Home

Hvorfor er menn mer kriminelle enn kvinner

Men visse lovbrudd er mer «typisk» for kvinner, særlig når det gjelder vinningskriminalitet, som simpelt tyveri og naskeri. Særlig unge jenter dominerer. Også når det gjelder dokumentfalsk, underslag og bedrageri samt bruk av narkotika er andelen kvinnelige siktede høyere enn for andre typer lovbrudd, ifølge SSB-tall fra 2012 Hvorfor er menn mer innblandet i narkotikakriminalitet enn kvinner? 07.11.2013 2013 Kriminalitet arrow_upward Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom

Derfor er menn mer kriminelle ABC Nyhete

 1. elle menn har koner som er økonomisk uselvstendige. De fleste kvinner klarer seg selv økonomisk. Mange kri
 2. elle handlinger. Det er det mange ulike forklaringer på, både rent evolusjonsteoretiske og mer kulturelle. Du kan lese om de ulike forklaringsmodellene på forskning.no og i denne artikkelen fra abcnyheter.no
 3. alitet enn kvinner. Det gjelder stort sett alle former for kri
 4. dre forskjeller. Blant kvinner utsatt Tabell 10.2. Vold og trygghet blant kvinner og menn i ulike aldersgrupper. 1997. Prosent Kvinner Menn Alle 16-24 25-44 45-66 67-79 80 år Alle 16-24 25-44 45-66 67-79 80 år år år år år og over år år år år og ove
 5. alitet for å få omsorgsrett enn menn f.eks. Tror og kvinner blir behandlet mildere for kri

Hvorfor er men / gutter mer kriminelle enn kvinner / jenter

Kriminelle kvinner - lovlydige menn Hver femte som ble siktet for narkotikalovbrudd i 1996 var en kvinne. Kvinnenes andel av de siktede øker, og høyest er kvinneandelen innenfor. Den nye siden fremstår imidlertid langt mer påkostet enn originalen. Hver ettersøkt har fått hver sin fargerike illustrasjon, der de er ikledd kreative masker. Blar man nedover, får man se bildet av mennesket bak masken. Det viser seg at 18 av de kriminelle er kvinner, og tre er menn Kvinner er også mer verbale enn menn, og snakker mer med vennene sine. På denne måten setter de fokus på problemene sine, og dette styrker relasjonene. Menn, på sin side, deler gjerne mindre. Hvorfor er kvinner smartere enn menn - Menn er smartere enn kvinner - TV2 . Kvinner er derimot større enn menn på et fysisk aspekt. De kvinnelige formene gjør at hoftene er 8 cm større enn menns hofter, i følge sexualrecords.com. Se flere godbiter på waschera.

SSB: Innvandrerbarn er mer kriminelle enn foreldrene Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at barn av innvandrere begår mer kriminalitet enn dem som selv innvandret. Tallene er bestilt av Frp - Det er jo et stort spørsmål om hvorfor kvinner ikke er like kriminelle som menn. Noen hevder at man aksepterer straffbare handlinger fra kvinner i større grad enn straffbare handlinger fra. I første halvår 2012 er forskjellen på 60 prosent. Uten at noen eksperter kan slå fast hvorfor det er slik. - Når vi ikke vet årsakene til at kvinner er mer syke enn menn, er det vanskelig å sette inn tiltak rettet spesielt mot kvinners sykefravær, sier den ferske arbeidsministeren Anniken Huitfeldt (Ap) til avisen

Horisontalt: Kvinner og menn er konsentrert i ulike yrker, bransjer og sektorer. 70 prosent av de ansatte i offentlig sektor er kvinner. I privat sektor er flertallet menn. Vertikalt: Langt flere menn enn kvinner er ledere. Kun én av tre ledere er kvinner. - At mannlige sykepleiere blir fortere ledere enn kvinnelige, er jo velkjent, sier hun Sue skriver i sin gjennomgang at det er en rekke bevis på at menn virkelig opplever symptomene på influensa verre enn kvinner, men understreker at det trengs mer forskning for å bekrefte dette. For å forklare fenomenet, viser han til musestudier som antyder at testosteron kan dempe immunresponsen mot influensa, mens visse kvinnelige kjønnshormoner kan øke den Forklaringen er enkel: Menn skifter jobb oftere enn kvinner, og tjener derfor mer. Det viser et forskningprosjekt fra Aarhus Universitet, ifølge danske epn.dk.. Med ny jobb følger normalt også et lønnsløft Men omtrent halvparten av alle naskere er kvinner.Utviklingen i løpet av 1990-tallet viser at kvinnen tilraner seg større andel av lovbruddene. Selv om kvinner fortsatt er langt mer lovlydige enn menn - kvinner utgjorde 14, 6 prosent av siktelsene for alle typer lovbrudd i 1995 - økte kvinneandelen til 16 prosent i 1999

Kriminelle kvinner - likestilte som f.eks. at også jenter og kvinner er i stand til å være undertrykker, men derimot å forstå hvorfor de kommer ut i en kriminell løpebane Hvorfor vi er mer enn mann og kvinne | Ketil Slagstad. Ketil Slagstad. lege, medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening. 12. desember 2018. Flere millioner mennesker tilfredsstiller kriteriene for kjønnsutviklingsvariasjon. Det betyr at kjønnsbiologien ikke er todelt, mener Ketil Slagstad

Hvorfor er menn mye mer kriminelle enn kvinner? - Side 2

Kvinner er i flertall også i akademiske yrker, men de tjener nesten 20 prosent mindre enn menn i denne yrkesgruppa. Mye av forklaringen på dette ligger i at kvinner og menn utfører ulikt arbeid innenfor ulike typer virksomheter og sektorer Kvinner lever jo i gjennomsnitt lenger enn menn, men menn er jo sterkere fysisk. I avisen The Daily Mail gir britiske leger deg sin forklaring på hvem de syns kan kalles det sterke kjønn Kjøp dine bøker hos Nordens største bokhandel - finn din favoritt idag! Inspirerende kampanjer, populære nyheter og bestselgere og attraktive tilbu Forskning viser at kvinner er mer utsatt for psykologiske problemer som depresjon, som ofte er en forløper til selvmord. I den vestlige verden peker det mot at det finnes 20-40 % flere kvinner med psykiske lidelser enn menn

Vi vet nå at kriminalitet er mye større hos menn enn hos kvinner, men kvinners forbrytelser har ikke sluttet å vokse. dermed Vi vet at forbrytelser begått av kvinner er mindre voldelige, men som blir stadig hyppigere og begått av yngre kvinner (data inngått av Fontanesi-rapporten fra Europarådet) Et annet viktig trekk er at det er andre ting enn innvandring som forklarer hvorfor innvandrere i gjennomsnitt er mer kriminelle enn folk flest. Hvis vi justerer for kjønn og alder, så faller. En oversikt over de corona-smittede i Norge viser at rundt 60 prosent av de smittede er menn. Ekspertene tror de vet hovedgrunnen og mener menn ikke trenger å bekymre seg mer enn kvinner

Biologisk sett er det lite som taler for at menn skulle være mer utro enn kvinner. Av psykolog og sexolog Elsa Almås . En norsk undersøkelse gjort mot 750 norske menn i alderen 18 til 35 år viser at menns troskap er av annen karakter enn kvinners. 31,4 prosent av de spurte i undersøkelsen har vært utro En kollega fortalte meg at kvinner, uansett alder eller livssituasjon, er 120% mer sykmeldte enn menn i gjennomsnitt. Hvorfor er det slik? Hva er galt med oss kvinner? Og det er snakk om uansett livssituajson, ikke bare pga graviditet, så vi har ikke noen god unnskyldning heller. Jeg kjenner jeg. Kvinner lever i gjennomsnitt fire år lenger enn menn. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir norske kvinner i snitt 83,6 år gamle, mens menn blir 79,7 år.. Og det er langt ifra tilfeldig at det er slik. LES OGSÅ: Dette bør du sjekke hos legen Kvinner er tidligere utvikle - Dette er områder hvor man tradisjonelt forventer at menn skal score bedre enn kvinner, men selv der scorer altså kvinnelige bedre enn mannlige. Det knuser myten om at kvinnelige lederes fremste fortrinn er omsorgsegenskapene deres. Virkeligheten er rett og slett ikke slik, sier psykolog Erik Jullumstrø

Kriminalitet og kjønnsforskjeller - ungrus

Ved utgangen av 2018 var det 2 668 371 menn og 2 627 248 kvinner, en differanse på 41 123, i Norge. I Sverige som i Norge begynte kjønnsubalansen på 2000-tallet, og i dag bor det 54 691 flere menn enn kvinner i landet. En av de fremste årsakene er - igjen som i Norge - den mannsdominerte innvandringen Kvinner stønner mer enn menn fordi vi ofte får en viss vekt presset mot oss. Derfor presser vi ut luft gjennom munnen, og gjerne et lite stønn i tillegg. Kvinner som ikke stønner, vil derfor pese en hel masse. Dessuten er det jo innmari godt, ja. Hilse

De fleste som utvikler sykdommen, er over 65 år, men det er ikke en vanlig del av aldringsprosessen. Alzheimer kan også ramme yngre mennesker. Forskere begynner nå forstå hvorfor Alzheimer rammer flere kvinner enn menn, og hvorfor sykdommen ser ut til å utvikle seg raskere i kvinners hjerner Dette skjer fordi kvinner er lenger ute i permisjon, begynner å jobbe færre timer i snitt enn menn og tar mindre risiko i arbeidslivet. Etter at de er blitt mødre, søker flere kvinner også stabile, forutsigbare yrker i mer lavtlønnede sektorer Lurer du på hvorfor kvinner lever lengre enn menn? Og da tenker vi for en gang skyld ikke på Coronaviruset, men sånn ellers. Menn er kanskje ikke så mye dummere enn kvinner, men de tar ofte større sjanser. Menn liker utfordringer, spenning og action, og da er det lett å ta sjanser. Noen gang for store sjanser Menn gjorde det bedre enn kvinnene i alle kategorier bortsett fra tre: Bruk av speil, signalisere med blinklys, og færre feilet synstesten. Så får det heller være at kvinner krasjer mindre og er flinkere til å navigere store parkeringsplasser. Menn fryser mindre Kvinner fryser mer enn menn, det sier i hvert fall myten

Årsaka til at menn oftare er kriminelle enn kvinner, er at dei i veldig mange tilfeller har kvinner å forsørga. Kvinnene har sidan tidenes morgon bearbeida og tilberedt, medan menn har fått maten i hus. Korleis maten kjem i hus, er vel det einaste som har endra seg. Me er forsørgarar. Me er laga for å erverva oss verdiar Det er menn som har høyest sjanse for å mislykkes og fengsles etter et lovbrudd, sier doktorgradsstipendiat Eva Gavrilova til internavisen Paraplyen ved Norges Handelshøyskole (NHH).Hun er gjesteforsker ved høyskolen og har i sitt doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Torino altså avdekket at kriminelle kvinner er smartere enn kriminelle menn Derfor tåler kvinner mindre alkohol enn menn. Biologiske årsaker forklarer hvorfor kvinner og menn reagerer ulikt på alkohol. Alle mennesker er forskjellig, men kvinner får generelt høyere promille enn menn når de drikker alkohol. Det skyldes flere faktorer

At kvinner er mer religiøse enn menn, både når det gjelder tro og religiøs praksis, er et velkjent fenomen. Forskjellen er spesielt tydelig blant kristne. En Pew-undersøkelse fra 2016 fant for eksempel at ti prosentpoeng flere kvinner enn menn ber daglig blant kristne, mens sju prosentpoeng flere kvinner mener religion er veldig viktig Menn tjener fortsatt mer enn kvinner, men i flere yrker der Fagforbundet har medlemmer tjener kvinner like mye eller mer enn menn. - Det er lettere å få lik lønn mellom kvinner og menn med sentrale lønnstillegg, sier nestleder Sissel M. Skoghaug I en ny rapport skriver de at kvinner generelt er mer religiøse enn menn, spesielt blant kristne. Spesielt når det gjelder daglig bønn er andelen blant kvinner høyere enn andelen blant menn. Bare i Israel sier en større andel av menn enn kvinner at de ber daglig. Når det gjelder ukentlig deltakelse på bønn i gudshus, er tallene mer ujevne Studiet fastslår at menn lettere lar seg distrahere enn kvinner når de kjører bil, noe som gjør menn til mer risikable sjåfører. Ole Johansson er en av de norske forskerne bak studiet. Til Daily Mail forteller han: - I en ny rapport har man konkludert med at uoppmerksomhet er grunnen til minst 12 prosent av alle bilulykker

Hvorfor er menn rikere enn kvinner? Menn sparer i snitt dobbelt så mye som kvinner i aksjefond, viser tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF). Menn har i snitt plassert 51.399 kroner i aksjefond, mot kvinners 24.120 kroner (2018). Hvorfor er det slik? Er dette en viktig årsak til økonomiske forskjeller mellom kjønn? Sparer kvinner i bank, [ Menn sliter seg tradisjonelt sett mer ut enn kvinner i dagliglivet. - Det er en påstand som meget vel kan stemme, som jeg også tror stemmer. Men skulle gjerne hatt noen vitenskapelige artikler på dette området.----Du skulle spurt for ett år siden da jeg hadde samtidshistorie. Der hadde vi faktisk om dette temaet Hvorfor er menn så rike? Menn sparer i snitt dobbelt så mye som kvinner i aksjefond, viser tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF). Menn har i snitt plassert 51.399 kroner i aksjefond, mot kvinners 24.120 kroner (2018). Hvorfor er det slik? Er dette en viktig årsak til økonomiske forskjeller mellom kjønn? Sparer kvinner i bank, mens [

Kvinner har over 70 prosent høyere sykefravær enn menn. Biolog Terje Bongard mener menn er bedre rustet for å lykkes i prestasjonssamfunnet. Forskjellen mellom menns og kvinners sykefravær har økt parallelt med at kvinner har inntatt arbeidsmarkedet. Utviklingen har pågått i mer enn 30 år. Både d.. Dette er flere enn i den voksne befolkningen. De fleste unge ofrene blir utsatt for tyveri, men unge er også langt mer utsatt for voldslovbrudd enn eldre. Unge kvinner er mest utsatt for trusler, mens unge menn er mest utsatt for vold. Kvinner er mest utsatt for vold i nære relasjoner og på steder i nærmiljøet sitt Hvorfor er menn mer utsatt for hjertesykdom enn kvinner? Hjertesykdom er et generelt begrep som gjelder for mange forhold som påvirker riktig hjerte-funksjon, inkludert hjertesvikt, koronarsykdom og kardiomyopati (sykdom i hjertemuskulaturen). Tegnene på hjertesykdom hos menn og kvinner deler likheter, me Hittil i år har fem personer omkommet som følge av drukningsulykke bare i Rogaland. I løpet av årets seks første måneder har 45 personer omkommet av drukning på landsbasis. Det pekes på særlig tre grunner til at menn drukner oftere enn kvinner

Men anbefalingene fra 2005 er ikke basert på forskning som beviser at menn tåler alkohol bedre enn kvinner og derfor kan drikke mer, skriver Svenska Dagbladet Hvorfor er kvinner mer redd for smerte enn menn? Det vil si at vi må gi menn sterkere smertestimuli før de sier at det er smertefull, samt at menn er mer utholdende enn kvinner når de mottar smertestimuli. Andre forskere har rapportert at kognitive faktorer og angst er viktige bidragsytere til slike kjønnsforskjeller Det var kun når forskerne begynte å gå igjennom resultatene at de fant ut at antall kvinner i en gruppe hadde mye å si for hvor suksessfulle gruppene var, fordi kvinner utøver sosial sensitivitet i høyere grad enn menn. Å ha en mann i gruppen som utøvde høyere sosial sensitivitet ga også bedre resultater. Å ha mange smarte mennesker i en gruppe gjør ikke nødvendigvis gruppen smartere Dersom du er kvinne og er i et forhold med en mann, kan du trygt vise til forskningen: det er nemlig mest sannsynlig han! For selv om det ikke er noen tvil om at kvinner både kan snorke mye og høylytt (og at også de fortjener å ligge på sofaen en gang iblant) mener forskerne altså at menn snorker langt mer enn kvinner «Og kriminelle kvinner er smartere enn kriminelle menn» Boom! Foto: oldmagazinearticles.com «Firmaer med kvinner i ledelsen er mer lønnsomme» Likevel er det kun åtte prosent av landets største bedrifter som ledes av en kvinne. Hvorfor er det ikke flere kvinner å finne i ledelsene? «Kvinner uttrykker flere enn 20.000 ord hver dag

I fjor tjente menn i snitt mer enn kvinner i 253 av 300 yrker. Det viser en gjennomgang Frifagbevegelse.no har gjort med utgangspunkt i tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Frifagbevegelse.no, som er nyhetsportalen til LO Media, har da kun tatt med yrker der det er tilgjengelig lønnsinformasjon om personer av begge kjønn til at det gir mening å regne ut en gjennomsnittslønn Hvorfor de fleste menn nytte mer av forhold enn kvinner Innhold De fleste gutta tror å være i et forhold har mange ulemper, men de er faktisk bedre når de deler sine liv med noen andre

Lønn i IT-bransjen For første gang tjener unge kvinner mer enn menn i IT-bransjen. Men det er dyrt å bli 55 år, særlig hvis du er kvinne Kvinner tåler mindre alkohol enn menn. En av årsakene er at kvinner bryter ned mindre alkohol i magesekken. Særlig gjelder dette alkohol fra vin og brennevin. Promillen stiger raskere hos en kvinne enn hos en mann når begge drikker samme mengde alkohol. Hittil har man trodd at dette først og fremst skyldes at kvinner har en mindre kropp og. Kvinner har vist at de er mye mer modne enn menn, så hvorfor skal vi straffe KVINNER ved å pålegge DEM å vente til MENNENE er modne nok til å ta lappen? Det blir som å kreve at menn må vente til de blir 20 for å kunne komme inn i forsvaret fordi de fleste kvinner ikke er sterke nok til å komme inn før de har fylt 20 Hvorfor blir menn hardere rammet Dette skyldes at kvinner er mer utsatt for å ha et immunsystem Diabetes type 2 og høyt blodtrykk er også mer utbredt blant kinesiske menn enn kvinner

Kjønnsroller og kriminalitet - Ung

Menn har ofte også mer muskler enn kvinner, og muskler produserer varme samtidig som de isolerer godt mot kulde, spesielt når man hviler. Kvinner har ofte mer fett på kroppen enn menn. Fett isolerer også godt, men samtidig blir kroppsdeler med mye underhudsfett fort kalde fordi blodgjennomstrømmingen i fettvev er dårlig Men, ikkje alle menn er sterkere enn kvinner og det er ingen korrelasjon mellom fysisk styrke og sosial makt. Faktisk så er dei den lågare stilte klassane som gjennom historien er blitt sett til å gjere hardt, manuelt arbeid. Dei som sit med politisk makt er dei som har mentale og sosiale eigenskapar Vi trenger en debatt om hvorfor det er slik, skriver arbeidsminister Anniken Huitfeldt - Men bildet av de syke kvinnene blir mer nyansert når vi studerer de ulike sykmeldingslengdene nærmere, og skiller de som varer noen få dager fra de Ser man kortvarige og langvarige sykefravær under ett, har kvinner i gjennomsnitt 13 prosent lengre fravær enn menn

Hvofor er det mest menn som begår kriminelle handlinger

Ifølge tall fra SSB har norskfødte menn i aldersgruppen 15-35 år med somalisk familiebakgrunn 4,6 ganger så høy rate for voldslovbrudd. Menn med irakisk bakgrunn har 4 ganger så høy rate, tallet for menn med marokkansk bakgrunn er på 3,2, for menn med tyrkisk bakgrunn er tallet 2,8 og 2,4 for pakistanske menn.. Rapporten viser også at i et gjennomsnittlig år i perioden 2015-2017. Det er urovekkende at 2. generasjons innvandrere er mer kriminelle enn sine foreldre. Dette er noe vi må diskutere, og ikke sminke bort. Dette skrev innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) på Facebook etter at Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde rapporten «Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre» Men om dette er forklaringen på hvorfor flere kvinner enn menn sykemeldes er ikke gitt. Vi tror ikke at dette er årsaken til et høyere sykefravær hos kvinner enn menn. Samtidig har vi ikke nok. Forklaringene er flere, og mange har dreid seg om at kvinner mer enn menn er opptatt av trygghet og forutsigbarhet de mener de finner i offentlig sektor. Dessuten tyder undersøkelser på at kvinner er mer opptatt av tilhørighet til et fagmiljø enn det menn er

Tre av fire straffede er menn - SS

Dette er også observert hos pasienter med depresjon. Resultatene kan bli viktig for forståelsen av hvorfor kvinner oftere enn menn sliter med humør- og angstlidelser, og hvorfor menn har en overhyppighet av alkoholisme, AD/HD og impulskontrollforstyrrelser, sier han. Funnene viser hvor komplekse slike lidelser er å diagnostisere og behandle Menn er mer «visuelle» skapninger enn kvinner, takket være vår evolusjonære programmering. Noen kvinner følger en viss mote, og innser ikke at dette kan bli litt kjedelig i lengden. Mange menn er tiltrukket av kvinner som er unike, har sin egen stil, og som ikke er moteslaver. Ikke-fysiske egenskaper som tiltrekker både menn og kvinner I dag er det flere kvinner enn menn som tar doktorgrad i Norge og i verden forøvrig. Allikevel er det flest menn som oppnår toppkompetanse og blir professorer. Hvorfor er det færre kvinner som når professorkompetanse, spør nettverket Kvinneforsk som kan melde om positive utvikling ved Høgskolen i Østfold

Tdligere i høst kunne vi lese en artikkel på VG Nett om kvinner som sender kjærlighets- og frierbrev til menn som soner fengselsdommer.Flere norske fagfolk ble intervjuet i artikkelen om hvorfor noen kvinner tiltrekkes farlige menn, men ingen av dem viste til forskning på fenomenet Er menn klokere enn kvinner, tja i bestefall. Er menn smartre enn kvinner, definitivt ikke der begge kjønn har ulike synspunkt. Vis meg den mann som får det siste ord i en diskusjon, så skal jeg vise til et skamslått kvinnfolk. Er det noen lærdom i dette? Jeg er usikker selv, vil man til Mars, ville jeg satset på menn I 2014 tjente menn i snitt 167 700 kroner i året mer enn kvinner. Dette betyr at inntekten til kvinner er 14 prosent lavere enn menns inntekt. Noe av dette kan forklares med at flere kvinner enn menn jobber deltid. Det vil si at de jobber færre timer per uke enn det som er vanlig. Se lønnsstatistikken til lege på utdanning.no Et annet aspekt å ta hensyn til er at kvinner i gjennomsnitt har rundt 10% mer kroppsfett enn menn. Dette beskytter deres vitale organer fra kulde, men isolerer huden fra kroppens varme. Fordi kvinner har mer kroppsfett, som ikke har mye i vei for blodforsyning, isolerer det huden, slik at deres hudtemperaturer pleier å være lavere, sier Tipton

 • Mazemap uit.
 • Scream 2 actors.
 • Grunnskolelærer 1 7 utdanning.
 • Wohnbau dinslaken gmbh dinslaken.
 • Opplæringsbok for barne og ungdomsarbeideren.
 • Lind snl.
 • S bahn bergisch gladbach flughafen köln.
 • Schloss linz restaurant.
 • Legends of tomorrow maisie richardson sellers.
 • Pragmatiske vansker.
 • Gravid reise.
 • Brandenburger tor mauer.
 • Fermacell gips pris.
 • Verkaufsoffener sonntag wolfsburg 2017.
 • Nashville predators roster.
 • 2 zimmer wohnung karlsruhe südstadt.
 • Rem drive.
 • Sozialwohnungen butzbach.
 • Cleopatra boats iceland.
 • Picture size for youtube background.
 • Kitzsteinhorn weather.
 • Bs immobilienkontor gmbh emden.
 • Kontorhotell oslo priser.
 • Fluss in tschechien dt name kreuzworträtsel.
 • Tresko herre.
 • Gsp sko og vesker.
 • Hvordan fungerer joker.
 • Monsterbedriften norsk stemmer.
 • Lauritz aktion.
 • Kriminalitetsforebyggende råd.
 • Joggen lustige bilder.
 • Eminem freestyle.
 • Barbie ausmalbilder.
 • Nikon d850 brukt.
 • Hernan cortes referat.
 • Høyt blodtrykk symptomer gravid.
 • Germany.
 • Davy jones legend.
 • Silje helen blogg.
 • Fahrrad feldmann olpe.
 • Handleliste app coop.