Home

Hunderørret

HUNDERFOSSEN: Hunderørret-stammen kan bli halvert på 10 til 20 år, dersom det ikke settes inn tiltak for sikker nedvandring, eller fangstbegrensninger. I Fylkesmannens vedtak er det ingen slike tiltak, skriver Johan Enger i Lågen fiskeelv. Foto: Torbjørn Olse Siden kraftutbyggingen i Hunderfossen, har stammen av Hunderørret blitt redusert, siden den ikke har tilstrekkelig vann å gyte i. Ørret gyter i hovedsak i rennende vann og den vender tilbake til oppvekstplassen for å gyte. Vannstanden om vinteren er lav, slik at det må store mengder settefisk til, for å opprettholde stammen

Modellen er basert på store mengder data fra Hunderørret som har blitt samlet inn fra 1966 til 2016. I 50 år har alle ørretene som har brukt fisketrappa i Hunderfossen blitt overvåket. Fiskeskjellprøver som har blitt samlet inn, har gitt innsikt i fiskens liv før den ble fanget, mens små unike ID-merker har gjort det mulig å følge de frem til de dør Det samme gjelder media, redaktører og journalister. Alle gode krefter for bevaring av konsesjonen om settefisk av Hunderørret, må nå ta til orde i media. Det er nå i september det må skje, at ny stamfisk må tas inn for å sikre, at også framtidige generasjoner kan få oppleve eventyrfisken Hunderørret

Gudbrandsdølen Dagningen - Hunderørreten kan bli halver

 1. Mjøsørret er en fellesbetegnelse for flere stammer med storørret (Salmo trutta lacustris) som finnes i Mjøsa og gyter i tilkomstelvene.. Hunderørret. Hunderørreten er en av Europas største og beste ørretstammer. Den gyter i Gudbrandsdalslågen og holder til i Mjøsa fra den er 2-8 år. Hunderørretens særstilling skyldes stammens potensial til å bli storvokst, og dens relative.
 2. dre og
 3. Hunderørret er en av Europas største og beste ørretstammer. Etter vannkraftutbyggingen har denne arten fått vanskeligere levevilkår. Kraftselskapet produserer derfor her hvert år 20 000 fiskeyngel, som settes ut i elva for å bevare arten
 4. Ørret-bonanza på Mjøsa - hunderørret (10,43 kg) Av Redaksjonen 1. juli 2016. Skrevet av Redaksjonen 1. juli 2016. Johnny Høgli og Oddvar Frank fikk en monsterørret under Mjøsa trollingfestival 2015. Etter noen fantastiske netter og med flere flotte ørreter og en kjempe på over 10 kg så kan man si at dette var en vellykket tur
 5. Styrket rekruttering og styrket bestand. Storaurestammene i Mjøsa og Lågen har vært og er skadet av en rekke inngrep. Gjennom en årrekke har det vært produsert og satt ut settefisk av Hunderstammen for å avbøte skader som følge av kraftutbyggingene i Hunderfossen, Moksa kraftverk og reguleringen av Mjøsa
 6. MeningerDet er blitt september og nasjonalskatten - den storvokste Hunderørreten - er i ferd å forberede seg til gyting.Etter varselet fra Fylkesmannen i vinter til Glommens og Laagens Brukseierforening om å oppheve pålegget om settefisk av Hunderørret, så er de som utfører settefiskarbeidet i Hunderfossen i villrede
 7. Hunderørret replied to Hunderørret's topic in Rovvilt. Lydvalgtips er notert. Bestilt meg en fugleskrik fløyte og en musepipe belg. Fått med meg at Nordik Mini Predator også kan lage muselyder. Synes kanskje denne lyden blir vel høy i volum, men det skal vel være sånn for å lokke rev litt unna inn

I forrige uke startet et usedvanlig spennende forsøk i Gudbrandsdalslågen. Hensikten med forsøket er å undersøke vandring hos ørretsmolt og vinterstøing (overvintrende Hunderørret) forbi inntaket til Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen Cornish China Clay Train. Fowey Harbour, Golant & Lostwithiel. June 2018. #train #railways - Duration: 9:48. Trains, Boats, Planes Recommended for yo Hunderørret Hunderørret lever i Lågen på strekningen opp til Harpefossen i gjennomsnitt 4 år før den smoltifiserer og vandrer ut i Mjøsa med en lengde på ca 25 cm. I Mjøsa oppholder Hunderørret seg i 2-4 år før gytemodning inntreffer og den første gytevandringen begynner. Hunderørret kan vandre helt til Harpefossen Hva om Hunderørret var laks? Norsk vannforening, sekretariatet. Att: Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 OSLO Tlf: 22 94 75 00 E-post: post@vannforeningen.no. Følg oss på sosiale medier. Twitter. Facebook Hunderørret er knyttet til det rike ørret-fisket som foregikk med teinelag ved Hunderfossen gjennom flere århundrer (Huitfeldt-Kaas 1917). I Mjøsa finnes i tillegg opp mot 30-40 andre stammer av storørret som benytter Mjøsa som felles beiteområde (Aass et al. 1989). Det er funnet genetiske forskjeller mellom stor

Gudbrandsdølen Dagningen - Eventyrfisken Hunderørret

Norsk bokmål: Denne rapporten oppsumerer 7 år med feltregistreringer av gytebiologi hos Hunderørret på den regulerte strekningen nedenfor Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen. Årlige registreringer er utført i perioden 1990-2006. Utbrudd av soppsykdom i perioden 1996-2004 medførte at disse årene ble utelatt fra denne oppsummeringen av naturlig gytebiologi på regulert elvestreknin Aass, P. 2011. Teinlagfisket etter Hunderørret i Gudbrandsdalslågen. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Rapport 4, 64 s. ISSN nr. 1891-8050 ISBN nr. 978-82-7970-013-5 Omslagsfoto: Johan Rustad trekker en teine i Langteinlaget ca. 1930. I billedkanten står en grind som senkes og tetter teinhullet når teinen ikke er i bruk Hunderfossen kraftverk Hunderfossn kraftverk er et av landets mest kjente elvekraftverk. Det ligger midt i turistområdet Hunderfossen og Hafjell nord for Lillehammer. Created with Sketch. i Eierandel: 25% Årsproduksjon: 641 GWh Fallhøyde: 47 meter Effekt: 116 MW Turbintype: 2 kaplanturbiner Satt i drift: 1963 Minst en halv million turister besøker området hvert år. Kraftverket er godt. Hunderfossen kraftverk ble utbygd på 1960-tallet. Utbygger ble da pålagt årlige fiskeutsettinger av ørret for å kompensere for ulempene utbyggingen medførte. Settefiskprogrammet har bestått fram til i dag, og har bidratt til at bestanden av Hunderørret er styrket utgytt Hunderørret forbi Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen i 2011 og 2012 Morten Kraabøl, Jon Museth, Stein I. Johnsen, Jostein Skurdal og John G. Dokk 940. NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NIN

Hvor vill er Norges største ørret? - Forskning

Ja hunderørret kan bli opptil 20 kg. Laks kan også bli opptil 20 kg. Det er funnet død hunderørret i lågen som var over 30 kg. Jeg husker ikke nøyaktig hvor mye. Jeg prøvde nå å ringe skogbruksmuseum, men fikk ikke opp tlfnr. Jeg mener det er der den er stoppet ut. Jeg skal prøve å undersøke det nærmere 3 Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger www.nina.no Status for Hunderørret •Utgjør 2/3 av års utbyttet av mjøsørretfisketUtgjør 2/3 av års utbyttet av mjøsørretfisket •Årlig gytebestand: > 50 % settefisk •Settefisk har kompensert for tapt naturlig rekruttering etter utbyggingen av Hunderfossen kraftverk (?) •Positiv trend mht årlige gytebestander og fangste God oppgang av Hunderørret fotografert. Publisert 08.02.2016 19:06. Oppdatert 07.03.2016 16:13. Ill.foto: Vegard Veberg. Naturfotograf Arnt Mollan klarte nylig å dokumentere alle ørretfiskeres våte drøm: I Hunderfossen fikk han fotografert rekordoppgang av storvokst Hunderørret, som i år har gått opp i sensasjonelle mengder Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål Vil vel anbefale boka «HUNDERØRRET», som et «must» for alle Mjøsfiskere å lese! Snittstørrelsen på den gytevandrene ørreten her er 4,2 kg (1966 til 1987 villfisk, dvs. fisk med fettfinne) snittstørrelsen fra 1999 til 2012 er 3,65 kg)

Jeg har selv sett hunderørret på rundt 20 kg, men denne var tatt på garn. Mjøsa er forøvrig kjent for stor fisk ellers også. Brumundelva som renner gjennom Brumunddal er sagt å være Norges beste ørretelv. Snittvekten på fangst der har vært rundt 1.5 kilo enkelte år Mellom 50 og 100 Hunderørret ble idag hovet ut fra fiskefella og ut i selve fisketrappa Hunderørret {{opprydning}} '''Hunderørreten''' er ørret fra Mjøsa som har Gudbrandsdalslågen som gyte- og oppvekstområde. Ørret gyter i all hovedsak i rennende vann, og som laksen vender den tilbake til oppvekstelven eller -bekken for å gyte om høsten Dette kan på sikt bidra til flere gytefisk fra Losna og Hunderørret. Dagens gytebestand er kritisk lav, noe som fører til høy andel innavlet fisk. Derfor er det viktig at demningen blir revet, så fisk som er på oversiden kan tilføre nye gener og andel innavl blir redusert Kryssordkongen fant 1 mulige svarkombinarsjoner til kryssordet hunderørret. Kryssord. Kryssord er et spill som normalt har en firkantet eller rektangulær form med et rutenett av hvite og svarte ruter

Er det noen på forumet som kan dele sine erfaringer fra fiske nedstrøms Hunderfossen i Gudbrandsdalslågen? Jeg har fisket her et par ganger, og da fisker jeg nedenfor Hunderfossen rundt jernbanebrua på begge sider. Jeg har også fisket i Ensbyhølen fra østsiden. Jeg skulle gjerne fått kjennskap ti.. hunderørret. Blogg Slik kontrolleres Hunderørreten. Vi har vært nede ved Hunderfossen Kraftverk og sett på hvordan Hunderørreten kontrolleres. Se videoen for å se hvordan Gudbrandsdalslågens konge merkes, veies og kontrolleres før den fortsetter sin ferd forbi kraftverket Gytebiologi hos Hunderørret i Gudbrandsdalslågen nedenfor Hunderfossen kraftverk - NINA Rapport 217. 34 s. Denne rapporten oppsummerer 7 år med feltregistreringer av gytebiologi hos Hunderørret på den regulerte strekningen nedenfor Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen. Årlig Naturfotograf Arnt Mollan trudde ikkje sine eigne auge då han filma aure ved Hunderfossen denne veka. Sjå dei unike bilda her Teinelagsfisket etter hunderørret nedenfor Hunderfossen ble i perioden 1900-1910 beregnet til om lag 2,5 tonn årlig. I 1910 ble Rustadteinelagene stengt, og årsavkastningen fra de øvrige teinelagene sank til mellom 2 og 2,4 tonn. Etter storflommen i 1938 ble en rekke teinelag ødelagt, og en del av disse ble ikke bygget opp igjen

Hei. jeg er ivrig fisker som har fisket i nærmere 20 år nå. Det er tydligvis ikke nok til at jeg kan forstå meg på ørretten på mjøsa! Ser etter noen som skal ut i helga og kunne tenke seg og ha med en lærling. Jeg har fiskeutstyr som trengs, men kunnskapen på mjøsa lar vente på seg. Hadde satt st.. Hvert år utgis en fagrapport som rapporterer resultatene fra de enkelte undersøkelser. Noen større undersøkelser rapporteres i egne rapporter. En rekke undersøkelser er gjennomført i samarbeid med andre institusjoner og er rapportert i andre rapportserier og tidsskrifter. Årsmeldingen gir.. Gytevandring til hunderørret: Status for prosjektarbeidet 1991. Kraabøl, Morten; Arnekleiv, Jo Vegar. Research repor Utvandring av vinterstøing og smolt av hunderørret fra Gudbrandsdalslågen i relasjon til manøvrering av Hunderfossen kraftverk - pilotforsøk med radiotelemetri: nb_NO: dc.type: Research report: nb_NO: dc.source.pagenumber: 22: nb_NO: dc.contributor.department: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Seksjon for. Utvandring av vinterstøing og smolt av hunderørret fra Gudbrandsdalslågen i relasjon til manøvrering av Hunderfossen kraftverk - pilotforsøk med radiotelemetr

Siste generasjon som får oppleve Hunderørreten? - HA Debat

Innlegg om Hunderørret skrevet av . Gå til innhold. Ett kast til. Meny. Facebook; Instagram; Ingenting funnet. Vi klarer ikke å finne det du leter etter. Prøv å søke. Merke. Merke. Her er vi / our location. 2656 Follebu +4420 7430 2696. Facebook. Facebook. Follow Ett kast til on WordPress.com Hunderørret. Gyting ble registrert på følgende syv lokaliteter; Strømshugguet ved Rybakken (3 stk), Øyer ved Tingberg (17 stk), Sæterfossen ved Skarsmoen (6 stk), Hovdefossen (1 stk), Tretten fra Lybekkstrømmen og ned til Hovdefossen (7 stk), Tretten ved Bådstø (5 stk) og Frya (1 stk) Stipendiat Chloé Nater har studert vekstutviklingen til den største av storørretstammene i Mjøsa, hunderørreten. Ungfisk som lever i Gudbrandsdalslågen hadde en 12 % lavere vekstrate på. Har fått bukkejakt i Ringsaker Jakt og Fiske området. Alt av prøver og papirer er i orden og jaktstart er fredag. Det blir min første storviltjakt og jeg er vel så lite lokalkjent som du får det. Har kart over jaktområde og bruker bl.a. norgeibilder.no for å danne meg inntrykk av terrenget. Men,. Skal man beskytte mest mulig av gytevandrede Hunderørret, burde man begynne med å frede ørreten på de mest sårbare gyteplassene i Gudbrandsdalslågen. Ser man hvor enkelt det er å få en «punning»(seks kilos mjøsørret), er dette ett godt eksempel: Jeg måtte vente 19 vårer på min, og den smakte fortreffelig både i minnet og som mat

- Det er en formidabel utvikling når det gjelder oppgang av Hunderørret, spesielt naturlig rekruttert fisk. De senere år er oppgang av flere enn tusen ørret registrert. På - 90-tallet var det nede i to-tre hundre ørret. Tidligere var halvparten av disse utsatt fisk, de siste årene er kun tjuefem-tretti prosent utsatt fisk Utsetting av hunderørret er en del av konsesjonsvilkårene i Lågen. Denne utsetting har foregått i uminnelige tider. Å stoppe utsetting kan minke bestanden i faretruende grad, og en viktig tradisjon og fritidsaktivitet kan forsvinne Chloé Nater med en hunderørret fanget i Mjøsa. Foto: Atle Rustadbakken Livet til mer enn 9000 ørret i Mjøsa er overvåket. Skjell fra 5158 av dem er undersøkt i detalj. Det er som å lese fiskens dagbok Den 16 meter høye dammen har 10 flomluker som kan avlede i alt 3000 m3/s. Kraftverket har en slukeevne på 320 m3/s. Ved Hunderfossen er det bygd en 170 meter lang fisketrapp. Gyteplasser for hunderørreten ble borte da kraftverket ble bygd. Som erstatning produseres det 20 000 hunderørret hvert år som settes ut i elva Kryssordkongen fant 22 mulige svar til kryssordhintet ferskvannsfisk. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n

Mjøsørret - Wikipedi

Kjører hjemover med 4 stenger ute og skal bare kjøre over et par gule flekker, så midt i en gul flekk kjaser det av gårde på taket. En får ryddet unna og starter gopro kameraet samt fighten. Etter noe om og men kommer en knallfeit hunderørret inn til båtsiden, men ombestemmer seg og svømmer inn mot Neslandet igjen Eidsiva Vannkraft bygger Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland på vegne av Oppland Energi AS og AS Eidefoss. Arbeidet startet i oktober 2014 og skal være ferdig våren 2018, og har en total kostnadsramme på 873 millioner kroner Vi har vært nede ved Hunderfossen Kraftverk og sett på hvordan Hunderørreten kontrolleres. Se videoen for å se hvordan Gudbrandsdalslågens konge merkes, veies og kontrolleres før den fortsetter sin ferd forbi kraftverket

Hunderørreten. 788 liker dette. Dette er en side for hunderørretens tilhengere Her hunderørret fanget i Gudbrandsdalslågen som blir satt pent ut igjen. Foto: Gudbrandsdal Sportsfiskeforening 06.01.2019, klokken 20:30. Lars Kristian Steen Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter. Logg inn her. Digital. Bestill. 100 dager for 100 kr. VÅRT BESTE TILBUD! Helg.

Hunderørret på video – NRK Innlandet – Lokale nyheter, TV

Norges største ørret blir mindre og mindre Titan

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling hunderørret: oppdatert av Ida Scott (SNL) for 6 dager siden bekkerøye: oppdatert av Line Marie Berteussen for 7 dager siden hunderørret: oppdatert av Asbjørn Vøllestad (UiO) for 7 dager siden hunderørret: oppdatert av Asbjørn Vøllestad (UiO) for 7 dager siden Se all aktivite

Dam: Hunderfossen - NV

Anno Norsk skogmuseum. Hamarmannen Knut Emilsen (1876-1942), fotografert ved en 13 kilo tung og 90 centimeter lang ørret han tok i Mjøsa utenfor Snekkersvea på Nes (på vestsida av Furnesfjorden) den 2. j.. Anno Norsk skogmuseum. Close Photo: Anno Norsk skogmuseu Æresmedlem Jahn R. Skaug har meldt inn et prakteksemplar av en Hunderørret på 7150g! Kampen var vrien, og Jahn forteller han kjører fisken på gamlemåten med hendene. Fisken tok på en Heggelund dev Det kan nevnes at historiene går om at det i 1896 ble fisket en Hunderørret på hele 23,5 kilo. Historien er dessverre ikke godt dokumentert. Kosthold Etter at ørretyngelen har forlatt plommesekken, er den fortsatt så liten at den kun klarer å ta til seg små byttedyr som er lette å fange som små insektslarver og dyreplankton

Ørret-bonanza på Mjøsa - hunderørret (10,43 kg

Artikkel om forvaltning av Hunderørret og tiltak. Sjekk linken som er med eller gå inn på www.trollingfiske.org og lese mere på forumet de.. Å hevde at den ikke er truet er rett å slett løgn når den ser litt nøyere på hunderørret stammen. Om du reiser til Bornholm eller Vänern har de fleste hørt nyss om den store ørreten som lever i Mjøsa og gyter i Lågen Vi har nå tillatelse til å sette ut hunderørret i dammen. Dette er noe vi vurderer å gjøre. Et opphold på Rybakken kan også være et godt utgangspunkt for fiske på fjellet. Det tar dere 20 minutter å komme opp på fjellet og første gode fiskevann Målet for Chloé var helt klart å få fange en ekte Hunderørret da hun har en sentral rolle i modelleringen av Hunderørretens alder og vekst sammen med Atle Rustadbakken, Per Aass, Tore Qvenild, Jannicke Moe, Asbjørn Vøllestad og flere andre forskere ved Universitetet i Oslo

Livskraftig bestand av hunderaure - Fylkesmannen i Innlande

Dersom demningen blir fjernet vil det gjøre et område på 11 km strekning tilgjengelig i tillegg til ene km nedenfor demningen som allerede er tilgjengelig i dag. Dette kan på sikt bidra til flere gytefisk fra Losna og Hunderørret. Dagens gytebestand er kritisk lav, noe som fører til høy andel innavlet fisk Se unike dronebilder av hunderørret - Spektakulært! Det er reaksjonen til lederen for Norske Naturfotografer, Kai Jensen. Han har snakket med Gudbrandsdølen Dagningen om filmen til Kjetil Rolseth fra Lillehammer Hunderørret må derfor ha sluppet seg ut gjennom flomlukene i demningen under foregående gytevandring, enten om høsten eller om våren. Resultatene indikerer at det er vannføringen og lukemanøvreringen som igangsetter utvandringen av vinterstøing, fremfor vanntemperaturen

Video: Ringsaker Blad - Hunderørretens skjebnetime er nå

Fil:Foredrag Hunderørret Lågenfiskeelv-1Sånn ser verdens største ørret ut - HookedAKUSTISK TELEMETRI SKAL FINNE UT HVILKEN NEDVANDRINGSVEI

Største ørret tatt på stang i Norge er 15,3 kg. Den ble tatt i Mjøsa; utenfor Fossum Gård på Nes i 1981 av Robert Torp - selvsagt en hunderørret. Selv om rekorden synes vanskelig å slå, tas det årlig fisk på rundt ti kilo i Mjøsa The most famous fish in Mjøsa is a trout called Hunderørret. This fish is known to grow up to more than 15 kilos, and is best caught trolling on long summer nights. Pike is by many considered the ultimate freshwater sports-fishing experience. Mjøsa has an abundance of large pike, and the biggest one caught weighed in at nearly 20 kilos Fiskebiolog Rustadbakken om Hunderørret del 1 Som mange vet er det gjennomført systematisk innsamling av data på mjøsørreten i flere tiår. Spesielt den delen av hunderørretstammen, som går på gytevandring opp trappa i Hunderfossen, er godt dokumentert Dette har skjedd til tross for dårlige gyteforhold, varierende vannføring etc - det nærmest totale fravær av fiskevennlige tilpasninger fra kraftprodusentens side. Det faktum at mange, mange store og små Hunderørret til enhver tid drepes i fossen er gjentatt til det kjedsommelige, tilsynelatende uten effekt

 • Hvordan bruke vpn.
 • Ekonomiska termer ordlista.
 • Molunk shiny.
 • Benbrott 1177.
 • 5 mb to mb.
 • Fujitsu lvcn 12.
 • Tannbeskytter xxl.
 • Schweinswal norwegen.
 • Morris koffert.
 • Mystiske ting.
 • Gute frage net fails.
 • Norrøne festdager.
 • Bamix swissline.
 • Berühmte fußballer mit der nummer 27.
 • Childish gambino hold up wait a minute.
 • Mobildata thailand.
 • Landwirtschafts simulator 2017 download vollversion kostenlos.
 • Motorola moto g5 smarttelefon test.
 • Feuerwehr pforzheim einsätze.
 • Ford verksted trondheim.
 • Makita an923k.
 • Speider bare egil.
 • Hva er monarki og republikk.
 • Schuko kupplung flach.
 • Kom til orkanger.
 • Irritabel tarm forskning.
 • Aksaray malaklısı tarihi.
 • Polizeibericht eichstätt.
 • Forbrenningstoalett lukt.
 • Utskriftsvirksomhet.
 • Sexuella frågor till killar.
 • Elster plus.
 • Fupa aachen kreisliga c staffel 4.
 • Jung ji hoon.
 • Undervisningsopplegg eventyr.
 • Swiftö.
 • Tromsø norges største by.
 • Harry potter verstorbene charaktere.
 • Biblar i skinn.
 • Roots shoes norway.
 • Zwickau singletreff.