Home

Vg1 elektro privatist

Elektrofag Vg1 er delt i programfag og fellesfag. Har du fellesfagene fra før, velger du dette studiet med kun programfagene. Trenger du også fellesfagene, velger du Elektrofag Vg1. Du må i tillegg få godkjent yrkesfaglig fordypning (YFF). Husk at du må sørge for å oppfylle kravene for Yrkesfaglig Fordypning (YFF) Opplæringen i Vg1 elektrofag skal legge vekt på oppleving, refleksjon, innsikt og bevisste valg knyttet til de elektriske systemene. Sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse for regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen. Opplæringen skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor eget fagområde Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ELEKTROFAG VG1 (vgs-privatist).Studiet går under: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 25 relaterte studier til utdanningen ELEKTROFAG VG1 (vgs-privatist) Hvis du skal ta programfagene fra vg1 Elektro som privatist må du opp til en skriftlig eksamen i hvert enkelt programfag pluss en tverrfaglig praktisk eksamen. I tillegg må du dekke inn faget Yrkesfaglig fordypning med relevant praksis. Et annet alternativ er å ta fagbrev etter praksiskandidatordningen Takk for spørsmålet ditt. Ja, du kan ta vg1 elektro som privatist. Det er mulig å ta alle fag fra videregående skole som privatist. Utdanningen for å bli elektriker finnes kun i videregående opplæring. Den tar fire og et halvt år, 2 år på skole på Elektrofag og 2,5 år som lærling

Er påmeldt som privatist til høsteksamen i elektro vg1. Har fått tre bøker, data og elektronikksystemer, elenergi og automasjonssystemer. Er påmeldt i alle tre, er det korrekt? Skal jeg lese ut alle tre bøkene nå eller halve? Sikkert teit spm, men har aldri vært borti privatist eksamen. Usikker på hvordan jeg skal legge opp lesingen Eksamen og vurdering For privatister; Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Obligatorisk: Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og tverrfaglig muntlig-praktis Privatister som tar yrkesfag på Vg1 og Vg2 trenger ikke ta eksamen i fag de tidligere har bestått. Her kan du se oversikt over eksamener i de ulike programfagene. Artikkel Sist endret: 13.09.201 Elektro og datateknologi (Fag- og timefordeling) Gå til hovedinnhold. Vg1 og Vg2 Vg1 og Vg2 Vg3 Skoleår 2021 Elev eller privatist? Studieforberedende opplæring for voksne; Yrkesfaglig, skolebasert opplæring for voksne

Elektrofag Vg1, programfag - NKI Nettstudie

Å vere privatist i eit fag vil seie at du på eiga hand set deg inn i fagstoffet og går opp til eksamen for å dokumentere kompetansen din. Fylkeskommunen arrangerer privatisteksamenar i dei fleste fag frå vidaregåande både frå studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram to gonger i året. Fristen for å melde seg til eksamen er 1. februar om våren og 15. september om hausten Vg1-kursene lanseres fortløpende utover høsten 2020. Vg2 og Vg3 kommer de påfølgende årene. Inntil nye kurs er på plass, er det ingenting i veien for å kjøpe kurs etter LK06-læreplanen, men du må være klar over følgende: Vg1-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2021 Elektrofag Vg1 er delt inn i programfag og fellesfag. Du må i tillegg få godkjent Yrkesfaglig fordypning. Kurset passer for alle som ønsker å gå opp som privatist til påbyggingseksamen i historie i videregående skole. Historie, Studieforberedende Vg2 - Vg3 . NKI Men jeg har en interesse for elektro. Og liker som hobby å reparere elektriske og elektroniske ting. Og har lest en del og fått en, tror jeg, ganske ok forståelse for elektro. Dette er noe jeg kunne tenkt meg å jobbe med. Jeg vurderer å starte på videregående studier som privatist innen elektro neste år. Og så gå veien som lærling

Etter VG1 i elektrofaget finnes følgende VG2 tilbud innefor elektrofaget: 1.Automatisering 2.Data og elektronikk 3.Elenergi 4.Flyfag 5. Kulde og varmepumpeteknikk; Innenfor noen fag så går man VG1 og VG2 i skole.Deretter følger 2 år i lære i bedrift. Etter til sammen 4 år kan man gå opp til fagprøve. Andre fag følger en 5 årig modell Hei, Jeg har tenkt å ta engelsk eksamen i videregående nivå som privatist, de som har fagkodene ENG1002 (skriftlig) og ENG1102 (muntlig). Hvordan blir eksamen i engelsk? Må man lese en engelsk roman?Blir det mye spørsmål om Storbritannia eller USA? Eller om litteraturen til USA eller Storbritanni..

Vg1 Elektrofag utdanning

 1. Vg1 elektro privatist. Oskar July 26, 2017. Som privatist må du ta eksamen i alle fag. Elektrofag Vger selve grunnlaget for en fagutdanning innen en spennende bransje. Det er aldri for sent å fullføre - velg Norges største videregående skole
 2. Privatisten vil ha tilgang til ulike nettsider som er aktuelle å søke informasjon på under hele eksamen. Etter at kundemøtet er over, får kandidaten reflektere over oppgaven og gjøre notater på evt eventuelt ting som kandidaten har glemt eller ting som kandidaten mener skulle vært gjort annerledes i under kundemøtet
 3. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ENGELSK, ELEKTROFAG VG1 (vgs-privatist).Studiet går under: Språk, litteratur.Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen ENGELSK, ELEKTROFAG VG1 (vgs-privatist)
 4. st være 25 % lenger enn vanlig læretid i faget
 5. Læreplan i Vg1 elektro og datateknologi Læreplankode: ELE01-03 Side 8 av 8 Elektroniske kretser og nettverk: Eleven skal ikke opp til eksamen. Energi- og styresystemer: Eleven skal ikke opp til eksamen. Eksamen for privatister Elektroniske kretser og nettverk: Privatisten skal opp til én skriftlig eksamen i programfaget
 6. Utdanningsprogram Elektro Krav til fag og timefordeling i yrkesfaglige utdanningsprogram: Se Rundskriv Kunnskapsløftet fag og timefordeling og tilbudsstruktur , under Regelverk og Rundskriv www.udir.no Programområde: Vg1 Elektro jun.14 Fagnavn Fagkode Totalt årstimer Eksamensform for privatister Merkna
 7. Vg1 elektro skal legge til rette for at elevene samarbeider uavhengig av kjønn og kultur, og aktivt bidra til en trygg skolehverdag. Skaperglede, engasjement og utforskertrang er viktig for dybdelæring og er med på å bygge faglig stolthet og tilhørighet

ELEKTROFAG VG1 (vgs-privatist) - Skoler Studier

 1. Vg1 skal gi deg en grunnleggende opplæring i arbeidsprosesser, teknikker og verktøy som er typiske for ditt utdanningsprogram. De fleste timene brukes til programfag. Du har også faget yrkesfaglig fordypning med mulighet til å prøve ut aktuelle lærefag i lærebedrifter
 2. Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd. Gjelder fra 01.08.200
 3. Denne nettjenesten gir deg muligheten til å melde deg opp til privatisteksamen via web Du må først velge fylke. Deretter følger du anvisningene på skjermen
 4. Vg1 Elektro. Publisert 24. februar 2016 | Oppdatert 27. februar 2019. På Vg1-elektrofag ved Årdal vidaregåande skule får du ein god blanding av praktisk og teoretisk opplæring. Privatist; Årdal vidaregåande skule er ein av tolv vidaregåande skular i Sogn og.
 5. Fylkeskommunen avgjør selv om privatister skal ha forberedelsesdel. Les om eksamenen for ditt programområde NAT1002 Naturfag, Vg1 yrkesfag . Elever på VG1 - Yrkesfaglig utdanningsprogram skal prøves i kompetansemål fra fire hovedområder. Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og.

Helse- og oppvekstfag Vg1 med arbeidsrettet norsk er spesielt utviklet for deg som har behov for integrert norskopplæring for å få fullt utbytte av undervisningen i utdanningen. For å delta på dette kurset må du kunne dokumentere norskkunnskaper på minimum A2-nivå på alle fire delprøvene av Norskprøven Vg1/Vg2 fellesfag. Over 2 år skal minimum 20% av elevene opp til eksamen i ett av fellesfagene Matematikk, Naturfag, Norsk, Engelsk eller Samfunnsfag. Vg2/Vg3 Programfag. Alle Vg2 og Vg3 elevene avslutter utdanningen med en tverrfaglig praktisk eksamen i programfag. Her kan du lese mer om eksamen (tffk.no) Privatist? Les mer om din eksamen her. VG1 elektrofag er også inngang til Maritime fag. Maritim sektor er i stor endring og elektrisk drift på skip blir mer og mer utbredt. Skoleskipet Gann vil gi elevene kompetanse som er etterspurt hos morgendagens sjøfolk, vi tilbyr derfor også VG1 Elektro- m/YFF i TIP/maritime fag som inngang til maritime fag På Vg1-elektrofag ved Årdal vidaregåande skule får du ein god blanding av praktisk og teoretisk opplæring. Fag på vg1 elektro. Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i. Fellesfag: Privatist Vestland. stoffet i læreboka Elenergi Vg1 elektrofag. Del 2 skal gi elevene mulighet for å øve praktisk installasjon. I tillegg har Del 2 også oppgaver knyttet til grunnboka. Her brukes fortrinnsvis spenningsbånd 2 (U = 230 V)

Dette er en høring som gjelder for fornyelsen av alle læreplanene i Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram. Vi håper du vil bidra med dine innspill til læreplanene. Hvordan vi har fornyet læreplanene og hva som har vært føringene for arbeidet kan du lese i høringsbrevet. Dette finner du også i pdf-format nederst på denne siden Elektro spire. 5 1. 10. november 2017. Hei Jeg holder på med vg1 som privatist. Jeg holder på å regne på eksamens oppgaver men når jeg kom til 2e så stoppet det helt opp. Er det noen som kan hjelpe meg med det? Montøren ønsker at du kommer med et forslag til installasjon på baderommet Vil du forbedre en karakter fra Vg1 eller Vg2 kan det derfor være lurt å ta faget som privatist samtidig med at du går Vg2 eller Vg3. Du kan forbedre fag eller ta nye fag og fremdeles være i førstegangsvitnemålskvoten hvis forbedringene eller de nye fagene er tatt under det treårige løpet og er ført på førstegangsvitnemålet Vg1 elektro: Vg2 elektro: Vg3 elektro: Vg2 kulde- og varmepumpemontør: Vg3 kulde- og varmepumpemontør: Vg3 heismontør: Elektroniske utgaver: Automatisering Vg1 elektrofag - NETTUTGAVE (Bokmål)... Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka. Medlemspris: 168,-. Oppgaver til Elenergi Vg1: Oppgaver Oppgaver Elenergi Vg1: Praksisoppgaver Elenergi Vg1 (. Elenergi Vg1 elektrofag KAPITTEL: Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Kapittel 8: Kapittel 9.

På Grunnkurs elektro hadde jeg 1M, og på vk1 hadde jeg ikke matte. Hvis du har hatt 1MY kan du ta 1MX som privatist, det er bare 2 kapitler. Kuben har den største elektroavdelingen i Oslo, med hele klasser på vg1. Fagmerknaden FAM52 Godkjent etter søknad aksepteres nå også med GK i feltet for. Kompetansebevis data og elektronikk Vg2 ASK er den eneste skolen i Norge som gir deg samme undervisning digitalt som du får på en privatistskole. Undervisningen starter når du trykker 'play'. Hvis du lurer på noe, svarer læreren deg i forum. Du får også veiledning på innleveringer, og eksamenstrening. Ta med deg undervisningen dit du vil Skal ha en tverrfaglig eksamen i elektro vg1 (grunnkurs)i desember, så det. Elektro vg1, privatist - Skole og leksehjelp 15. Tidligere eksamensoppgaver: - NELFO Oslo og Omegn nelfo-oslo. Hvis du skal ta programfagene fra vg1 Elektro som privatist må du opp til en skriftlig eksamen i hvert enkelt programfag pluss en tverrfaglig praktisk eksamen På Vg1 Elektro får du en innføring i elektroniske kretser og nettverk, samt energi- og styresystemer. Mye av undervisningen foregår i verkstedene. Du får innføring i sikkerhet på arbeidsplassen og hvordan jobbe ansvarlig og selvstendig. Du er ute på bedriftsbesøkt og jobber på tverrfaglige prosjekter med fellesfag Er du nysgjerrig på fag innenfor elektro og teknologi, er du glad i å jobbe praktisk med hendene og liker utvikling - så er dette utdanningsprogrammet noe for deg. Starter du på Vg1 Elektro, får du mange muligheter enten du vil ut i arbeidslivet eller studere videre på universitet og høgskole

Dette lærer du. Disse temaene inngår i utdanningen: helsefremmende arbeid; kommunikasjon og samhandling; yrkesutøvelse; Du kan lese mer om læringsmålene i den offentlige læreplanen for helse- og oppvekstfag Vg1.. Hvis du velger kurset Helse- og oppvekstfag Vg1 med arbeidsrettet norsk får du i tillegg norskopplæring som relateres til de helsefaglige temaene og som forbereder deg til. VG1 Elektro. VG2 Data og elektronikk. VG2 El-energi. Restaurant- og matfag. VG1 Restaurant- og matfag. VG2 Kokk- og servitørfag. VG2 Matfag. Restaurant- og matfag (TL) Restaurant- og matfag (OT) Salg, service og reiseliv. VG1 Salg, service og reiseliv. VG2 Salg, service og sikkerhet. Teknologi- og industrifag. VG1 Teknikk og industriell. Her har vi samlet tidligere gitte oppgaver til privatisteksamen i naturfag Vg1 (fra 2008) og sortert dem etter hovedområdene i læreplanen. Oppgavene er merket med årstall, semester og oppgavenummer. Vi har ikke vurdert kvaliteten på oppgavene alle er lagt ut.Oppgavene har fem svaralternativer, med ett riktig svar Vg1 elektro: Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også: Elektroniske kretser og nettverk Vg1 elektrofag NETTUTGAVE (Nynorsk) Ny lærebok for Vg1 elektrofag, etter de nye læreplanene i Fagfornyelsen. Energi- og styresystemer Vg1 elektrofag NETTUTGAVE (Bokmål Naturfag - muntlig-praktisk eksamen for privatister (PDF, 201 kB) Norsk - muntlig eksamen for privatister på yrkesfag (PDF, 234 kB) Samfunnsfag - muntlig eksamen for privatister (PDF, 153 kB) Bygg- og anleggsteknikk. Vg1. Bygg- og anleggsteknikk Vg1 - tverrfaglig praktisk eksamen for privatister (PDF, 159 kB) Vg

Hvis jeg tar vg 1 elektro som privatist, får jeg ta et år

VG1 Elektro og datateknologi. BESKRIVELSE AV FELLES PROGRAMFAG. Data- og elektronikksystemer. Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter enkle systemer for adgangskontroll, alarm, kommunikasjon, databehandling, lyd og bilde vg1 vg2 Matematikk ELEKTROSIMULERINGSMODELLER Her er en samling av lenker til en del geogebramodeller (blåe) som jeg har utviklet som hjelpemiddel i elektrofagene og matematikk. Den inneholder også noen andre lenker til noen nyttige dokumenter/programmmer og Wikipedia (grønne). Mats Svanberg, Elvebakken - elektro

Kan jeg ta VG1 elektrofag som privatist

VG1 gir en bred grunnutdanning innen elektrofagene. Det er også riktig programonråde for de som vil utdanne seg innen flyfag. Du får en grunnleggende opplæring innen: el-energi; data og elektronikk; automatiseringsteknikk ; Om du vil bli fagarbeider, tekniker eller ingeniør er starten VG1 Elektro. Fag- og timefordeling Jeg er en 17år gammel gutt som har søkt VG2 kjøretøy. Har nå fullført VG1 Elektro, men føler ikke det var helt det rette valget, og har derfor valgt et kryssløp over til kjøretøy. Må si jeg egentlig gleder meg til å drive ute i verkstedet og mekke, i stedet for å panke opp den jaevla pr-kabelen hele tiden Her finner du informasjon om privatisteksamen for studieforberedende fag og yrkesfag. Informasjonen gjelder deg som skal avlegge eksamen i tidligere Troms fylkeskommune, i fortsettelsen omtalt som Utdanning vest. Praksiskandidater og lærlinger benytter privatistordningen for å ta tverrfaglig skriftlig eksamen

Automatiseringssystemer vg1 – Lampe giganten

Elektro vg1, privatist - Skole og leksehjelp - Diskusjon

 1. Meld deg opp til privatisteksamen. Informasjon om påmelding, frist for vår- og høstsemester, pris, karakterer og vitnemål. Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men må ta privatisteksamen i det enkelte fag for å få karakter
 2. Smartbok - Den nye, levende læreboka. Automatiseringssystemer, Smartbok (2013) Automatiseringssystemer, Smartbok er en av tre bøker i serien for Vg1 elektrofag, som kommer i ny..
 3. Eksempel på unntak er elever som ønsker å erstatte fremmedspråk som elevfag med fremmedspråk tatt som privatist (morsmål). Det er ikke anledning til å ta fag som privatist før faget normalt avsluttes. For eksempel kan elever ikke gå opp til eksamen i kroppsøving i Vg1 eller Vg2 siden dette faget avsluttes på Vg3
 4. Ta opp fag som privatist - på skole eller på nett. Eksamensrettet undervisning. Gratis rådgivning
 5. Privatisteksamen i Engelsk Vg1? Privatist på digital vgs. Pris: 3100,- pr fag pr semester. Digital vgs er det nye klasserommet. Godkjent av Lånekassen. Hele faget på video. Din egen lærer. Fremdriftsplan. Eksamenstrening. Motivasjon med quiz. Karakterforbedring. Ta opp fag. Generell studiekompetans

Vg1 Elektro og datateknololgi Publisert 11. juni 2018 av Maria Schumann | Oppdatert 20. oktober 2020 På Vg1-elektro og datateknologi ved Flora vidaregåande skule får du ei innføring i elektriske og elektroniske anlegg, samt data- og IKT-system Vg1 Elektro . Vg1 Elektrofag - veksling LOSA. Veksling LOSA har et nært samarbeid med praksisfeltet der du vil oppleve at teori og praksis går hånd i hånd. I opplæringen får du brukt deg selv i lærerike og utfordrende praksissituasjoner. Elevene har praksis annenhver uke fra mandag til torsdag Privatister skal få mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan i tre påfølgende eksamensperioder. For privatister vil siste mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan være: høsten 2021 for fag som skal bli avsluttet på Vg1; høsten 2022 for fag som skal bli avsluttet i grunnskolen og på Vg Skip navigation Sign in. Searc

Vg1 Elektrofag. Vil du vite hva som skjuler seg inne i en pc, forsterker, tv, Jeg valgte å gå elektro fordi jeg liker å jobbe med matte, noe vi gjør mye av på denne linjen. Kontakt . Alta videregående skole Besøksadresse: Skoleveien 15 9510 Alta +47 78 96 45. Elektro-TEK: Vg1 elektrofag med studiekompetanse. Dine muligheter. Elektrofag med studiekompetanse og realfagsfordypning er et 3-årig skoleløp innen fagområdet Data og elektronikk. I tillegg til studiekompetanse gir utdanningen kunnskaper og ferdigheter for å ta fagbrev og sertifikater som kreves for å jobbe innenfor elektrofaget Tverrfaglig eksamen i helse-og oppvekstfag (Helse og Sosial) vg1 som privatist » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette . Følgere 1. Tverrfaglig eksamen i helse-og oppvekstfag (Helse og Sosial) vg1 som privatist Fellesfag, Vg1 Elektro. Fellesfag, Vg1; Fellesfag Timer pr uke Naturfag 2 Matematikk 3* Engelsk 5 Kroppsøving 2 Totalt 12 * Du velger enten 1P-Y (praktisk) eller 1T-Y (teoretisk) matematikk. Elektro vg privatist - posted in Skole og leksehjelp: Hei, Er påmeldt som privatist til høsteksamen i elektro vg1. Elektrofag Vgåpner mulighetene for en rekke yrker innen innstallasjon og. Bokliste 2016-20(revidert 2016) VgElektrofag. For uten Gymnos kan følgende bøker benyttes i kroppsøving

VG1 Elektro, VG2 Kjøretøy - hvordan bli lastebilsjåfør nå? Dette er tråden for de av dere som er lærlinger i transportfag, og som skal bli yrkessjåfører. Her kan det stilles spørsmål knyttet til det å være lærlig og transportfag Helse- og oppvekstfaget handler om hvordan du med faglig innsikt, respekt, medfølelse og toleranse kan møte menneskers fysiske, psykiske og sosiale behov. Du lærer å yte god service, og å ta medansvar for arbeidsmiljøet. I arbeidet med faget får du et godt grunnlag for videre utdanning og yrkesvalg VG1 Elektro. VG2 Data og elektronikk. VG2 El-energi. Restaurant- og - fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullfurt og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig Hos oss kan du velge mellom entrepenørskap og bedriftsutvikling eller morsmål som privatist med eksamen i desember. Nytt fra.

Tverrfaglig eksamen, elektrofag, for privatister (ELE1004

Les om hvilke smitteverntiltak du som privatist må forholde deg til Tiltak som innføres natt til tirsdag 10. november Fra 9. november kl. 24:00, altså natt til tirsdag, innfører vi blant annet rødt nivå på videregående skoler og full skjenkestopp På dette nettstedet finner du ressurser til Kosmos YF fra 2017. Kosmos YF fra 2017 dekker ikke ny læreplan fra 2020. Kosmos yrkesfag lærebøker til ny læreplan LK20 kan du som er lærer lese mer om her: Kosmos yrkesfag 2020 Gå til nytt nettsted hvis du bruker lærebøkene fra 2020 Engelsk vg1. Veiledende leseliste Engelsk vg1. Læreverk. Vi anbefaler å lese læreverket vi bruker på Atlanten vgs: Tittel Targets Forfatter Lillian Balsvik et al Forlag Aschehoug ISBN-nr. 978-82-03-40103-9 Forlag til filmer: Blood diamond. Gandhi. Brick Lane. The Patriot. Fast food nation Første året - Vg1 . Utdanningen til de fleste yrkene tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse. Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag Elektro og datateknologi Vg1. Studiested: Melbu. Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarende På Vg1 får du praksisretta undervisning. Ei undervisning som vil gi deg et innblikk i en rekke av de mange yrkene som dette utdanningsprogrammet leder fram mot

Privatistordning i yrkesfag - Udi

Bygg- og anleggsteknikk Vg1 . BA-serien Bygg og anlegg. Byggteknikk Vg2 . Byggteknikk. Klima, energi og miljøteknikk Vg2 Senit YF, elektro og datateknologi, Smart Bok. Elevutgave, Nynorsk . Kr 99,00 * Priser er eksklusiv mva . Relaterte produkter i verket. Senit SF, 4. Eksamenskoder finner du under fagene her på våre hjemmesider eller du kontakter eksamenskontoret i fylket. Husk også at i språkfagene (tysk, norsk, spansk, fransk, internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk, engelsk VG1) samt i Religion og etikk må du levere inn leselisten som læreren setter opp. Fristen for innlevering av leselister til Eksamenskontoret er 1. oktober og 1. mars for. Vg1 Elektro gjennomføres i løpet av et semester. Oppstart i august og avsluttes i desember. Undervisningen vil være her på OTDE og foregå 3 dager i uken (onsdag,torsdag og fredag) fra 09.00 til 15.00. Alle bøker er inkludert i prisen og det er mulig å få dette dekket av lånekassen. Begrensede plasser-meld deg på i dag På VG1 Elektro ved Mo og Øyrane vidaregåande skule blir du kjent med mange av systema som vi er heilt avhengig av. Etter haustferien startar du med fordjuping i eit fag du vil prøve ut. Her kan du velje å vere i praksis i bedrift eller ha fordjuping inne på skulen. Etter at du er ferdig med VG1 Elektrofag kan du velje mellom fleire fag Vg1 Elektro og datateknologi; Vg2 Elenergi og ekom; Yrkesfagleg opplæring fører fram til eit yrke og gjev yrkeskompetanse med eller utan fag- eller sveinebrev. Du kan gå ut i yrkeslivet etter 3-5 år eller ta vidareutdanning t.d. ved fagskulen

Vilkår for inntak følger bestemmelsene i kapittel 6, se forskrift til opplæringsloven § 6-13. Opplæringsavdelingen ved Seksjonssjef for inntak og livslang læring tar inn søkere til Vg1 elektrofag. Alle som er tatt inn til Vg1 elektrofag ved Glemmen videregående skole kan deretter søke skolen om inntak til Elektro-TEK Vg1 YF 1EL Elektro Fag Boktittel Digital plattform Forlag ISBN Fellesfag Engelsk Skills, elektrofag Smartbok Gyldendal 9788205539792 Matematikk Mønster 1PY, elektrofag Smartbok Gyldendal 9788205540309 Naturfag Naturfag for yrkesfag Unibok Aschehoug 9788203316616 Kroppsøving Spinn (deles ut til prøver) 9788203337468 Programfa Etter Vg1 Elektro og datateknologi har du valget mellom å søke om plass på Vg2 Datateknologi og elektronikk. Tredje året på elektro vil du jobbe ute i en bedrift i totalt seks til sju uker, fordelt gjennom skoleåret. Kursbevis i fiber. Vi underviser i fibernett og tilbyr prøve til eget kursbevis ved skolen Naturfag VG1 Privatist. Av Nille89, April 22, 2017 i Karriere, arbeidsliv og utdanning. Anbefalte innlegg. Nille89 18 0 Nille89. Sjenert; Medlem; 18 0 Kjønn: Kvinne · #1. Skrevet April 22, 2017 Er det flere som skal ta naturfag yrkesfag som privatist? hvordan forbereder du deg? og hvor mye vektlegges labøvelser? 0

Elektro og datateknologi (Fag- og timefordeling

På Vg1-elektro og datateknologi på Sola vgs. får du en grunnleggende opplæring innen elektrofaget. På Vg2 kan du gå videre på Data og elektronikk. På Vg3 kan du velge Dataelektroniker. Her kan du lese mer om tilbudet på de ulike årstrinnene. Bilder elektro og datateknologi Elektro og datateknologi Vg1 Skoleåret 2020-21 Fag Tittel ISBN År Engelsk Skills, elektrofag Smartboklisens Kroppsøving Spinn : kroppsøving for den videregående skolen (lånes ved behov) 978-82-03-33746-8 2008 Matematikk Sinus matematikk 1P-Y 978-82-02-44667-3 2014 Campus Inkrement Digital ressurs Naturfag Kosmos EL Uniboklisen Fornyelsen av læreplanene i Vg1 følger prinsippene og retningslinjene som for fagfornyelsen i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående skole. Ullern vgs avd. elektro (27. august 2019) Bedrift 1 svar. Nelfo Oslo og omegn (15. oktober 2019) Annet 2 svar. Tverrfaglig opplæringskontor (1. november 2019

Kontakt. Farnesvegen 32 6884 Øvre Årdal. Tlf. 57 63 84 00 E-post: post.ard@vlfk.no . Postadresse. Postboks 213 6882 Øvre Årdal. Ansvarleg redaktør. Hilde Joranger Mælan Elever som følger opplæring i videregående skole har faget Yrkesfaglig fordypning både på Vg1 og Vg2. Elever får en standpunktkarakter i faget på hvert nivå. For privatister er det ikke mulig å ta fagene YFF4106 Yrkesfaglig fordypning Vg1 eller YFF4209 Yrkesfaglig fordypning Vg2 som privatist Vg 1 Elektro er et felles grunnkurs som gir deg grunnlaget og kompetansen du trenger for å velge videre fordypning og spesialisering innen elektro på Vg2 og Vg3. Som elev ved VG1 elektro på Borg vgs vil du få grunnleggende kompetanse innenfor elektriske installasjoner, maskiner og apparater

På elektro og datateknologi går du i utgangspunktet 2 år på skole + 2 år i lære (dersom du ikke velger påbygg på Vg3). Vg 1 Elektro og datateknologi er et felles grunnkurs som gir deg grunnlaget og kompetansen du trenger for å velge videre fordypning og spesialisering innen elektro og datateknologi på Vg2 og Vg3 VG1 Bygg og anlegg som privatist - erfaringer? Klikkgulv. Fersking . 6 0. Noen her som har tatt dette som privatist? Som kan fortelle hva eksamen besto av? Innspill fra de som gikk som elev på vg1/GK i sin tid mottas selvsagt også med takk. 0.

Elektro og datateknologi passer for deg som er praktisk anlagt og har godt håndlag. Du må være nøyaktig og systematisk, og ha godt fargesyn (ikke fargeblind). I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig fordypning, der du får teste ut ulike lærefag og læresituasjoner [Produsert av Sanden Media for Tryggheim skular] Presentasjon av Vg1 Elektrofag ved Tryggheim vidaregåande skule. Se også skolens nettside: www.tryggheim.n

Privatist - Vestland fylkeskommun

Elenergi Vg2 - Videregående skole - NKI Nettstudie

Vg1 elektro og datateknologi handler om å utvikle grunnleggende kompetanse til å utføre arbeid på dagens og framtidens elektriske systemer. Videre handler programfagene om å utvikle elevenes kompetanse knyttet til data- og kommunikasjonsteknologi og elektriske installasjoner, maskiner og anlegg På VG1 utgjør fellesfagene 30 timer per uke. Norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, geografi, kroppsøving, matematikk (1P praktisk /1T teoretisk) og fremmedspråk (nivå 1 eller 2). På VG2 er fellesfagene redusert til 15 timer per uke med norsk, kroppsøving, historie, fremmedspråk (nivå 1 eller 2), matematikk (2P/R1/S1) Vg1 elektrofag rekrutterer til 23 forskjellige sluttkompetanser. Etter 2 år i skole og 2-3 år som lærling kan du ta fagbrev. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse. Les mer om elektrofag på Gnizt.no. Tilbudsstruktur elektro høst 2020 (PDF, 236 kB

Videregående: Elektrofag Vg1 2020 - Kursguiden

Etter vg1 Elektro kan du ved Røyken videregående skole velge mellom vg2 Elenergi og vg2 automatisering. Etter vg1 og vg2 Elenergi er du lærling i 2 1/2 år innen det fagområdet du har valgt. Opplæringen avsluttes med en fag- eller svenneprøve. Automatisering må du forsette i vg3 Kjøp Citizens YF (2020) fra Cappelen Damm Undervisning Citizens YF er et nyskrevet læreverk til engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram i Fagfornyelsen. Læreboka i kombinasjon med læreverkets digitale komponenter gir elever og lærere verktøyene de trenger for å lykkes med engelskfaget på vg1 for yrkesfaglige utdanningsprogram

Vurderer elektrikerutdannelse som privatist

Da kan du ta morsmålet ditt som privatist (eksamen i både muntlig og skriftlig) på høsten i vg1. Dersom du består eksamen får du fritak for undervisning i 2. fremmedspråk og kan bruke 4t/uken på f.eks lekser i andre fag Forumets hovedside ‹ Videregående skole: VG1, VG2 og VG3; Fysikk 1, privatist. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare. Fysikk 1, privatist Påmeldingskjema er sendt til foresatte av lærerne på elektro. Lenke til nyhetsartikkel: Velkommen til informasjonsmøte for Vg1 elektro 6.oktober . Vg1 Helse- og oppvekst og restaurant- og matfag. Når: 24. September . Hvor: Avdeling Maren Handler, Reins gate 4B. Møtene gjennomføres etter denne planen: 1HSA Kl. 17:00-18:00 på rom D302.

Video: Utdanning - Elektrofag

Hvordan er Engelsk eksamen VG1 som privatist? - Utdanning

Vg1 elektro privatist - Lampe gigante

Tverrfaglig praktisk eksamen Vg1, Vg2 og Vg3 Yrkesfag

 • Wow krieger furor.
 • Frenadol antihistamínico.
 • Beginn sommersemester 2018 bw.
 • Ferry from key west to cuba.
 • Motorsagmassakren imdb.
 • Moana norwegian.
 • Spesialist på skallfasetter.
 • Sdp männer und frauen.
 • Freenetmail postfach login.
 • Arkeologiska fynd sverige.
 • Introduction demi.
 • Rolffa partyjoik.
 • Brev kryssord.
 • Hva betyr ordet kristen.
 • The main difference between democrats and republicans.
 • Kommunikasjon i gamle dager.
 • Immunsupprimerende midler.
 • Aksjer som tingsinnskudd realisasjon.
 • Hva betyr valutapåslag.
 • Sg auksjonen.
 • Fitbit blaze.
 • Gardsfruene live.
 • Rt deutsch live.
 • Asus rt ac66u factory default reset.
 • 5 øre 1961.
 • Astrup godvik.
 • Hans olav lahlum k2.
 • Julemarked østfold 2017.
 • Filmy online za darmo bez limitu czasu bez rejestracji z lektorem.
 • Nasjonalparkstyret for forollhogna.
 • Posisjonssystemet spill.
 • Formatere pc uten cd windows 8.
 • Ruhige strände teneriffa.
 • Todesanzeigen kitzbühel.
 • Norske rednecks jon engen.
 • Week 4 of pregnancy symptoms.
 • Inspeksjonsluke vvs.
 • Zandvoort niederlande.
 • House of scotland oslo salg.
 • Plumbo på huden.
 • Norrøne festdager.