland) regjering fra 16. 15 relasjoner Erik G. Braathen får nei til støtte fra regjeringen AV: Hans Olav Nyborg 09/11/2020, 9:20 09/11/2020, 9:22 Det nye flyselskapet til Erik G. Braathen har søkt norske myndigheter om økonomisk støtte til sin oppstart, det er nå klart at de ikke får Regjeringa har søndag 1. november valgt å gripe inn i legestreiken med tvungen lønnsnemnd. Legene går tilbake til arbeid umiddelbart, opplyser KS i en pressemelding. VANG: I Vang var fastlegene Torstein Jørstad og Marit Tuv tatt ut i streik fra mandag 2. november. - Viser hvor skjørt det er. Vi har tilbud på Tilbehør til hvitevarer, Tilbehør til laptop og nettbrett, MC og ATV tilbehør fra DustDeal.no, BatteryUpgrade.no, BatteryChampion. Opptil 80% rabatt på alt du trenger

Jens Stoltenbergs andre regjering - Wikipedi

 1. isteren leiar regjeringa, og kvart departement leiast av ein statsråd. Grunnloven omtalar stats
 2. ister Robert Eriksson synes det er urettferdig at uføre med.
 3. - Regjeringen gir nå en dyster beskjed til alle landes skoler og barnehager, i en tid der ansatte er overarbeida, vikarbudsjettene er brukt opp og vi heller enn å kutte burde satse på utdanning. - Regjeringen hadde et møte med hovedsammenslutningene for arbeidstakerorganisasjonene tirsdag denne uken
 4. Prins trosset konge og regjering Dro på kontroversiell tur til Kongo. Foto: (Getty Images) Per Gunnar Sværen. Publisert 31/03 2011 (SIDE2): Både kong Albert og den belgiske regjeringen skal være rasende på kongefamiliens «enfant terrible», prins Laurent, etter at han trosset kongens vilje og regjeringens råd, og reiste på besøk til Kongo
 5. En regjering kan endre sin pengepolitikk av flere grunner, noen av dem politiske, noen teoretiske, noen empiriske og noen teknologiske. De økonomiske målene til de fleste myndigheter er like: økt vekst, forkortede nedgangstider, jobbsetting og prisstabilitet
 6. ister Kjell Magne Bondevik truer Jens Stoltenberg med å bli skikkelig vrien dersom Aps nye stats

Regjering til 3,3 Regjeringen får karakteren 3,3. Jonas Gahr Støre, Trond Giske, Audun Lysbakken, Sigbjørn Johnsen og Erik Solheim er elitelaget med 4,0 og over i gjennomsnitt. Terje Riis- Johansen er på bunnen med 1,2 Regjeringen bryter jevnlig tidsfristene for berørte parter til å uttale seg i saker som sendes på høring. - En trussel mot god demokratisk medvirkning, mener Handikapforbundet Vi snakker 2000 timer pluss i flymaskiner som F-16, F-15E, F-15C og F-22, med detaljert kunnskap om både «femtegenerasjons» taktikker og våre våpen. Når de i tillegg samarbeidet godt med kontrollørene i varslingskjeden («GCI»), var de i stand til å tilpasse treningen, og kunne tilby oss en svært reaktiv og utfordrende motstander Antall år Enron betalte inntektsskatt mellom 1996 og 2000 selv om de rapporterte milliardoverskudd 10%. av europeiske finansverdier er skjult i skatteparadiser (estimat) 30%. av totale finansverdier eid av afrikanere er plassert i skatteparadis. Financial Secrecy Index 2020. Kalevi Sorsas første regjering og Finlands sosialdemokratiske parti · Se mer » Johannes Virolainen. Johannes Virolainen (født 31. januar 1914 i Viborg landskommune, død 11. desember 2000 i Lojo) var en finsk politiker for Centerpartiet. Ny!!: Kalevi Sorsas første regjering og Johannes Virolainen · Se mer » Justisministe

Vi forventer at retningslinjene til denne ordningen vil være brede nok til å omfavne de nærmere 2000 lokale kulturvernlagene i Norge. Vi er også glad for at regjeringen setter av 52 millioner kroner til sikring og istandsetting av kirkebygg fra før 1850 og 50 millioner kroner til de tre skoleskipene Christian Radich, Statsraad Lemkuhl og SS Sørlandet (VG Nett) Regjeringen bør slutte å tale med to tunger, og komme til enighet om de afghanske asylsøkerne, sier førstenestleder for SOS Rasisme

Forsiden - regjeringen

Kjell Magne Bondevik - Store norske leksiko

Fotball, Medisin/Helse | Nederlands helseminister varsler

regjeringen - Store norske leksiko

 1. Regjeringen foreslår å redusere avgiften med 30 prosent - til 2,54 kroner - for sukkerfri brus fra 1. juli neste år. Denne vil nå øke fra 0 kroner til å være på drøye 2000 kroner
 2. Oslo Pride er Norges største og viktigste feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. Hundrevis av frivillige ildsjeler går sammen om å arrangere en ti-dagers festival hvor alle får være akkurat den man er. Hele festivalen planlegges og driftes av frivillige, med rundt 80 helårsfrivillige og 300 frivillige under selve festivalen
 3. ister Grete Knudsen. Men hun innrømmer at det er langt fram. NTB
Ap sliter på nok en meningsmåling

mentarikerkomiteen for perioden 1997/1998-2000/ 2001, jf. Innst. S. nr. 13 (1997-1998). Etter regjeringsskiftet 17. mars 2000 er det blitt en ledig plass som medlem i delegasjonen etter Grete Knudsen som har blitt medlem av Regjeringen. I brev av 22. mars 2000 foreslår Arbeiderpartiets stortings-gruppe at Vidar Bjørnstad, som i dag er varamedlem Utdanning: Cand. Jur. Relevant yrkeserfaring / politisk erfaring: Leder i Unge Høyre 2000-2004. Stortingsrepresentant siden 2001, ledet kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen. Forsvarsminister fra 2013 - 2017. Utenriksminister fra 2017 Olje- og energidepartementet har utarbeidet en ny veiledning for arbeidet med plan for utbygging og drift. Målet er å få flere prosjekter på norsk sokkel

Regjeringen - stortinget

 1. gar til EU i EØS-artikkel 19-forhandlingane. Gjennom Stortingsmelding 29 (2014-2015) om Globalisering og handel slår regjeringa fast at dei ynskjer å vektlegge norsk landbruks beskyttelsesbehov og beholde et handlingsrom for å kompensere for ulemper ved.
 2. ister Torild Skogsholm ut de to ledige konsesjonene. Spørsmålet er om det finnes mobilaktører som tør å satse på det norske 3G-markedet
 3. ister Erna Solberg, olje- og energi
Anne-Grete Strøm-Erichsen - Wikipedia

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt; Gruppeleder: Kommunestyret: Søndre Land Høyre: 2015: 2023: Gruppeleder: Foreningsstyret: Søndre Land Høyre: 2015: 202 Siste nytt fra NRKs nyhetsredaksjon med magasin, sport og vær Regjeringen gir barnehageplass til september- og oktoberbarna Retten til barnehageplass etter fylte ett år utvides til også å gjelde barn født i september og oktober, foreslår regjeringen. Publisert mandag 18. januar 2016 - 07:27. I dag er.

NOx-komponenten vil vi øke til 150 kroner per mg/km, og vektkomponenten for biler tyngre enn 2000 kg vil vi øke til 500 kroner. Vi vil også ha grenseverdi for vektfradrag for ladbare hybrider fra 50 til 100 km. Det betyr at subsidiene til hybrider baseres på elektrisk rekkevidde Regjeringen leverer til Bergen! Nå får Høgskulen på Vestlandet utvide, slik at alle studenter kan samles på campus! Dette er viktig for byen Variabel v241: s55n OED Spørsmålstekst. Hvilket eller hvilke departement tilhørte medlemmene av Regjeringen som du tok kontakt med? N. Olje- og energidepartementet (OED Opprett ditt slektstre. Ta en MyHeritage DNA test for testing av aner og genetikk. Få tilgang til 12,6 milliarder historiske dokumenter for slektsforskning

Eks-oljestatsråd Åslaug Haga ønsker sluttdato for norskBent Høie – WikipediaDenne vinen selger rekordbraKjell Holler – Wikipedia
 • Casall spinningsykkel.
 • Stierkopfhai niedrigere klassifizierungen.
 • Ballett wetzlar.
 • Doppelmord herne.
 • Eevee evolution gen.
 • Mädchenfussball bielefeld.
 • Hvor kom anglerne fra.
 • Nutria jagd niedersachsen.
 • Star wars canvas.
 • Stjernebilder norge.
 • 7 ssw zwillinge.
 • Figurativt betydning.
 • Radstation aachen aachen.
 • Scream 2 actors.
 • Loppemarked i oslo 2017.
 • Plaster cast.
 • Seatguru swiss.
 • Origin support.
 • Ü50 party bern.
 • Winrar.
 • Standard deviation of the mean.
 • Mack øl glass.
 • Druider sekt.
 • Kostplanlegger.
 • Spelletjes zonder materiaal volwassenen.
 • Tierarzt braunschweig notdienst.
 • Sibirischer stör kaufen.
 • Papenburg tipps.
 • Maria maria maria.
 • Der gleiche himmel besetzung.
 • Pharaoh rapper.
 • Dinosaurier skelett kaufen.
 • Tuberøs sklerose veileder.
 • Focus mares 105 test.
 • Agder dykk.
 • Trojaner virus.
 • Standardform definisjon.
 • Hva er informasjonssikkerhet.
 • Arthropleura ark.
 • Sprachzentrum im gehirn aktivieren.
 • Stiftemaskin for kabel.