Home

Langsua fjellstyre

Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder.. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2 Startside Fjellstyret Generelt Øystre Slidre fjellstyre Statsallmenninga og Heimdalen Vedhogst i Øystre Slidre statsallmenning Møter og saker Møter-saker 2018 og nyere Fjellstyresaker 2017 og eldre Årsmeldinger med regnskap og budsjett Fjelloppsyn og administrasjon Langsua Nasjonalpark Kontakt os Startside Om oss Møter og saker Møter - saker Årsberetninger Langsua Nasjonalpark Veger Treningsfelt Galleri Kontakt Velkommen til Gausdal fjellstyre Vi forvalter bruksrettene til seter og beite, jakt og fiske i Gausdal Statsallmennin OM BUENE: Gausdal fjellstyre eier, og drifter 14 åpne buer i Gausdal vestfjell/Langsua nasjonalpark.Alle buene er utstyrt med kokekar, dekketøy, madrasser og ved. Du må selv ha med mat, sovepose, stearinlys/lampeolje, fyrstikker og dopapir Det går merkede stier til alle buene, og de fleste ligger i umiddelbar nærhet til gode fiskevann Even Røhnebæk er fjelloppsyn i Gausdal fjellstyre, som forvalter jakt og fiske i området.Her er noen av Evens tips for fisking i Gausdal Vestfjell/Langsua nasjonalpark.. Gausdal fjellstyre sitt fiskekort omfatter rundt 90 fiskevann og kilometervis med elver og bekker. Et stort nettverk av stier og åpne fjellstyrebuer gjør området lett tilgjengelig

Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder.Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2 Her dukker Nordre Langsua opp i baugen. Med kart montert på magen er det ikke noe problem å finne veien. Her bodde vi i Kampbekkbua, leid av Røros fjellstyre, i fire dager. Avtalen var å møtes her etter at to av oss gikk fra Langen og to fra Grådalen. Med tunge sekker var det ca. fire timers mars i typisk femundslandskap inn hit Norges Fjellstyresamband er interesseorganisasjon for de 94 fjellstyrene i Norge. Fjellstyrene forvalter rettigheter og herligheter i statsallmenningene etter rammer fastlagt i Fjelloven. Statsallmenningene dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge samt noen mindre lavereliggend

Øystre Slidre Fjellstyre Fjellstyret administrerer støls- og beitebruk, jakt og fiske på Øystre Slidre statsalmening og Heimdalen, som til saman utgjer omlag 57 % av Øystre Slidre kommune Langsua nasjonalparkstyre har gjennomført en undersøkelse om bruk og brukere i Langsua sommeren 2015. Foto: Marit Finsta

Gausdal Fjellstyre forvalter, etter fjellova, bruksrettene til seter og beite, samt jakt og fiske i Gausdal Statsallmenning i Gausdal Kommune. og den sjeldne planten finnmarksstarr har hovedutbredelsen sin i Norge i Langsua. Gausdal Vestfjell er også hjem for rødlistede fuglearter som myrhauk, fjellmyrløper og dobbeltbekkasin Gausdal fjellstyre refunderer 75 % ved slik avbestilling. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før leieforholdet starter refunderes 50 % av leiesummen. Fjelldokka og store deler av Langsua Nasjonalpark. Turen er ikke lengre enn at den egner seg fint for barnefamilier.. Startside Om oss Møter og saker Møter - saker Årsberetninger Langsua Nasjonalpark Veger Treningsfelt Galleri Kontakt. Fiske Prøvefiske Gausdal Fjellstyre. 6 Vestringsvegen, Østre Gausdal, Oppland, 2651, Norway. 00 47 61 22 32 35 gausdal@fjellstyrene.no. Hours

Storviltjakt. Jaktkort på elg og hjort utlyses felles for alle fjellstyrene på www.inatur.no. Informasjon om alle ledige jaktfelt på statsallmenning kan du også få ved å kontakte Steinkjer fjellstyre (tlf 99 55 55 10), fjellstyrene i Oppland (tlf 61 11 95 70) eller ved å sende en e-post til oss Ullensvang Fjellstyre sine oppgåver Ullensvang Fjellstyre er sett til å forvalte Ullensvang Statsallmenning etter gjeldande reglar i Fjellova. Her kan du finne vedtak, kunngjeringar og årsmeldingar frå Fjellstyret

Langsua Nasjonalpark — Øystre Slidre Fjellstyre

 1. Even Røhnebæk er fjelloppsyn i Gausdal fjellstyre, som forvalter jakt og fiske i området.Her er noen av Evens tips for fisking i Gausdal Vestfjell/Langsua nasjonalpark.. Gausdal fjellstyre sitt fiskekort omfatter rundt 90 fiskevann og kilometervis med elver og bekker
 2. Velkommen til fiske i Gausdal Vestfjell / Langsua Nasjonalpark! Ta på deg tøfler, smyg deg fram til elvekanten som en katt, lirk fram fiskestanga og plasser kroken på rett sted. Gausdal fjellstyre, DNT og andre holder ved like stiene. Her kan du vandre i flere dager,.
 3. Mange muligheter hos Torpa fjellstyre. Jul 16, 2020. Ta turen til Langsua. Read More.
 4. I Langsua nasjonalpark kan du vandre i et vidstrakt familievennlig lavfjellandskap. Terrenget er mildt, og byr på spennende toppturer med vidt utsyn. I Langsua nasjonalpark kan du vandre i et vidstrakt familievennlig lavfjellslandskap. Her møtes frodig bjørkeskog, gammel barskog, bølgende vidder og mangfoldig våtmark
 5. LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/7474-3 Saksbehandler: Marit Vorkinn Dato: 19.02.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Langsua Nasjonalparkstyre 9/2015 02.03.2015 Sak - Langsua nasjonalpark - Inngjerding av Titrebu feste - Øystre Slidre Fjellstyre Forvalters innstilling Langsua nasjonalparkstyre gir Øystre Slidre Fjellstyre dispensasjon til inngjerding av Titrebu feste som.
 6. dre ørreter og så noen fine fisker. Når de kom ned til Øvre Revsjøen så de vak etter flere fine fisker

Nr. 25-32 Gausdal fjellstyre www.gausdal-fjellstyre.org Nr. 33 Torpa fjellstyre www.torpa-fjellstyre.org Nr. 34-35 Skrautvål sameie www.fullsenn.no DNT, selvbetjent www.dnt.no DNT, betjent www.dnt.no 0 5 10 km Kartproduksjon: Fylkesmannen i Oppland og Stadeløkken Media. Kartgrunnlag: Kartverket. Lillehammer Langsua 2 Skjelbreibua - Gausdal Vestfjell / Langsua Nasjonalpark. Trivelig åpen bu med utleierom. Flott beliggenhet og utsikt over Skjellbreidsvatnet og Djuptjernkampen. Et eldorado for jakt, fiske og hare- og elghundtrening. Gausdal fjellstyre refunderer 75 % ved slik avbestilling

Gausdal fjellstyre

Langsua nasjonalparkstyre har sendt forvaltningsplanutkast for verneområdene i Langsua ut på offentlig høring. I den forbindelse skal det være regionale infomøter, deriblant ett på Fagernes 22. august kl. 19 i Festsalen Med innlemmelsen av Ormtjernkampen i Langsua nasjonalpark 11. mars 2011 ble Gutulia Norges minste nasjonalpark. Geografi, landskap, geologi. Parken er i et typisk østnorsk, høytliggende (615-949 moh) skogsområde rundt fjellet Gutulivola (949 moh), øst for Gutulisjøen og sør for riksvei 221. ENGERDAL FJELLSTYRE Hyttveien 4

Fehytta på Dokkvollan er ei trivelig lita hytte ved Dokkvatnet (porten til Langsua nasjonalpark). Den ble bygget i 1990 og disponeres av Dokk beitelag som tilsynsbu/kvilebu i beitesesongen (fra 1/6 til alle dyra er sanket, vanligvis i månedsskiftet september/oktober) Langsua nasjonalparkstyre ved styreleder Olav Olstad klippet snora på det nye toalettet på innfallsporten Storeskag i Øystre Slidre 25.06. Herlighetene ligger åpne for en tur til Langsuas høyeste topp Skaget. Den nye stien opp der blir flittig brukt Langsua-felleskapet har kontorer for Gausdal Fjellstyre der Even Røhnebæk og Ingeborg Ørslien arbeider. Statens naturoppsyn har to personer tilknyttet kontoret i Gausdal. Det er naturoppsynene Kjølv Falklev og Ole Knut Steinset. Sistnevnte er også rovviltkontakt i Oppland

Langsua nasjonalpark Langsua nasjonalpark 2 hytter, mens gausdal Fjellstyre har flere utleiehytter og buer du kan benytte i området. Undersøk på forhånd hvem som eier hytta og om den er åpen. Tips: Lettførte stier til toppen av Ormtjernkampen og Skaget gir gode naturopp Langsua er et virkelig flott terreng. Ser mange flotte fjellplanter. Modne multer og hvit mose. Vakkert. Over meg svever både ravn og hauk. I et vidjekratt støkker jeg opp åtte/ti ryper. Det går så fort at jeg greier å telle, og bilde blir det ikke til tross for kamerat er rundt halsen En viktig oppgave for fjelloppsynet i Gausdal fjellstyre er å sørge for ved til hytter og buer i Gausdal vestfjell/Langsua nasjonalpark. Gausdal fjellstyre eier, og drifter 14 åpne buer Gausdal fjellstyre eier, og drifter 14 åpne buer i Gausdal vestfjell/Langsua nasjonalpark. Alle buene er utstyrt med kokekar, dekketøy, madrasser og ved. Det går merkede stier til alle buene. Deler av fjellet «Nordre Langsua» En liten åpen steinbu som tilhører Gausdal fjellstyre, som ligger oppunder «Hyllefjellet» Så kom det jaggu ei regnskur igjen «Langsubua» tilhører også Gausdal fjellstyre, men det er en åpen bu, som kan brukes av alle. Denne ligger også inn under foten av Hyllefjell, 1220 m.o.h

Nørdre Langsua i Gausdal - flott avslutning på kommunetoppene i Oppland. Nørdre Langsua i Gausdal var hovedmålet for turen østover denne gangen.. Etter den flotte, men kalde og vinterlige turen til Berdalseken på Fillefjell i går, kjørte jeg Jotunheimsvegen fra Bygdin til Skåbu i stummende mørke med flott nordlys dansende over himmelen. Etter meget hyggelig overnatting i Skåbu. Hytter & Friluftsliv — Øystre Slidre Fjellstyre. Topo 3000 turkart 1:50000 - Langsua Nasjonalpark. Langsua Nasjonalpark - Natur, Vestre Gausdal - Se og gjøre. Langsua Nasjonalpark - Natur, Vestre Gausdal - Se og gjøre. Fehytta på Dokkvollan, Gausdal Vestfjell/Langsua Prøv disse. Fonus Köping LANGSUA. Fine dager i Vestfjellet, ultimo juli 2017. Noen flotte dager i slutten av juli ble tilbragt i områdene rundt Liomsetra i Langsua nasjonalpark. De to første nettene bodde vi innomhus i Liomseterhytta som vi hadde leid av Gausdal fjellstyre Fehytta Dokk - Gausdal fjellstyre Vi viser til deres søknad av 02.01.då. Vedtak Langsua nasjonalparkstyre gir Gausdal fjellstyre tillatelse til oppføring av ny utedo på Fehytta Dokk i Dokkfaret landskapsvernområdet. Tillatelsen er gitt ihht. verneforskriftens § 3, 1.3b. Følgende vilkår gjelder: - Tillatelsen gjelder inntil utgangen av 202

Hytter & Friluftsliv — Gausdal fjellstyre

Foto: Gausdal Fjellstyre. Langsua Nasjonapark byr på mange muligheter, og både trerrenget og fjellene rundt er snille med tanke på vandring. Du kan velge å følge oppmerkede stier eller vandre på egenhånd med kart og kompass i et terreng som er lett å orientere seg i Langsua nasjonalpark Vesterheimsbu er en av de enkle hyttene som Gausdal fjellstyre forvalter og ligger vakkert til sør for Søndre Langsua. Gulla og Marianne. Morgenstemning. Del dette: Klikk for å dele på Facebook(åpnes i en ny fane) Klikk for å dele på LinkedIn(åpnes i en ny fane Velkommen til Gausdal kommunes nettsted. Her finner du informasjon om vårt tjenestetilbud Vi forvalter bruksrettene til seter og beite, jakt og fiske i Gausdal Statsallmenning. Velkommen til Gausdal Fjellstyre. Vi forvalter bruksrettene til seter og beite, jakt og fis I Langsua nasjonalpark kan du vandre i et vidstrakt familievennlig lavfjellandskap. Terrenget er mildt, og byr på spennende toppturer med vidt utsyn. I umiddelbar nærhet finner du merkede stier, tur- og friluftsterreng, og kan dermed la bilen stå mens du er på hytta. Bare en kort kjøretur er du omringet av alpine fjell i Jotunheimen

Langsua Nasjonalpark (Huldreheimen) Sti ved Storkvelvbu. Foto: Ivar Helleberg. Espedalen er et godt utgangspunkt for turer i den flo tte Langsua nasjonalpark, der du kan overnatte i Gausdal fjellstyre sine buer og hytter eller Turistforeningens og andres selvbetjente og betjente hytter.Espedalen bygdealmenning tilbyr også utleie av hytter.. Les mer om nasjonalparken på nasjonalparkstyrets. Liomseter ligger vakkert til i et gammelt seterlandskap, sentralt i Langsua Nasjonalpark - Gausdal Vestfjell. Liomseter har vært seter for gausdølene i lange tider. Etter hvert som turisttrafikken tiltok og setervegen ble for lang, ble DNT bedt om å overta hytta. I dag fremstår hytta moderne og solid, innredet i tradisjonsrik stil Torpa fjellstyre har ansvaret for jakt, fiske og beiteressurser i statsallmenningen som er på ca. 55000 dekar, og består av mange fiskevann, skog og fjell. En stor del av arealet inngår i Langsua nasjonalpark. Fjellstyret selger også tjenester til SNO

Fiske i Gausdal Vestfjell/Langsua nasjonalpark - tips fra

gausdal-fjellstyre.no Vi forvalter bruksrettene til seter og beite jakt og fiske i Gausdal Statsallmenning Velkommen til Gausdal Fjellstyre Vi forvalter bruksrettene til seter og beite jakt og fiske i Gausdal Statsallmenn Biologiekskursjon til Langsua nasjonalpark. Tretten elever fra 3ST deltok i den årlige utflukten. Ekskursjon. Hvert år blir det i løpet av sensommer/tidlig høst gjennomført ekskursjon for elevene som tar faget 2 Biologi ved Dokka vgs. Hensikten med turen er å undersøke et økosystem og hvordan det affiseres av biotiske og abiotiske faktorer Nordgardsætra. Foto: Ivar Helleberg. Vi har nå publisert både oppdaterte stikart og løypekart.Det er gjort noen endringer i forhold til tidligere versjoner. Vi har blant annet hatt møter for å avklare arbeidsområde både med nasjonalparkforvalter vedrørende Langsua nasjonalpark, Gausdal fjellstyre vedrørende Gausdal statsallmenning og med Espedalen skisenter vedrørende avgrensing i nord

Langsua nasjonalpar

Et av de viktigste formålene med Langsua Nasjonalpark er å ta vare på naturbeitemark. Da må det legges til rette for beitebruk, skriver Oppland Bondelag i sitt innspill til forvaltningsplan for Langsua Torpa Statsallmenning ligger i Synnfjellet i Nordre Land kommune i Innlandet fylke. Denne statsallmenningen har et areal på 51000 da.Av dette er 21000 da barskog, 20000 da lauvskog og 10000 da lavfjell og myr. I tillegg kommer den såkalte Fellesstrekningen, som er omtrent på samme størrelse

Langsua Der Villmarka Suse

Langsua Nasjonalpark brosjyre. download Report . Comments . Transcription . Langsua Nasjonalpark brosjyre. Midt i hjertet av Oppland, ved foten av Jotunheimen, ligger Gausdal Vestfjell og Langsua Nasjonalpark. Nasjonalparken, som er en av Norges yngste (opprettet 11. mars 2011), er til sammen 537 kvadratkilometer og er, i følge Nasjonalparkstyret, opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- og setermiljø 312 Likes, 5 Comments - Gina Ørslien Bårdseng (@ginaorslien) on Instagram: Fint på jobb #gausdalfjellstyre #gausdalvestfjell #langsua #fjellstyrene #fjellstyre #turjente

539188e5e4b09b8745efc7ff_w – Turtips

Fiske i fjellvann - med oter eller stang. Området rundt Espedalen og Skåbu er svært rikt på vann, tjern, elver og bekker med fisk i. Dominerende art er ørret, men røye, abbor og særlig sik finnes i enkelte vassdrag Her anbefaler å se info.tavle ved parkeringsplassen for nye ideer til turer i området og Langsua nasjonalpark! Turen er lang, så det er viktig å ha med nok drikke og nistepakke! Erfaring med langtur er en fordel. Turen passer best for større barn som er vant til å sykle langt, og i følge med voksen Langsua nasjonalpark. Verneplan for Langsua i Oppland fylke ble vedtatt av Kongen i statsråd 11. mars. Torpa fjellstyre har tre hytter som leies ut innenfor Torpa statsallmenning. Dette er to nokså nye tømmerhytter; Folungtjernhytta og Røssjøkollhytta og ei noe mindre bu, Storlibua

Gausdal Vestfjell med Langsua nasjonalpark. 1:50000. Utgitt av Gausdal Fjellstyre. Selges på butikker og turiststeder i Gausdal. Last Updated: Source: Visit Lillehammer; Generelt Vanskelighetsgrad. Utfordrende Landskap. Skogsområde. Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområder ble vedtatt opprettet gjennom verneplan for Langsua av Kongen i statsråd 11. mars 2011. Langsua nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten de to verneområdene. stor Formålet med Storlægeret landskapsvernområde er bl.a. å ta vare på et natur- og kulturlandskap me gausdal-fjellstyre.org Sommersesongen er på hell og Holsbru kafè vil nå redusere sine åpningstider fram til stenging 8 oktober Mandag tom torsdag stengt fredag tom sønda

Fjellstyrene i Norg

Langsua nasjonalpark… – MamarazziTurartikkel: Nydelig dag i Langsua-området - Oppland KGudbrandsdølen Dagningen - Søker nye drivere til Holsbru kafé

Øystre Slidre Fjellstyre

Torpa Fjellstyre --,Nord-Torpvegen 375, 2881 Aust-Torpa - E-post: torpa@fjellstyrene.no. Fjelloppsyn: Truls Vesterås Telefon: 97544177 Leder: Kari Bjørkeli - 2881 Aust-Torpa. Telefon: 91756395 Fjellstyremedlemmer m/vara Ark. 012.1 Innkalling til fjellstyremøte tirsdag 24.11.201 Vesterheimsbua: Enkel, open hytte eigd av Gausdal fjellstyre, ved foten av Søre Langsua Mot Vesterheimsbua. Bua i munningen av Langsudalen, mellom Søre Langsua og Marsteinhøgde, var høveleg plass for fyrste matpause, etter 1,5 time på farten. Medan eg sat der kom ein sambygding skøytande oppom på lette, smale ski Liomseter Turisthytte ligger midt i Langsua Nasjonalpark. Kjært barn har mange navn, men for lokalbefolkningen vil store deler av området være omtalt som Gausdal Vestfjell eller bare Vestfjellet. Lavtliggende fjellområder er naturlig rike på både flora og fauna, og området kan by på mange ulike villmarks-eventyr i lettgått terreng

Liumseter

Langsua nasjonalparkstyre har - Gausdal fjellstyre

Kittilbu, Gausdal kommune, Gausdal fjellstyre, DNT Lillehammer og Langsua nasjonalparkstyre som står for arrangementet. Program Lørdag 25. august Tur 1: andretur til toppen av Ormtjønnkampen med orientering av Langsua nasjonalparkstyre på toppen, og retur til startpunkt Gausdal kommune ble tildelt rollen som forvaltningsknutepunkt for Langsua nasjonalpark. Et knutepunkt er etablert i kommunehuset på Segalstad Bru. Knutepunktet består av kontorfellesskap for nasjonalparkforvaltere, SNO, Gausdal Fjellstyre og Kittilbu Utmarksmuseum. I tillegg skal det på plass e Turtips! Hytte til leie i Langsua nasjonalpark: https://bit.ly/2Eu2qT

Inatur - Litt høststemning fra våre følgere

Om oss — Gausdal fjellstyre

Holsbru er et naturlig knutepunkt for ferdsel inn i Langsua nasjonalpark området rundt. Stedet består av opparbeidet parkeringsplass med infotavler, rasteplasser og toalett for veifarende. Driver av stedet i dag er Gaute Nuland som er en ivrig fluefisker og er godt kjent i Dokkelva da dette er hans favorittelv siden barndommen Jotunheimen, Langsua/Gausdal-Vestfjell Rypejakta 2013 hos Lom og Vågå fjellstyre ga oppsving i jakt-uttaket. Det var middels bra med rype, og jegerne var stort sett tilfredse med resultatet. Det ser i 2014 ut til å være en del smågnagere i fjellet, og det er ganske bra med stamfugl Fakta om Langsua Nasjonalpark Les mer på Langsua Nasjonalpark: nasjonalparkstyre gausdal fjellstyre regjeringen Kjølaåne-Naturreserva

Bjørnstadhytta i Gausdal vestfjell

Torpa Fjellstyre forvalter bruksrettene til seterbruk, beite, jakt og fiske. I Torpa er det rundt 380 bruks- eller virkesberettigede. I tidligere tider hadde området enda større viktighet for primærnæringene, enn i dag. De vernede områdene Langsua nasjonalpark, Storlægeret landskapsvernområde,. Jeg kom vestfra og kjørte bomvegen (grus, 50kr/døgn) fra Øystre Slidre, kjør av fv 51 midtveis mellom Heggenes og Rogne, det er skiltet mot Fullsenn (30km). Parker i vegkant ved bom et par km fra innsjøen. Kommer du fra sør kan du kjøre til Svarthamar, en selvbetjent turistforeningshytte. Grytidlig morgen i Gausdal vestfjell og Langsua nasjonalpark - opprettet i 2011. Så ble det altså høst. Ei rype i hvert bein gjør underverker. Ferden går stødigere nå - ned mot storfuglskogen enda en gang. Dette vil bli kunngjort på gausdal-fjellstyre.org i god tid Liomseter is beautifully located in Langsua National park, within Vestre Gausdal in the eastern part on Norway. The terrain is easy going, and everyone can enjoy a day of hiking, get the wow-feeling of a magnificent viewpoint and enjoy the magical feeling of the mountain forrest that this area has to offer Mellom Valdres og Gudbrandsdalen finner vi Langsua, som rommer granskoger og furumoer, bjørkelier og steinflyer, topper og tinder. Få fjellområder i Norge kan måle seg med Huldreheimen når det gjelder frodighet høyt til fjells. Området egner seg svært godt for barnefamilier med korte dagsetapper mellom de fleste hyttene

Fiske — Gausdal fjellstyre

Fossbekkbua, Gausdal Vestfjell. Foto: Gausdal fjellstyre. Bading i Gausdal. Gausdal Vestfjell / Langsua nasjonalpark. Fornøyde fiskere på Øvre Megrundstjønnet Langsua/Gausdal-Vestfjell . Takseringa hos Gausdal fjellstyre gav lave tall i 2013, men noe bedre enn 2012. Fjellstyret vedtok en begrenset rypejakt fra 15. september og til 5.oktober og dagskvote på 1 rype pr. dag og et begrenset antall jaktkort tilgjengelig Lesja fjellstyre og fjelloppsyn Tommy Sønsterud melder om bra føre i fjellet. Hardt og noe is har det blitt, men man tror det blir skiføre i påska i år også. Påskeføret holder også til påske i Gausdal vestfjell/Langsua nasjonalpark. Det er nok snø til fine skiturer og det er lett å finne en barflekk du kan hvile på Siden 2011 har Ormtjernskampen vært innlemmet i den nye Langsua nasjonalpark. Fylkesmannen har stått sentralt i arbeidet med nasjonalparkene. Nå er det Randsfjordmuseets avdeling på Kittilbu, Gausdal kommune, Gausdal fjellstyre, DNT Lillehammer og Langsua nasjonalparkstyre som sørger for at 50 års jubileet blir markert

Småviltjakt — Øystre Slidre Fjellstyre

I Gausdal Vestfjell/Langsua nasjonalpark er det strålende skiforhold ifølge Gausdal fjellstyre. 10 cm nysnø oppå et kompakt lag med bærende snø. Mindre snømengde enn normalen, men mer en nok for fine skiturer også utenom stikka løyper og oppkjørte løyper. Dovrefjell/Sunndalsfjella/Follda En flott fottur i gammel bjørkeskog tett oppunder skoggrensen. Jeg kom vestfra på E16 og tok den gamle setervegen til Fullsenn fra Øystre Slidre. Etter tre mil på god grusveg var det på tide å finne parkeringsplass langs vegkanten ved bommen en kilometers veg før innsjøen Fullsenn. Undervegs kjøre Der Langsua Nationalpark wurde 2011 eingerichtet und stellt eine Erweiterung des ehemaligen Ormtjernkampen Nationalparks dar. Zusätzlich sind 6 bereits vorher existierende und 4 ne

Løyper – Espedalen sti- og løypelagKart Over Gausdal Vestfjell

Når dette vedtaket er gjeldende vil fjellstyret søke Langsua nasjonalparkstyre om at også nærmere angitte deler av verneområdene kan benyttes under samme vilkår. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes Øystre Slidre fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak Søk etter lokale turer. Etter å ha funnet en tur, kan du få den over på din GPS, skrive ut et kart og høydeprofil og dele veibeskrivelser med vennene dine. Den beste måten å bli Lommekjent i turnorge Langsua den 9. februar. Foto: Gausdal fjellstyre Langsua den 9. februar. Foto: Gausdal fjellstyre Gausdal Fjellstyre leier ut treningsfelt for elghunder, harehunder og fuglehunder, samt hytter og buer, og i tillegg står flere åpne til fritt bruk. Les mer om det her. For mer informasjon om friluftsliv i Gausdal, besøk nettsiden til Gausdal JFF . Ørreten i Toftsetervatnet i Langsua nasjonalpark i Gausdal er svært populært blant sportsfiskere. Eller var. Demningen brast . For Toftsetervatnet finnes ikke mer. Under de enorme regnskyllene natt til 23. mai brast nemlig demningen i Snæresbekken, og elva fant tilbake til sitt gamle løp Har trasket rundt i Gausdal Vestfjell/Langsua i 30 år. Forholdsvis lite med folk, en del i fellesferien. Gausdal fjellstyret har 14 åpene hytter, Dnt har 1 betjent og noen selvbetjente. Når det gjelder fiske, så er det mange bra fiskevann, store sjanser for fisk over kiloen

 • Turnusportalen.
 • Zulu warriors.
 • Heilbronn winterdorf.
 • Stoltzekleiven rekord.
 • Göteborg kiel erbjudanden.
 • Miljøpartiet de grønne forsvarspolitikk.
 • Kinderturnen waldstadt.
 • Ku'damm 59 mediathek.
 • John cena sr.
 • Mat rik på testosteron.
 • Vestkanten åpningstider.
 • Bergmynte oregano.
 • Congiuntivo verbo dire.
 • Høyeste fjell i verden.
 • Henrics chemnitz apres ski.
 • Ultralyd ansikt.
 • Signe hansen.
 • Sprachzentrum im gehirn aktivieren.
 • Bauernhof mieten kreis euskirchen.
 • S3 mini bilder auf sd karte verschieben.
 • C64 emulator.
 • Cumulus skyer.
 • How to make animated gif.
 • Feuerwehr trostberg.
 • Roll dice 1 2.
 • Area centralis.
 • Maud av storbritannien.
 • Seat deutschland.
 • Nabu nistkasten bauanleitung.
 • Hva er et oppveksttun.
 • Flaket kryssord.
 • Blomster til gravsted vår.
 • Europris koffert.
 • Leppebånd operasjon.
 • Dfds seaways buffet.
 • Uit master.
 • Saarlandliga 2017 18.
 • Samsung s5 bilder auf sd karte verschieben.
 • Corvette z06 cabrio.
 • Operert bort magesekk.
 • Vw teramont import.