Home

Rask psykisk helsehjelp fredrikstad kommune

Fredrikstadhjelpa - Fredrikstad kommune

 1. Rask psykisk helsehjelp. Du har også mulighet til å kontakte rask psykisk helsehjelp. Dette er et tilbud til deg over 16 år, som har lette til moderate plager med ulike angstformer, depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusproblematikk. Tilbudet er gratis, og du trenger ingen henvisning fra lege
 2. Pakkeforløp Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Pårørendesenteret i Fredrikstad Et lavterskeltilbud til deg som opplever bekymringer som pårørende Rask psykisk helsehjelp Et tilbud til deg som opplever angst, uro, nedstemthet og/eller søvnvansker Selvmordsforebygging Informasjon om hvor du kan få hjel
 3. Psykisk helse: Fredrikstad kommune har fortsatt et lavterskeltilbud til et bredt lag av befolkningen, og gir tjenester til dem med alvorlig sykdom/problematikk. Hele landet er inne i en dugnad for å bremse utbredelsen av korona-viruset. Dette innebærer at en rekke behandlingstilbud innen psykisk helse og rus begrenses eller utsettes
 4. Rask psykisk helsehjelp er et offentlig helsetilbud som viser gode resultater i flere kommuner, blant annet i Fredrikstad. Der får deltakerne også mulighet til å hjelpe seg selv sammen med andre i selvorganiserte selvhjelpsgrupper, i etterkant av tilbudet. Det kan gjøre folk mer robuste og forebygge tilbakefall. Angst- og depresjonslidelser utgjør sammen med ruslidelser de [
 5. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til voksne over 18 år med lette til moderate plager med angst eller depresjon, eventuelt med søvnvansker i tillegg. Kurstilbud. Kurset er undervisningsbasert, og du trenger ikke si noe om din egen situasjon. Kurset baserer seg på kognitiv terapi. Du vil få utdelt kursmateriell og kaffe/te ved oppmøte
 6. Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du trenger ikke legehenvisning. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlege. (*Bydel Ullern, Bydel Stovner og Bydel Søndre Nordstrand tilbyr hjelp til deg som er 16 år og eldre. Bor du i Bydel Gamle Oslo kan du få hjelp gjennom Familiehuset

Fredrikstad: Anbefaler selvhjelp etter Rask psykisk helsehjelp Fredrikstad: Anbefaler selvhjelp etter Rask psykisk helsehjelp. I Fredrikstad organiseres selvhjelpsgrupper i etterkant av det offentlige tilbudet «Rask psykisk helsehjelp» Deltakerne også mulighet til å hjelpe seg selv sammen med andre Besøksadresse Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16 1606 Fredrikstad. Postboks 1405 1602 Fredrikstad. Org.nr.: 940039541. Kommunenr.: 300 I Rask psykisk helsehjelp vil en terapitime ha en varighet på inntil 45 minutter. Fokus er situasjonen her og nå, og veien videre, og hva du selv kan gjøre for å bedre din situasjon. Lovende resultater. 2000 voksne med angstlidelser og lettere til moderate nivåer av depresjon fikk rask psykisk helsehjelp Rask psykisk helsehjelp er basert på det engelske programmet Improving Access to Psychological Therapy (IAPT), som er etablert i de fleste helsekommuner i England etter gode resultater fra pilotstudier.. Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.. Tilbudet skal være lett tilgjengelig og gratis

Send e-post til: Rask Psykisk Helsehjelp Vi trenger kun navnet ditt og telefonnummeret ditt. Vi ønsker ingen sensitive opplysninger i e-posten. Avtaler må gjøres på telefon. Telefon: 489 97 058. Telefontid hver arbeidsdag i tidsrommet 12.00 - 13.00. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg med lette til moderate plager, hvor det kan være tilstrekkelig med hjelp over en kort periode. Her kan du få behandling uten henvisning fra fastlegen, og uten lang ventetid Tilbodet hos Rask psykisk helsehjelp er for dei som ikkje har alvorlige eller sammensatte psykiske vansker, eller allereie har andre tilbod innan psykisk helse (som til dømes Psykisk helseteam i kommunen, privat psykolog eller oppfølging gjennom spesialisthelsetenesta). Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du treng ikkje legehenvisning Rask psykisk helsehjelp tilbyr behandling for angst, lettere depresjonsplager, begynnende alkohol-/rusproblemer eller søvnproblemer. Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker Rask psykisk helsehjelp er et tverrfaglig team under enhet Mestring psykisk helse og rus. Våre ansatte har utdanning innen fagområdet og lang arbeidserfaring. Vi har selvfølgelig taushetsplikt. Enhet Mestring psykisk helse og rus tilbyr også: Hasjavvenningsprogram (HAP) Vi tilbyr hjelp til å slutte med hasj eller marihuana

Psykisk helse og rus - Fredrikstad kommune

Rask psykisk helsehjelp er ikke det samme som akutt hjelp. Hvis du har behov for akutt hjelp må du ringe fastlege eller legevakt (116 117). Ved akutte alvorlige skader, eller livstruende hendelser- ring 113. Hvem er tilbudet for? Det kan være aktuelt for deg med Rask psykisk helsehjelp hvis du Rask psykisk helsehjelp; Materiell til selvhjelp; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send sikker digital post til oss Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 95125 Kommunenr. 1506. Personvern og informasjonskapsler. Besøk oss.

Rask psykisk helsehjelp er Bærum kommunes tilbud til deg som har lettere psykiske vansker. Lettere psykiske vansker rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet. Målet med Rask psykisk helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, og slik redusere belastningene for den enkelte og hans/hennes familie Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis helsetilbud. Tilbudet er for deg som. er folkeregistrert i bydelen. Flere bydeler har tilbudet, så om du ikke bor i vår bydel kan du sjekke om din bydel har tilbudet. er over 18 år; har lette til moderate symptomer på stress, angst, depresjon eller søvnvansker

Rask psykisk helsehjelp Badeveien 279, 3370 Vikersund rask.psykisk.helsehjelp@modum.kommune.no 32 74 94 40 Telefontid tirsdag - onsdag- torsdag 09.00 - 11.30 og 12.00 - 14.00. Avdelingsleder Tine Hilsen Eggen 32 74 94 4 Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til innbyggere over 16 år, som opplever milde til moderate psykiske plager eller begynnende rusproblemer. Du trenger ikke henvisning fra lege. Kartleggingssamtale. Når du tar kontakt gjennomfører vi en kartleggingssamtale på telefon Rus og psykisk helsetjeneste Ruskonsulentene og samtaletjenesten har for tiden åpent for forhåndsavtalte samtaler. Alle som ønsker å komme i kontakt med tjenestene kan ta kontakt på telefonen, ring da kommunens sentralbord på 64 96 20 00 så setter de deg over Avdeling rask psykisk helsehjelp og aktivitet. Ring oss på telefonnummer 902 96 106. Du kan også besøke oss i Julie Eges gate 6, 4. etasje eller send en e-post til infohjelp@sandnes.kommune.no. Avdeling psykisk helse. Ring oss på telefonnummer 976 18 271. Avdelingen drifter også botilbudene Håholen 18 og Langgata 94 Nesodden kommune er en av landets kommuner som har etablert Rask psykisk helsehjelp. Dette er et tilbud for deg som sliter med mild til moderat angst, depresjon eller søvnvansker. Kontakt oss: Kontaktskjema. Telefon: 904 00 750 Send oss gjerne en e-post hvis vi ikke er tilgjengelige på tlf, så kontakter vi deg. Ikke send sensitiv informasjon på e-post.E-post: rask.psykisk.

Psykisk helse. Individuell veiledning og/eller kurs og for familie eller gruppe. Rask psykisk helsehjelp : Personer over 16 år med angstlidelser, depresjon eller søvnproblemer. Ta kontakt på telefon: 476 62 652. KID - kurs: Kurs i depresjonsmestring. DU - kurs: Mestringskurs for ungdom. Støtte til å nå individuelle må Målet med Rask psykisk helsehjelp er å gi deg et tilbud innen to uker slik at problemene ikke utvikler seg. Tilbudet er for voksne over 16 år med depresjon, angstlidelser eller søvnvansker av mild til moderat grad. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Det er for innbyggere Harstad kommune

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til innbyggere over 18 år med mild til moderat angst og/eller depresjon og søvnproblemer. Målet er å gi hjelp til å mestre hverdagen uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Det kreves ikke henvisning fra lege. - Vi har sett en økning i etterspørselen etter lavterskeltilbudet rask psykisk helsehjelp [ Situasjonen med coronaviruset får også konsekvenser for tjenestene i Rask psykisk helsehjelp. Dette innebærer at en må forholde seg til alle nødvendige smittevern rutiner som er anbefalt av Folkehelseinstituttet. Personer over 18 år med behov for korttidsbehandling for nylig oppstått angst, depresjon av mild til moderat grad eller stress og belastningsplager kan ta kontakt med [ Hvis Rask psykisk helsehjelp ikke kan gi deg et tilbud, vil du kunne få loshjelp videre til andre mer passende tjenester eller behandlingstilbud. Dette kan for eksempel være til andre tjenestetilbud i Psykisk helse og rusarbeid i Randaberg kommune

Psykisk helsetilbud under - Fredrikstad kommune

 1. Formålet med ordningen er å stimulere kommuner til utvikling av lavterskel behandlingstilbud, Rask psykisk helsehjelp, som en del av det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helse. Målgruppen for ordningen er innbyggere i kommunen over 16 år som har ulike typer angst og/eller depresjon av lett til moderat grad, eventuelt med begynnende rusproblemer eller søvnproblemer i tillegg
 2. Rask psykisk helsehjelp Bydel St. Hanshaugen drives av et tverrfaglig team med en psykolog og to kliniske sosionomer/kognitive terapeuter. Vi har taushetsplikt. Kontakt oss. Ring oss eller send en e-post. Kontakt oss i telefontiden, eller send en e-post og oppgi navn, adresse, telefon, fødselsdato, arbeidssituasjon
 3. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for deg som strever med lettere psykiske plager som stress, angst, depresjon eller søvnvansker. Tilbudet omfatter ikke akutte, alvorlige psykiske lidelser eller rusmisbruk. Målet med rask psykisk helsehjelp er å tilby deg tidlig hjelp til mestring av psykiske plager, og sammen jobbe for økt livskvalitet
 4. Fredrikstad Kommune - Avdelingsleder Rask psykisk helsehjelp i virksomhet Livsmestring. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Fredrikstad kommune anbefaler selvhjelp etter Rask

Akutt psykisk helsehjelp. Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, kontakt Psykiatrisk legevakt. Aktivitetshus. Alle bydelene har egne aktivitetshus. Dette er et lavterskeltilbud og du trenger ikke henvisning for å delta. Det er fint om du tar kontakt og avtaler besøk med aktivitetshuset på forhånd. Finn ditt aktivitetshus. Rask psykisk. Rask psykisk helsehjelp (RPH) har blitt et populært kommunalt lavterskeltilbud. Nå får også kommuner som ikke inngår i Helsedirektoratets prosjekt en mulighet for tilrettelagt opplæring. RPH er et gratis kommunalt lavterskeltilbud, tverrfaglig sammensatt, som gir et variert tilbud med veiledet selvhjelp via nettbaserte tiltak, mestringskurs og samtaleterapi, bygget på ulike former for. Rask psykisk helsehjelp tilbyr ikke akutthjelp. Hvis du trenger akutthjelp må du enten ta kontakt med fastlegen din, eller kontakte Stavanger legevakt på telefon 116117. Rask psykisk helsehjelp er et gratis helsetilbud for voksne og unge over 16 år som er bosatt i Sola kommune Fredrikstad Kommune - Psykolog i Rask psykisk helsehjelp, 100 % fast. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Rask psykisk helsehjelp er eit gratis behandlingstilbod til deg som opplever triste tankar, motlaushet, belastningar, søvnproblem, angst eller depresjon av mild til moderat grad. Hos oss lærer du verktøy og teknikkar for å mestre vanskane dine. Vi er eit korttidstilbod som har som mål om å tilby rask hjelp slik at problema ikkje vidareutviklar seg

Rask psykisk helsehjelp Drammen kommune

Rask psykisk helse. Velkommen til Rask Psykisk Helsehjelp Notodden. Rask psykisk helsehjelp er et gratis helsetilbud for innbyggere i Notodden kommune over 16 år, som opplever mild til moderat grad av angst, depresjon eller søvnproblemer. Du trenger ikke henvisning fra lege. Ta kontakt på 40 92 13 18 eller send mail på raskhjelp@notodden. Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne over 18 år (over 16 år i enkelte kommuner) med ulike typer angst og milde og moderate problemer med depresjon - eventuelt med søvnproblemer og begynnende rusmiddelproblemer i tillegg. Tjenesten er gratis og gir direkte hjelp uten henvisning fra lege

Akutt psykisk helsehjelp. Hvis du har behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakt din fastlege eller legevakt telefon 116117. Vennesla kommune. Besøksadresse: Venneslamoen 1 Postadresse: Postboks 25, 4701 Vennesla Åpningstider: Mandag - fredag 10.00 - 14.0 Slik søker du Rask psykisk helsehjelp. Ring 952 98 322, tirsdag eller torsdag mellom 12:00 og 14:00. Hvis du ringer utenfor telefontiden, kan du legge igjen en beskjed, så ringer vi deg opp igjen. Dersom du ikke legger igjen beskjed, blir du ikke kontaktet. Du kan også kontakte oss per e-post: raskpsykiskhelsehjelp@bun.oslo.kommune.no Kommunen tilbyr boveiledning og opplæring til personer over 18 år hvor psykisk helse- og/eller rusutfordringer fører til manglende mestring i dagliglivets gjøremål. Søkeren må ha ønske om og behov for slik veiledning, støtte og opplæring

Rask psykisk helsehjelp - Psykisk helse - Oslo kommune

Fredrikstad: Anbefaler selvhjelp etter Rask psykisk helsehjelp

Lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp i Sandnes går fra 2018 etter all sannsynlighet over fra prosjekt til fast drift. Kristiansand, Molde, Stjørdal, Modum, Fjell, Notodden og Kristiansund er andre kommuner som har innført eller snart skal innføre Rask psykisk helsehjelp fast Rask psykisk helsehjelp for milde til moderate psykiske helseutfordringer, lettere angst, nedstemthet, søvnproblemer, gryende rusproblemer. Oppfølgingstjenesten Individuelt tilpasset oppfølging ved moderate til alvorlige psykiske helse- og/eller rusutfordringer Rask psykisk helsehjelp er en del av Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune, og har kontorer i Tuneveien 95, bygg 3 (gamle Tune rådhus), 1712 Grålum. Mer informasjon. Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT: Improving Access to Psychological Therapies Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et korttids behandlingstilbud i kommunen for personer over 16 år med mild til moderat angst, Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på Fredrikstad kommunes hjemmesider, kunngjøringer/ledig stilling og søk stilling Psykisk helsehjelp. Sist oppdatert: 09.10.2019; Innhold. Del. Facebook Twitter LinkedIn Epost. Innhold. Det psykiske helsearbeidet i kommunen skal bidra til å fremme selvstendighet og tilhørighet hos mennesker med psykiske vansker eller lidelser. Det skal styrke deres evne til å mestre eget liv

Rask psykisk helsehjelp. Dette er et lavterskeltilbud for deg med angst og / eller depresjon. Man trenger ikke å oppgi mer enn navn, telefonnummer og bostedskommune i den første telefonkontakten Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Dette kan være alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp tilbyr behandling for angst, lettere depresjonsplager, begynnende alkohol-/rusproblemer eller søvnproblemer. Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker Ved behov for akutt psykisk helsehjelp ta kontakt med fastlege/legevakt tlf 116 117/Ambulanse 113. Ansatte i Rask psykisk helsehjelp (RPH): Berit Nøvik, kognitiv terapeut/psykiatrisk sykepleier (kontor i Kirkegata 11) Helmer Engen, spesialsykepleier m/5-årig utdanning (kontor i Kirkegata 11) Hilde Reitan, psykolog (kontor i rådhuset

Rask psykisk helsehjelp tilbyr behandling til voksne og unge over 16 år med symptomer på angst, depresjon, søvnvansker, og/eller begynnende rusproblematikk. Rask har som mål og gi deg et tilbud så snart som mulig slik at du unngår lang ventetid Rask psykisk helsehjelp er et korttids lavterskeltilbud til deg over 16 år i Namsos kommune som ønsker hjelp for lettere former for angst og depresjons plager, søvnproblemer eller begynnende rusproblem ; Når du tar kontakt vil du få tilbud om å gå på mestringskurs Pakkeforløp psykisk helse. Informasjon om pakkeforløp psykisk helse voksne. For deg som treng tilrettelegging av kvardagsaktivitetar og hjelp til å bygga sosiale nettverk. Støttekontakt; Treningskontaktordning; Arbeidssentralen Meir informasjon . Vi har fleire aktivitetstilbod som du kan delta på utan å søka tenester i kommunen: Aktiv.

Søk - Fredrikstad kommune

Rask psykisk helsehjelp. Er livet i overkant utfordrende nå i situasjonen vi er i med koronaviruset? Her er et godt mestringsverktøy til deg: https://assistertselvhjelp.no/korona Frykt er en av de mest ubehagelige følelsene vi har, men måten du tenker om det som skjer, er avgjørende for hvor mye du vil la angsten påvirke deg. Kanskje det finnes andre måter å tenke på, som fungerer bedre Depresjon - arbeidsbok til veiledet selvhjelp. Her finner du hele arbeidsboken, delt opp i hver enkelt modul. Arbeidsboken vi har laget er ment å bli brukt i kombinasjon med veiledet selvhjelp

Rask psykisk helsehjelp. Dette er et gratistilbud til deg mellom 16 og 100 år. Målet vårt er at du skal finne dine ressurser og få verktøy til å mestre dine utfordringer. Verktøykassen vi bruker består av metoder fra kognitiv psykologi Rask Psykisk Helsehjelp Ringerike. Mandag 17. august 2020 startet vi opp Rask psykisk helsehjelp i Ringerike. Teamet er sammensatt tverrfaglig med psykolog, vernepleier og sosionom. Vi samarbeider tett med andre avdelinger i kommunen som Frisklivssentralen og Forebyggende enhet. I tillegg samarbeider vi med NAV når det er aktuelt Rus og- psykisk helsetjeneste er et gratis helsetilbud til alle i Brønnøy kommune, både for barn, ungdom og voksne. Vårt oppdrag er å fremme psykisk helse. Rus- og psykisk helsetjeneste er en del av Brønnøy kommunes barne- og familiesenter.Har du eller noen du kjenner en utfordring eller et spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt Rask psykisk helsehjelp Til personer Gir tjenester til mennesker over 25 år med problemer knyttet til rus og psykisk helse. Arbeider i ambulante team, og kan besøkes på Nodeland, Kjøita og Strømme. Jobb i kommunen - Politikk - Bystyret på nett-tv. I Rask psykisk helsehjelp deltar du aktivt i behandlingsprosessen. Dersom du er i målgruppen vil du få tilbud om assistert selvhjelp, kurs eller samtale. Rask har som mål og hjelpe flest mulig, så tidllig som mulig. Angst og depresjon er en av de vanligste lidelsene i befolkningen og en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet

Kristiansand kommune - Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter

Psykisk helsehjelp for voksne. Dersom du er over 18 år kan du motta samtaler eller andre tjenester i Avdeling Rus og psykisk helse. Dette tilbudet er gratis, og avdelingen består av sykepleiere, sosionomer, ergoterapeut, pedagog og psykolog, de fleste med fagspesifikke videreutdanninger Rask psykisk helsehjelp er et lavterkseltilbud til voksne og unge over 16 år med mild til moderat depresjon og/eller angstproblemer. Telefon: 32 74 94 40 Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09.00 - 14.00. Les mer om tilbudet i brosjyren: Trykk he Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send sikker digital post til oss Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 9512

Tidlig inn - psykisk helse. Tilbud til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, Kontakt Lillestrøm kommune. Snakk med oss. Telefon: 66 93 80 00 (sentralbord) Søk etter ansatte Kontakt oss. Besøk oss. Rådhuset, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm Akutt psykisk krise . Fastlege, kontaktinformasjon til legevakten og Follo akutteam. Rask psykisk helsehjelp (RPH) Tilbud til innbyggere over 16 år med milde til moderate psykiske plager eller begynnende rusproblemer. Psykisk helsehjelp . Tjenester for mennesker med funksjonstap på grunn av psykiske helseutfordringer. Praktisk veiledning og.

Psykisk helse - Hovedporta

Ring 71 26 81 00. Skriv til oss Send sikker post til kommunen. Post og besøksadresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. Kommunenummer: 1579 Orgnr: 92113364 Kontaktinformasjon Rask psykisk helsehjelp, Fosen Telefon: 97 96 96 20 eller e-post: rph@bjugn.kommune.no Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT: Improving Access to Psychological Therapies. (se: www.iapt.nhs.uk)

«Rask psykisk helsehjelp» er et offentlig helsetilbud som viser gode resultater i flere kommuner, blant annet i Fredrikstad. Der får deltakerne også mulighet til å hjelpe seg selv sammen med. Dersom du ikke har noen du kan ringe til, ta kontakt med en hjelpetelefon eller psykisk helsetjeneste i kommunen på 32 04 67 00. Telefonen betjenes hver dag mellom klokka 09.00 og 14.00. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til voksne over 18 år med lette til moderate plager med angst eller depresjon,. Erfaringsdeling - psykisk helse og rus; Kurs i depresjonsmestring; Mestringsteam - en støtte til mestring av eget liv i egen bolig; Psykiske helsetjenester i kommunen; Tverrfaglig forum innen psykisk helse; Veiledning for foreldre: COS og ICDP; Skolehelsetjeneste. Helsestasjon 0-5 år; Sykehjem. Egenandel for opphold på institusjon; Sandsli.

Rask Psykisk Helsehjelp er et lett tilgjenglig kommunalt tilbud til personer over 16 år, med angstlidelser, depresjon eller søvnproblemer.Hjelpen er basert på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp Mottaket for psykisk helse, rus- og avhengighetsarbeid Mottaket er åpent for alle innbyggere med psykiske helseplager, rusproblem eller en kombinasjon av dette. Det er også anledning for pårørende, fastlege eller andre til å ta kontakt Virksomhet Livsmestring er organisert under etat Friskliv og mestring, seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomheten yter tjenester til personer med psykisk helse- og/eller ruslidelser. Virksomhet Livsmestring vil bestå av avdelingene: Oppfølgingstjenester, Bolig for rusavhengige T19, FACT og Rask psykisk helsehjelp Epost: rask.psykisk.helsehjelp@nittedal.kommune.no . NB! For akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med legevakten eller din fastlege. Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym, og de har taushetsplikt. Telefon 116 123. Om RP

Rask psykisk helsehjelp - Molde kommune

Psykisk helsetjeneste for voksne Midlertidig endring i Psykisk helse sine tjenester Som følge av økt smittesituasjon, har virksomhet psykisk helse og forvaltning midlertidig endret sine rutiner ytterligere når det gjelder til hjemmekontor og kontaktpunkter helseteam, psykisk helsehjelp, lavterskel, lågterskel, rusomsorg, psykososialt, krisetea Kommunen har flere tjenester for innbyggere over 18 år som opplever psykiske plager eller har psykisk lidelser. Tjenesten er behovsprøv og for å søke om psyksiske helsetjenester må du bo eller oppholde deg i kommunen. Tjenesten er gratis. Selvhjelp. Psykisk hels Psykisk helsetjeneste gir tilbud om samtaler i aldersgruppen 18 år og oppover. Tjenesten har også lavterskeltilbudet som tilbyr samtaler fra 16 år og oppover. Nås på tlf. 47 47 15 32. Se mer informasjon om tilbudet her: Rask Psykisk Helsehjelp . Vi er tilgjengelig mandag - fredag fra kl. 08.00 - 15.30 . Ellin Rennan, fagkoordinator.

Rask psykisk helsehjelp - Ålesund kommune

Psykisk helseteneste. Teneste for psykisk helse skal ha fokus på at mennesket i størst mogleg grad skal kunne meistre sitt eige liv og oppleve verdigheit. Tenesta skal bidra til å skape gode livsvilkår for menneske som har behov for psykisk helsehjelp ved å formidle tru på betring, moglegheit til å ta eigne val og påverke eige liv Kortvarig psykisk helsehjelp er et gratis tilbud til personer over 20 år som har lette til moderate psykiske plager, og som bor i Tønsberg kommune. Henvisning fra lege er ikke nødvendig. Hensikten er å tilby rask hjelp, og du vil derfor kunne få første samtaletime i løpet av kort tid

Moskenes, Flakstad og Vestvågøy kommune har i samarbeid fått til Rask psykisk helsehjelp i Midt- og Vestlofoten. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for folk flest og skal være både et forebyggende og et behandlende tilbud. Alle vil oppleve utfordringer i livet, og psykisk lidelser er like vanlig som influensa Psykisk helsetjeneste består blant annet av Psykisk helseteam som utgjør seks psykiatriske sykepleiere og en psykolog. Tjenesten skal være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud og bidra til rask psykisk helsehjelp. Det er ikke krav om henvisning for denne Haugesund kommune - Telefon 52 74 30 00 - Postboks 2160 - 5504 Haugesund. Rask psykisk helsehjelp, kontaktskjema. Steg 1 av 2. Fornavn * / Etternavn * E-post * Mobil * Postnr / sted. Kjønn * Mann. Kvinne. Alder Brukerstøtte telefon 71 11 10 10 | Brukerstøtte epost: post@molde.kommune.no. Personvernerklæring | Informasjonskapsler. Mer om lavterskel rus og psykisk helse. Telefonnummer Lavterskel rus og psykisk helse: tlf. 982 16 325, alle hverdager kl.08.00-15.30. Fra klokken 15.30 til 22.00 på hverdager besvares telefonen av ansatte i Team senter for rehabilitering og aktivitet

Karmøy kommune kan tilby rask psykisk helsehjelp til de som bor i kommunen. Målsettingen er at tjenesten skal gis raskt, men det kan likevel oppstå venting. Telefon: 52 81 16 30. Tilgjengelig: 08.00-15.0 Rask psykisk helsehjelp tirsdag-torsdag. Telefon 32 74 90 40 fra kl. 09.00-11.30 og 12.00-14.00. Kontakt oss Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 Prestfoss Tlf: 32 71 14 00 Faks: 32 71 14 10 Epost: post@sigdal.kommune.no. Sigdal kommune..

Psykisk helse for voksne; Søk om psykisk helsehjelp; Hjelpetelefon; Aktivitetstilbud; Psykisk helse for barn og familier; Omsorgsbolig med bemanning - psykisk helse og rus; Rask psykisk helsehjelp; Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Barneblik Hva tilbyr vi? Rask Psykisk Helsehjelp er et tilbud til deg over 16 år, med angst og lette til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker. Sliter du med bekymringer og angst, negative tanker om deg selv eller lav selvfølelse? Har du opplevd vanskelige hendelser, som tap av nære og er i sorg? Er hverdagen slitsom og overveldende slik at du føler deg stresset og mangler initiativ Kartleggingsskjema Rask Psykisk Helsehjelp Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Postboks 178, 6501 Kristiansund Kristiansund Servicekontor 71 57 40 00 8640.11.79250 E-post: Langveien 19 Telefaks Org.nr postmottak@kristiansund.kommune.no www.kristiansund.no 71 57 40 35 NO 991 891 919 Navn: Fødselsnr.: Alder

 • Bio censur.
 • Morter best i test.
 • Ausländerbehörde göppingen friedrichstr.
 • Slr camera.
 • Überschall verbot deutschland.
 • Dikt til fadderbarn dåp.
 • Erna solberg vekt.
 • Bilder in pixel umwandeln app.
 • Eventyr med sang.
 • Leopard og gepard.
 • Leie rullestol i oslo.
 • Snl connecticut.
 • Pdf merge smallpdf.
 • Vitnestøtte trondheim.
 • Lise pluss 2017 håndball.
 • Psychotherapie kinder herten.
 • Pflege nach laserbehandlung gesicht.
 • Computer says no travel agency.
 • Ihk düsseldorf veranstaltungen.
 • Inntektsgivende.
 • Bibelvers om synd.
 • Granulom lunge.
 • Looney tunes karakterer.
 • Flightradar norwegian.
 • Svane intelligel test.
 • Kommunaler wohnungsservice wiesbaden öffnungszeiten.
 • Privatist eksamen.
 • Bruckmühl gemeinde.
 • Kj apa.
 • Bikereisen.
 • Betreutes wohnen am herzberg peine.
 • Tresko herre.
 • Biker kostüm.
 • Drupal.
 • Osc osnabrück preise.
 • Women's or womens'.
 • Ice hockey.
 • Ec225.
 • Buddhisme no.
 • Patogen ålesund.
 • Smerter og muskelknuter i øvre rygg.