Home

Uit master

Masterstudiet er et tverrfaglig studium som skal bidra til å høyne kompetansen innenfor fagfeltet. Studiet skal gi kompetanse i å utforme, iverksette og evaluere helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak innenfor feltet psykisk helsearbeid. Sentralt i studiet er kunnskap om hvordan psykiske helse og lidelser kan forstås ut fra forskning, teori og erfaringer og hvordan dette kommer til. Fysioterapi - master Dette er et studium for fysioterapeuter som ønsker spesialisert klinisk og forskningsmessig kompetanse. Studiet skal bidra til økt faglig kompetanse som fremmer kunnskapsbasert behandling, samarbeid på tvers av fagområder og gode pasientforløp for prioriterte pasientgrupper i primær- og spesialisthelsetjenesten innen de to fagområdene UiT The Arctic University of Norway is located in Northern Norway and has about 12000 students, 10 % of them international. The university has campuses in various towns in the region: Tromsø, Narvik, Harstad, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss and Svalbard. UIT offers studies in the framework of exchange programmes such as ERASMUS, North2North, Nordplus, Barentsplus and. An individual Master's thesis will consist of approximately 30000 words. The exam will consist of a written Master's thesis and an oral exam. Language of instruction. English. Access to further studies. With a Master's degree in Tourism Studies, students can apply for admission to a PhD program at UiT - The Arctic University of Norway,. In recent years, students on the Master's program in biotechnology have been exchanging to Copenhagen (Denmark), Uppsala (Sweden) and Aberdeen (Scotland). There are many types of exchange agreements at UiT, some apply to specific programs, while others are general agreements that apply to the entire UiT

Psykisk helsearbeid - master UiT

Fysioterapi - master UiT

Designed by Silje Sivertsvik, UiT Based on Divi 3.0 by Elegant Themes. We use our own and third party cookies. If you continue browsing we consider you accept the use of cookies Fjelddalen, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-17) Helse og omsorgssektoren står ovenfor store utfordringer i fremtiden. Vi har en demografisk utvikling som viser et samfunn bestående av flere eldre og det blir færre yrkesaktive som skal ivareta de eldres behov

Olsen, Guro (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01) Avhandlingen består av en rettsdogmatisk analyse av avvergingsplikten i straffeloven § 196. Bestemmelsen setter straff for å unnlate å avverge alvorlige straffbare forhold, og har nær sammenheng med passiv medvirkning og opplysningsplikt etter helsepersonelloven Timeplan 2020 Høst ved UiT Norges arktiske universite UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tilbyr en 5-årig felles mastergradsutdanning i landskapsarkitektur. En landskapsarkitekt skal være en dyktig formgiver som kan operere innenfor rammene av en bærekraftig samfunnsutvikling. Som landskapsarkitekt skal du kunne beherske landskapsarkitekturens materialer, metoder og verktøy, og bidra både i praksis. Utdanningsledelse (master - erfaringsbasert) Er du leder, mellomleder, lærer eller veileder? Arbeider du med utdanning i kommune eller stat? Da er Masterprogrammet i Utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) noe for deg..

Master i utdanningsledelse fremmer ledelse av høy kvalitet, med særlig betydning for utfordringer i nordnorske skoler med hensyn til frafall, rekruttering av lærere, kvalifisering og å motvirke gjennomtrekk av arbeidskraft. De aller fleste barnehagelærere får pedagogisk lederansvar i barnehagen og det er behov for kunnskap om ledelse UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra. I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt Akvamedisin - master. Universitet og høgskole. Det finnes mange type avtaler ved UiT, noen gjelder spesifikke program, mens andre er generelle avtaler som gjelder for hele UiT. Ta kontakt med studieveileder på programmet for status på aktive og operative avtaler før du søker om utveksling

Ta enkeltemner eller en hel master i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt Gradsnavn: Master i teknologi/sivilingeniør. Application code: 186 814 Studiet bygger på kunnskap i matematikk og fysikk fra videregående, og introduserer deg for programmering og statistikk. Store deler av romfysikkforskningen ved UiT dreier seg om det nære verdensrommet over polområdene Mastergrad kan du oppnå etter å ha fullført studieprogram på høgare grads nivå. Dei fleste masterprogramma er toårige og byggjer på den faglege fordjupinga frå bachelorgraden Master i helsesykepleie er samlingsbasert, organisert i emneenheter, og er et deltidsstudium over 3 år. Det må påregnes 4 -5 uker med fellessamlinger (2-3 uker x2) pr semester, og arbeid med oppgaver og selvstudier mellom samlingene. Fellesemner med andre Masterprogram i helsefag foregår ved campus Tromsø, mens fagspesifikke emner også foregår delvis på henholdsvis campus Alta eller. UiT The Arctic University of Norway Declaration on data protection. Choose method. Feide. Feide is the chosen solution of the Department of Education for secure identification in the education sector. Log in using Feide. Log in using your Norwegian ID number and PIN cod

Study catalogue - Masters degrees UiT

Tourism Studies - master UiT

Studieretning - Earth Observation - Physics - master - 120 st orakel@uit.no. Ansvarlig for denne tjenesten. ITA - Avdelingen for IT. Beskrivelse: Masterstudenter på I Studieretning - Petroleum Geoscience - Geology - master - 120 stp. Koronaviruset: Vi venter på myndighetenes vurdering før vi kan si om det blir endringer og tilpasninger ved studiestart og i gjennomføringen av høstsemesteret 202

Marine Biotechnology - master UiT

Mastergrad er i mange land betegnelsen på en høyere grads utdanning, som regel av 5-6 års varighet totalt.Graden er vanligvis det andre nivået i en utdanning ved et universitet eller høgskole.Graden kan være undervisnings- og eksamensbasert i sin helhet, bare basert på oppgaveskriving (det er da som regel snakk om 1-2 årige grader man tar på toppen av annen utdannelse) eller, som. UiT`s Master's Programme in English Literature provides a comprehensive study of literature from across the Anglophone world

Theoretical Linguistics - master UiT

Master i klinisk sykepleie bidrar til økt kompetanse innenfor pasientrettet arbeid, fagutviklingsarbeid og forskning i klinisk sykepleie. Studiet vektlegger etikk, sykepleievitenskap og nærhet til praksisfeltet Studieretning - Freshwater Ecology - Biology - master - 120 st Uit - Master i spesialpedagogikk, Alta, Alta, Norway. 238 liker dette. Studium for deg som er interessert i unike menneske UiT The Arctic University of Norway Send me a new password Email address. Cancel Send. Send PIN code by email Norwegian National Identification Number (fødselsnummer) Cancel Send. Søknadsweb 2.4.12.1-2020-10-21-06:33. Go to. Studieretning - Space Physics - Physics - master - 120 st

UiT Norges arktiske universitet - Tromsø ( Universitet ) Norges Arktiske Universitet ønsker at du besøker uit.no for en oversikt over skolens studietilbud

Beskrivelse: IFM-master Studieretning - Petroleum Geoscience - Geology - master - 120 st Master of science (M.Sc. eller MS) er en tittel og akademisk grad som først ble tatt i bruk i England, men som nå brukes i flere land, inkludert Norge.Graden ble i utgangspunktet gitt for studier i naturvitenskapelige fag, men benyttes nå for mange studieprogrammer uavhengig av fagtilhørighet Studieretning - Applied Mathematics - Mathematics - master - 120 st

Sail Amsterdam 2010 - Wikipedia

Studiekatalogen UiT

 1. En master i folkehelse ved NTNU gir deg en solid tverrfaglig forståelse av folkehelsearbeidet. Du får en bred innføring i hvordan både forebygging og helsefremmende arbeid påvirker menneskers helse og sykdom, og hvordan vi kan jobbe systematisk for å løse folkehelseutfordringene både lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 2. st 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk og 7,5 studiepoeng i fysikk, eller tilsvarende utdanning; Med.
 3. Master Management de la Qualité: Pr. CHAOUCH: Master BSE Biologie intégrative, Physiopathologie et Santé: Pr. OUICHOU: Master BSE Sciences de l'Environnement: Pr. ATTRASSI: Master Amélioration et Valorisation des Ressources Végétales: Pr. IBRIZ: Master Génie des Procédés Industriels : Pr. SALLEK: Master Nutrition Humaine Sécurité.
 4. Studieretning - Molecular Environmental Biology - Biology - master - 120 st
 5. Som student på master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger får du kunnskap om hva som trengs for å bygge opp et robust samfunn
 6. istrasjon har du en allsidig utdanning som kvalifiserer for et bredt spekter av jobber, uavhengig av hvilken spesialisering du velger. Du finner mer informasjon om typiske jobbmuligheter i omtalen av hver spesialisering. Les om karrieremuligheter og hva tidligere NHH-studenter jobber med. Utvekslin
 7. Logopedi, master, 2 år Som logoped kan du hjelpe menneske med kommunikasjonsvanskar å fungere best mogleg, til nytte og glede for den det gjeld, menneska rundt, samfunnet og arbeidslivet. Lengde 2 å

Sosialantropologi, master, 2 år Du lærer å sjå tema som politikk, religion, makt, slektskap, identitet, konflikt og kommunikasjon i ein større sosial samanheng. Lengde 2 å Studiets oppbygning → Masterprogrammet i logopedi har et omfang på 120 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med 50 % studiebelastning over fire år, slik at du kan jobbe ved siden av. Studenter som har gjennomført programmet har erfart at studiet til tider krever mye arbeidsinnsats Studieretning - Electrical engineering - Physics - master - 120 st Velkommen som student ved Master i logopedi ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter

Breitling Bentley Special Edition A25362 uit 2006

Søknadsweb 2.4.12.1-2020-10-21-06:33. Read about our usage of cookies UiT banet vei Ministeren har fått med seg at studentene som tar en master i lærerutdanning ved UiT Norges arktiske. universitet er svært ettertraktet i skolen og kan velge og vrake i jobber. Han er også godt fornøyd med en økning i søkertallene til lærerutdanningen ved UiT Fleksibelt deltidsstudium for deg med pedagogisk yrkesbakgrunn. Fordyp deg i spesialpedagogikk, synspedagogikk eller audiopedagogikk. Du kan ta enkeltkurs eller en hel master ved siden av jobb

Oppgaveskriving UiT

 1. source.uit.n
 2. Forskjellig viktig informasjon, rutiner, retningslinjer og regelverk: Info-om-å-være-studenttillitsvalgt. Søknad om økonomisk stø¸tte til reiseutgifter- 2016.Master i helsefag og Master i sykeplei
 3. Studieretning - Marine Ecology and Resource Biology - Biology - master - 120 st

Munin: Hjem - UiT

Autentiseringshjelp; ifm-master - IFM-master. List Options; Medlemmer: 72 Owners: (3 owners) Moderators: (samme som eier) Abonner; Avslutt abonnemen Vel søknadsalternativ 1500 Master i økonomi og administrasjon. Du kan velje å føre opp berre dette søknadsalternativet, eller du kan velje å setje opp 1400 Master i regnskap og revisjon som søknadsalternativ to. Du kan endre prioritet mellom masterprogramma fram til søknadsfristen 15. februar. Krav til dokumentasjo Uit - Master i spesialpedagogikk, Alta, Alta, Norway. 236 likes · 2 talking about this. Studium for deg som er interessert i unike menneske

Universitetet i Bergen (UiB) er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet Lærerutdanning ved UiT - Norges arktiske universitet, Tromsø, Norway. 1.6K likes. Landets ledende lærerutdanning! -Ta master i lærerutdanning, bli lektor Uit - Master i spesialpedagogikk, Alta, Alta, Norway. 230 liker dette · 1 snakker om dette. Studium for deg som er interessert i unike menneske Uit - Master i spesialpedagogikk, Alta, Alta, Norway. 224 likes. Studium for deg som er interessert i unike menneske

Biology - master UiT

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SPESIALPEDAGOGIKK, DELTID (Master).Studiet går under: Pedagogiske fag.Det er 3 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 3 studiesteder. Det er registrert 44 relaterte studier til utdanningen SPESIALPEDAGOGIKK, DELTID (Master) Påbygningsemne for master ved UiT fases ut Institutt for farmasi i Tromsø faser nå ut påbygningsemnet i masterutdanningen. De med 6 måneders praksis i sin bachelorutdanning og et ønske om å studere videre, må derfor søke omgående

MySen - source.uit.n The master program in Aerospace Control Engineering at IVT-faculty, UiT Narvik Campus provides a unique education in Norway, where you as a student will learn about the most relevant technologies necessary for design, construction, and utilization of control systems in aerospace applications

Biomedisin, master, 2 år. Korleis fungerer menneskekroppen på molekyl- og cellenivå og fysiologisk? Masterprogrammet i biomedisin undersøker korleis vi kan forstå, hindre, diagnostisere og behandle sjukdommar hos menneske.. Kandidater med Master i By- og regionplanlegging er kvalifiserte til alle typer av arbeid som håndterer problemstillinger knyttet til Plan- og bygningsloven. Arbeidsoppgavene er mange og varierte. De er med å utvikle våre omgivelser, og de lager reguleringsplaner og kommuneplaner for steder, byer og regioner, men også planer for å ta vare på miljø, kultur og natur FORSLAG TIL MASTER I GEOLOGI / SEDIMENTOLOGI & KVARTÆRGEOLOGI I retningen 'Sedimentologi & kvartærgeologi' er 4 emner (totalt 20 studiepoeng) obligatoriske. De resterende 40 studiepoeng velges avhengig av oppgavetype. Emnesammensetningen og en plan for studiet bestemmes ved oppstart, i samråd med veileder

Studentweb - UiT Norges arktiske universite

Denne oppgåva tek føre seg forholdet mellom tru og politikk blant det norske bedehusfolket i møte med Midtausten-konflikten. Innfallsvinkelen min er den tidlegare sjefredaktøren i Dagen, Arthur Berg, og korleis han meinte. UiT opprettar masterstudium i kvensk. Publisert 6. desember 2016 av Philipp Conzett. Les meir om vedtaket i Ruijan Kaiku. Dette innlegget ble publisert i Uncategorized av Philipp Conzett. Bokmerk permalenken. Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med Master- og hovedoppgaver avlagt ved UiO f.o.m. høstsemesteret 1993 (og mange andre eldre), samt UHS' beholdning av hovedoppgaver fra andre historiske institutter i Norge, ligger i Oria. NORA (Norwegian Open Research Arhives) Søk i alle insititusjonsarkivene ved norske universiteter De fleste nye masteroppgaver legges ut i disse arkivene A Master of Science (Latin: Magister Scientiae; abbreviated MS, M.S., MSc, M.Sc., SM, S.M., ScM or Sc.M.) is a master's degree in the field of science awarded by universities in many countries or a person holding such a degree. In contrast to the Master of Arts degree, the Master of Science degree is typically granted for studies in sciences, engineering and medicine and is usually for. www.ig.uit.n

UiT Norges arktiske universitet - Sykepleie - master

 1. Mastertorg -Skoler 2020 ProTed - Result UiT Norges
 2. Mastergradsoppgaver i strategisk ledelse og økonomi - UiT
 3. Munin: Mastergradsoppgaver i rettsvitenska
 4. Timeplan 2020 Høst - UiT Norges arktiske universite
 5. UiT Norges arktiske universitet - Landskapsarkitektur - master
Trap renoveren met PVC vloerdelen? Bekijk de video | KARWEI

Video: Utdanningsledelse (master - erfaringsbasert

Landelijke villa inrichting met een landelijk strak interieurStoere badkamer en suite door ZOOI Design | Huis-inrichtenNatalia Pogonina - Wikipediaknuffel konijn - HEMA
 • Studentøkonomi budsjett.
 • 3t sekken.
 • Gressholmen båtforening.
 • Vid åpning kryssord.
 • Tanzen kinder speyer.
 • Samsung vr 5000 pris.
 • Lou sulola samuel søsken.
 • Demens nrk.
 • Māori culture new zealand.
 • Kommende schwerte.
 • Lg oled55b7v veggfeste.
 • Fraktil x syndrom.
 • Saltbro definisjon.
 • Smeltepunkt vann.
 • Lenormand kommt er zurück.
 • Müllbeutel 60 liter mit zugband.
 • Vg1 elektro privatist.
 • Nintendo new 2ds xl prisjakt.
 • Kosmos 9 samfunnsfag mellomkrigstida.
 • Lymfødem legg.
 • Overlagt drap straff.
 • Kjøpe kleinspitz.
 • Kinesiska muren lek.
 • Frukttørker test.
 • Rle operasjon.
 • Oregon værstasjon jernia.
 • Israel verdensdel.
 • Druckqualität dpi.
 • Online circuit calculator.
 • Filtkurv kremmerhuset.
 • Krig og fred nrk podcast.
 • Vegas dance club.
 • Lippen kiefer gaumenspalte bilder.
 • Same gåter.
 • Teleskop test.
 • Lamb meat.
 • Aktiv åpningstider.
 • Råd mot tankekjør.
 • Moelven brakke til salgs.
 • Buffing brush use.
 • Wikipedia hc andersen.