Home

Læreplan spansk ii

Vamos 1

Spansk II, 1. år: Nordsamisk: Espánjagiella II, 1. jagi: Engelsk: Spanish II: Fagkode: FSP5094 (utgått) Erstattes av fag FSP6221 - Spansk II, 1. år. Gjeldende læreplan for faget Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01) Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01) Gjelder fra: 1.8.2006 Under utfasing Fremmedspråk (FSP01-02) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innførin Læreplan: Kunnskapsløftet: Om læreverket; Forfatter(e) Titler/bestilling; Om læreverket Vamos. Spansk II. Gjennomtenkt progresjon med korte tekster som vektlegger kommunikasjon og språkets form- og innholdsside har preget Vamos fra starten og gjort det til det mest brukte spanskverk i videregående skole. Vamos. Spansk snakkes av nærmere 400 millioner mennesker over hele verden. Det er offisielt språk i 21 land. På grunn av vår brede kontakt med spansktalende land innen både næringsliv, handel, turisme og kultur er det et stort behov for folk som behersker språket både skriftlig og muntlig

Spansk II, 1. år (FSP5094

Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01) - Udi

Ny læreplan i fremmedspråk i praksis. Hvilke prinsipper ligger til grunn for den nye læreplanen, hvilke utfordringer står vi overfor, hvilke konsekvenser vil ny læreplan ha for opplæringen i fremmedspråk? Foredrag ved Kirsti B. Furre, leder i læreplangruppa for fremmedspråkene og lærer i norsk, fransk og spansk ved Drammen vgs Stx - læreplaner 2017. De nye læreplaner gælder for undervisning af elever og kursister, der påbegynder gymnasial uddannelse, gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) eller gymnasial supplering fra 1. august 2017 og frem (for elever på toårig stx dog først fra den 1. august 2018) Kjøp Vamos 2 Unibok fra Cappelen Damm Undervisning Vamos 2 (2012) Unibok er en digital utgave av læreboka i et lesevennlig digitalt format. Vamos 2 (2012) Unibok er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til fremmedspråk II, Vg2 i videregående skole

Ordinnlæring i PASOS - spansk nivå II Trinn 11.-13. Med fagfornyelsen skal elevene «utvikle kunnskaper og ferdigheter for å kommunisere hensiktsmessig både muntlig og skriftlig Læreplan i fremmedspråk Læreplankode: FSP1-01 Side 6 av 6 Eksamen for elever [1] Årstrinn10. årstrinn Ordning Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Vg2 studieforberedende utdanningsprogram for elever på fremmedspråk nivå II som har hatt fremmedspråk i grunnskolen og som ha Spansk I (nivå I) er nybegynnernivå for de som hadde et annet språk på ungdomsskolen, Spansk II (nivå II) er for de som har hatt spansk på ungdomsskolen, Spansk I+II (nivå I + nivå II) er for de som ikke har hatt noe fremmedspråk på ungdomsskolen Kurset er lagt opp etter gjeldende læreplan for videregående skole. Årstimer 225 Eksamen. Skriftlig og muntlig eksamen Fagkoder. Spansk II: FSP5095 skriftlig, FSP5099 muntlig elle rSpansk I+II: FSP5098 skriftlig, FSP5099 muntlig. Les mer på studiets hjemmeside. Akademiet Privatistskole. Akademiet Nettstudier

Vamos. Spansk II Cappelen Damm Undervisnin

 1. SPA10 Spansk språk er første kurs i spansk valgfag. Anbefalte forkunnskaper er Nivå II. Kurset gir et godt grunnlag for å kommunisere effektivt på spansk i profesjonelle sammenhenger. Fokus er skriftlig og muntlig fagkommunikasjon. Course content. SPA10 Spanish language is the first course of Spanish as an elective subject
 2. eres i. Den beskriver også kompetansemålene for dette nivået. Læreplan finner du på internett: www.utdanningsdirektoratet.no. Her er noen utdrag som vil kunne være relevant for en muntlig eksa
 3. FSP5099 Spansk II PSP5052 Spansk nivå II Fellesefagene FSP5095 Spansk II og FSP5098 Spansk I+II, har samme muntlige eksamen: FSP5099. Programfaget Spansk II, PSP5051 har muntlig eksamen PSP5052. Læreverk: Mundos Nuevos 2 (Groth, Sbertoli, Aass) Aschehoug 2007 Eksamensform Forberedelse: - Lytteprøve eller skriftlige forberedelse med e
 4. Kurset er lagt opp etter gjeldende læreplan for videregående skole. Årstimer 225 . Eksamen. Skriftlig og muntlig eksamen . Fagkoder. Spansk II: FSP5095 skriftlig, FSP5099 muntlig elle rSpansk I+II: FSP5098 skriftlig, FSP5099 muntlig. Ingen treff. Pris: 8200,
 5. LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring - grunnopplæringen - danner fundamentet og rammen for opplæringen i skole og bedrift. Den består av en generell del, læringsplakaten, fag- og timefordeling og læreplanene for fag i grunnskole og videregående opplæring
 6. Læreplan i Programfag spansk Nivå III. Utdrag fra læreplanen. Fremmedspråk nivå I har samme kompetansemål som fellesfaget Fremmedspråk nivå I. Fremmedspråk nivå II bygger på Fremmedspråk nivå I og har samme kompetansemål som fellesfaget Fremmedspråk nivå II
 7. Hhx - læreplaner 2017. De nye læreplaner gælder for undervisning af elever og kursister, der påbegynder gymnasial uddannelse, gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) eller gymnasial supplering fra 1. august 2017 og frem (for elever på toårig stx dog først fra den 1. august 2018)

For å mestre skriftlig og muntlig spansk er det viktig å utvikle et ordforråd ved siden av å jobbe med spansk grammatikk. Faget introduserer deg også for kultur, samfunn og litteratur i spanskspråklige land. Kurset er lagt opp etter gjeldende læreplan for videregående skole. Forkunnskaper Spansk som fremmedspråk på nivå 2. Omfang 140. Spansk I er ett av fagene du kan ta for å oppfylle kravet til 225 årstimer valgfritt fremmedspråk på videregående. Faget er for deg som skal forbedre eller fullføre Spansk I fra videregående, eller har hatt nivå II i et annet språk - for eksempel Tysk - og vil bytte språk Pasiones dekker læreplanen i spansk nivå II.Spanskverket består av lærebok, elevnettsted med lydstoff og lærernettsted. I tillegg er læreboka tilrettelagt som brettbok. Forfatternes intensjon med Pasiones er å skape engasjement og interesse for det spanske språket gjennom å formidle et moderne og oppdatert bilde av den spansktalende verden

Lokal læreplan i Spansk 8 Tema: Meg selv+ geo.+ gramm. (spørreord) Kompetansemål (direkte fra læreplanen)-(kunne samtale om språk og) sider ved geografiske forhold i språkområdet (20) -forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner (12 Læreplan for fremmedspråk, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Kjerneelementer Kommunikasjon Kommunikasjon er selve hovedkjernen i faget. Å lære fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Elevene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter for å kommunisere hensiktsmessig både muntlig og skriftlig

Privatist Spansk II Akademiet

Spansk I Spansk II Spansk I + II Gramática. Periódicos y revistas. Radio. Læreplan i fremmedspråk nivå I. Årsplan 2020-2021. agosto-septiembre. octubre-noviembre. diciembre. enero - febrero. marzo-abril . mayo-junio . Powered by Create your own unique website with customizable templates Kjøp Vamos 1. Spansk II Vg1. Øvingsbok fra Bokklubber Vamos 1 er skrevet til den nye læreplanen under Kunnskapsløftet og dekker første trinn av Spansk II som tilsvarer tidligere 1. klasse B-språk. Vamos 1 er en revisjon av Vidas 2, men har fått nytt navn for å skille de to seriene for Spansk I og Spansk II Spansk er et populært fremmedspråk på videregående. Spansk II er for deg som vil forbedre karakterer fra nivå II eller I+II, og for deg som skal fullføre et vitnemål og hadde spansk I, eller ikke fremmedspråk i det hele tatt på ungdomsskolen. Trenger du nivå I+II til vitnemålet skal du lære begge nivå, og avlegge eksamen i nivå II Kjøp Vamos 2. Spansk II Vg2. Lærer-CD fra Bokklubber Komponenter: • tekstbok med minigrammatikk og toveis ordliste • øvingsbok med fasit • elev-CD • lærer-CD • gratis fagnettsted med lærerveiledning Vamos på nett På fagnettstedet til Vamos finnes det varierte oppgaver til alle kapitlene i boka, læreveiledning og lenker til spanske og latinamerikanske nettsteder med relevant.

Ikke bare lærer du spansk, men du får også partytriks som vil få alle til å måpe. 2. Les bøker, gjerne barnebøker. Det er ingen bedre måte å lære språk på enn å få et godt forhold til litteraturen. 3. Finn en spansk film i din fortrukne sjanger. Sett tekstingen på spansk og stopp den når det er noe du ikke forstår Kjøp Vamos 2. Spansk II Vg2. Tekstbok fra Bokklubber Vamos 2 er oppfølgeren til Vamos 1 for Vg1 og er tilpasset den nye læreplanen for faget fra 2006. Boka setter kommunikasjon i sentrum og har lik vekt på Spania og Latin-Amerika. Som for Vidas har variasjon, differensieringsmuligheter og riktig progresjon vært viktige stikkord i arbeidet med de nye bøkene Kjøp Vamos 1. Spansk II Vg1. Lærer-CD fra Bokklubber Vamos 1 er skrevet til den nye læreplanen under Kunnskapsløftet og dekker første trinn av Spansk II som tilsvarer tidligere 1. klasse B-språk. Vamos 1 er en revisjon av Vidas 2, men har fått nytt navn for å skille de to seriene for Spansk I og Spansk II Kjøp Vamos 1. Spansk II Vg1. Tekstbok fra Tanum Vamos 1 er skrevet til læreplanen under Kunnskapsløftet og dekker første trinn av Spansk II som tilsvarer tidligere 1. klasse B-språk. Vamos 1 er en revisjon av Vidas 2, men har fått nytt navn for å skille de to seriene for Spansk I og Spansk II

Produkter i kategorien Spansk 2 Cappelen Damm Undervisnin

 1. Spansk II, Vg2 Tema 2. VA2-tema2_Layout 1 31.01.13 12:30 Side 136. Tema 2: Cruzar fronteras 10. Velkommen til nettstedet for Cappelen Damms spanskverk Vamos 2. Her finne
 2. Kjøp Vamos 1. Spansk II Vg1. Tekstbok fra Bokklubber Vamos 1 er skrevet til læreplanen under Kunnskapsløftet og dekker første trinn av Spansk II som tilsvarer tidligere 1. klasse B-språk. Vamos 1 er en revisjon av Vidas 2, men har fått nytt navn for å skille de to seriene for Spansk I og Spansk II
 3. Fremmedspråk som fellesfag kan leses på to nivåer, nivå I og nivå II. Som programfag kan faget tas på tre nivåer: nivå 1, nivå 2 og nivå 3. https: For å mestre skriftlig og muntlig spansk er det viktig å utvikle et ordforråd ved siden av å jobbe med spansk Kurset er lagt opp etter gjeldende læreplan for videregående skole
 4. Spansk 1 kan tas som fellesfag eller Fremmedspråk som fellesfag kan leses på to nivåer, nivå I og nivå II. Som programfag kan faget tas på tre nivåer: nivå 1 samfunn og litteratur i spanskspråklige land. Kurset er lagt opp etter gjeldende læreplan for videregående skole. Årstimer 225 . Eksamen. Skriftlig og muntlig eksamen
 5. Kjøp Vamos 2. Spansk II Vg2. Arbeidsbok fra Bokklubber Vamos 2 er oppfølgeren til Vamos 1 for Vg1 og er tilpasset den nye læreplanen for Kunnskapsløftet fra 2006. Boka setter kommunikasjon i sentrum og har lik vekt på Spania og Latin-Amerika. Som for Vidas har variasjon, differensieringsmuligheter og riktig progresjon vært viktige stikkord i arbeidet med de nye bøkene
 6. Læreplan for fremmedspråk, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Hovedområdet s pråklæring omfatter innsikt i egen språklæring og språkbruk. Å utvikle evnen til å bruke hensiktsmessige læringsstrategier, som å definere egne læringsbehov, ­formulere mål, velge arbeidsmåter, bruke hjelpemidler og vurdere arbeidsprosess og mål­oppnåelse individuelt og i samarbeid med andre, vil.
 7. utter*) Eksa

Kjøp Vamos 1. Spansk II Vg1. Elev-CD fra Bokklubber Vamos 1 er skrevet til den nye læreplanen under Kunnskapsløftetog dekker første trinn av spansk II som tilsvarer tidligere 1. klasse B-språk. Vamos 1 er en revisjon av Vidas 2, men har fått nytt navn for å skille mellom Spansk I og Spansk II in ÅRSPLAN SPANSK 2: Nå og framover on Spansk II. Pascua on Karakterer settes i juni:. LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Fremmedspråk nivå II. Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

læreplan oversettelse i ordboken norsk bokmål - spansk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Kjøp Vamos 2. Spansk II Vg2. Elev-CD fra Bokklubber Komponenter: • tekstbok med minigrammatikk og toveis ordliste • øvingsbok med fasit • elev-CD • lærer-CD • gratis fagnettsted med lærerveiledning Vamos på nett På fagnettstedet til Vamos finnes det varierte oppgaver til alle kapitlene i boka, læreveiledning og lenker til spanske og latinamerikanske nettsteder med relevant.

ASK Privatist - Spansk, Nivå II

 1. Læreplan for fremmedspråk, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Formål. Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og ­tenker
 2. Spansk nivå II. Spansk nivå III. Naturfag. Fysikk 1. Fysikk 2. Kjemi 1. Kjemi 2. Biologi 2. Tysk nivå III. Tysk nivå II. FORSLAG TIL LESELISTE FOR PRIVATISTER TIL MUNTLIG EKSAMEN. Fagkode FSP 5126 Fag Tysk Nivå II Læreplan. Det er læreplanen for faget som er lærestoff til eksamen. Kompetansemålene i læreplanen er utgangspunkt for.
 3. Da velger man i tilfellet spansk, tysk eller fransk på nivå II fra Vg1. Vi tilbyr også japansk, spansk og tysk på nivå I som fremmedspråk dersom du har et annet språk fra ungdomsskolen og ønsker å starte på nytt med et helt nytt språk. Har man engelsk eller norsk fordypning på ungdomstrinnet tilbyr vi enten tysk eller spansk nivå I.
 4. tervjuer, lyttetekster og bilder fra den spansktalende verden. Pasiones 1 formidler grunnleggende kunnskaper, mens Pasiones 2 går mer i dybden på hvert tema. Bestill vurderingseksemplar her. Pasiones.
 5. Kjøp Vamos 1. Spansk II Vg1. Lærer-CD fra Norske serier Vamos 1 er skrevet til den nye læreplanen under Kunnskapsløftet og dekker første trinn av Spansk II som tilsvarer tidligere 1. klasse B-språk. Vamos 1 er en revisjon av Vidas 2, men har fått nytt navn for å skille de to seriene for Spansk I og Spansk II
 6. Kjøp Vamos 1. Spansk II Vg1. Tekstbok fra Norske serier Vamos 1 er skrevet til læreplanen under Kunnskapsløftet og dekker første trinn av Spansk II som tilsvarer tidligere 1. klasse B-språk. Vamos 1 er en revisjon av Vidas 2, men har fått nytt navn for å skille de to seriene for Spansk I og Spansk II
Vamos 2 Elevnettsted av Liv K

Spansk II - Españolamo

 1. Forkunnskaper tilsvarende spansk nivå II fra videregående opplæring anbefales, men er ikke et krav. Undervisningssemester. 3. semester (høst) Studentens læringsutbytte etter bestått emne. Kunnskap Kandidaten har. kunnskaper om det spanske språkets grammatiske struktur og kontrastive aspekter mellom norsk og spansk
 2. Vamos 2 er et læreverk for fremmedspråk spansk II på vg2. Vi håper at dette nettstedet sammen med læreboken vil gi deg variasjon og motivasjon til å bli enda bedre i spansk. Nettsiden til Vamos 2 er bygget opp på samme måte som nettsiden til Vamos 1. Til hvert kapittel i boken vil du blant annet finne disse ressursene
 3. Spansk 2 er et trekkfag, noe om betyr at du kan bli trukket ut til skriftlig eksamen. Et nyttig tips når du skal i gang med å øve, er å lese igjennom tidligere løsningsforslag. Et godt eksempel er vår besvarelse av eksamensheftet som ble gitt høsten 2016
 4. Perfektum på norsk, men ikke på spansk Når man på spansk ønsker å uttrykke at noe har pågått en tid og fremdeles pågår, bruker man ikke perfektum slik som på norsk. Dette kan uttrykkes på flere måter
 5. Her har du Studienetts besvarelse på eksamen i Spansk 2 våren 2016. Eksamenssettet ble utgitt 23. mai 2016, og hadde tittelen Elrubius el youtubero. Bruk e..

Valgfag - læreplaner 2017. De nye læreplaner gælder for undervisning af elever og kursister, der påbegynder gymnasial uddannelse, gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) eller gymnasial supplering fra 1. august 2017 og frem (for elever på toårig stx dog først fra den 1. august 2018) Stx - læreplaner 2013. Læreplanerne fra 2013 gælder for undervisning af elever og kursister, der er begyndt på gymnasial uddannelse, gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) eller gymnasial supplering før den 1. august 2017 Kjøp Vamos 1. Spansk II Vg1. Øvingsbok fra Tanum Vamos 1 er skrevet til den nye læreplanen under Kunnskapsløftet og dekker første trinn av Spansk II som tilsvarer tidligere 1. klasse B-språk. Vamos 1 er en revisjon av Vidas 2, men har fått nytt navn for å skille de to seriene for Spansk I og Spansk II Kjøp Vamos 2. Spansk II Vg2. Tekstbok fra Tanum Vamos 2 er oppfølgeren til Vamos 1 for Vg1 og er tilpasset den nye læreplanen for faget fra 2006. Boka setter kommunikasjon i sentrum og har lik vekt på Spania og Latin-Amerika. Som for Vidas har variasjon, differensieringsmuligheter og riktig progresjon vært viktige stikkord i arbeidet med de nye bøkene

Læreplan i fremmedspråk - programfag i utdanningsprogram

Spansk grammatikk, et eget språk for elever i spanskklassen? 3.3 Læreplan for fremmedspråk 18 3.4 Læringsstrategier 20 3.5 Oppsummering 27 4 METODE 28 5.1.3.1 Spesielle problemer II: Finitte og infinitte verbformer 46 5.1.3.2 Oppsummering 4 Kjøp Vamos 2. Spansk II Vg2. Arbeidsbok fra Norske serier Vamos 2 er oppfølgeren til Vamos 1 for Vg1 og er tilpasset den nye læreplanen for Kunnskapsløftet fra 2006. Boka setter kommunikasjon i sentrum og har lik vekt på Spania og Latin-Amerika. Som for Vidas har variasjon, differensieringsmuligheter og riktig progresjon vært viktige stikkord i arbeidet med de nye bøkene Kjøp Vamos 2. Spansk II Vg2. Lærer-CD fra Norske serier Komponenter: • tekstbok med minigrammatikk og toveis ordliste • øvingsbok med fasit • elev-CD • lærer-CD • gratis fagnettsted med lærerveiledning Vamos på nett På fagnettstedet til Vamos finnes det varierte oppgaver til alle kapitlene i boka, læreveiledning og lenker til spanske og latinamerikanske nettsteder med. Kjøp Vamos 2. Spansk II Vg2. Elev-CD fra Norske serier Komponenter: • tekstbok med minigrammatikk og toveis ordliste • øvingsbok med fasit • elev-CD • lærer-CD • gratis fagnettsted med lærerveiledning Vamos på nett På fagnettstedet til Vamos finnes det varierte oppgaver til alle kapitlene i boka, læreveiledning og lenker til spanske og latinamerikanske nettsteder med relevant. kontakt med spansk språk og spanskspråklig kultur i fritiden. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 2015-18. Den siste delen fant sted skoleåret 2017-18 og bestod av kvalitative intervjuer av 24 elever som hadde spansk nivå II som fellesfag. Målet var å finne konkret

Spansk II Læringsressurser. Metodiske tips for lesing; Metodiske tips for skriving; Skriving - Sirkelmodellen; Metodiske tips for muntlig; Metodiske tips for ordinnlæring og innlæring av strukturer; Lyttetekster ; Undervisningsressurser; Den Europeiske Språkpermen (13-18) Skole i praksis (videoer) Publikasjoner. Communicare; Fokus på språ Læreplan Årstimer 60 min. Uketimer 45 min. Spansk nivå III Vg3: PSP5053, skriftlig PSP5054, muntlig: Læreplan: 140: 5: Knyttet til programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Vg3. Forkunnskap: Fremmedspråk nivå II i spansk. Merknad: Tilbudet gjelder kun for ordinære ungdomsrettselever på Vg3-nivå Pasos er en alt-i-ett-bok som dekker det toårige undervisningsløpet i spansk nivå II i den videregående skolen, og er en naturlig fortsettelse etter ungdomstrinnverket Gente 8?10 . Læremidlet legger opp til et aktiviserende klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon står i fokus Spansk man kan få bruk for Holde i gang en samtale på spansk uten problemer Spanskprøve 28. april - prueba de español el 28 de abril Sette sammen setninger Helsetninger Preterito indefinido Skrive fulle setninger Spanskprøve 8. mars - prueba de español el ocho de marzo Substantiv Å skrive setninger på en god måt

Språkporten | Cappelen Damm Undervisning

Læreplan for fremmedspråk (programfag) Videregående

Vidas 1 er et læreverk for fremmedspråk spansk I på vg1. Vi håper at dette nettstedet sammen med læreboken vil gi deg variasjon og motivasjon til å lære deg spansk. Til hvert kapittel i boken vil du blant annet finne disse ressursene: Interaktive språkøvinger, både grammatikk og ordforrådsøvinge Her finner du alle våre nye og oppdaterte lærebøker til fagfornyelsen. Bestill vurderingseksemplar i de fagene du underviser i, og vurdér dem i god tid før innføring av ny læreplan. De fleste bøkene foreligger i mars og april, unntakene står i parentes. Samtlige titler har digital ressurs på Aunivers.no fra skolestart Spansk II. 225 årstimer Privatister som har hatt fremmedspråk I i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket, skal ha fremmedspråk II. Til sammen 225 årstimer Spansk I+ II. 365 årstimer Privatister som har hatt faget som elev kan avlegge eksamen i spansk I+II Tillatte hjelpemidler: Godkjent spansk-spansk ordbok. Læreplan i fremmedspråk (Utdanningsdirektoratet, 2006). Karakterregel: A-F. To interne sensorer. Eksamen avholdes normalt ved studiestedet. Studenten kan også søke om å avlegge eksamen ved andre norske og utenlandske høgskoler og universitet, samt ved norske ambassader og konsulat Obligatorisk emne i valgfaget Spansk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (240 studiepoeng) Forkunnskarav utover opptakskrav. Ingen krav utover opptakskravet til Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn. Forkunnskaper tilsvarende spansk som fremmedspråk nivå II i videregående skole.

Arabisk Bosnisk Estisk Litauisk Persisk Polsk Russisk Serbisk Somali Spansk/ Portugisisk Tagalog Thai Tigrinia Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR07‑02) Kontakt os Spansk ved Danielsen Intensivgymnas. Spansk II er et av de valgfrie fremmedspråkene du må ha for å få et fullført og bestått vitnemål innen studiespesialiserende utdanningsprogram. Det legges vekt på både muntlig og skriftlig framstilling av språket. Helårskurs: Spansk II (vg1+2) Forkunnskaper Kjøp Vamos 2. Spansk II Vg2. Arbeidsbok fra Tanum Vamos 2 er oppfølgeren til Vamos 1 for Vg1 og er tilpasset den nye læreplanen for Kunnskapsløftet fra 2006. Boka setter kommunikasjon i sentrum og har lik vekt på Spania og Latin-Amerika. Som for Vidas har variasjon, differensieringsmuligheter og riktig progresjon vært viktige stikkord i arbeidet med de nye bøkene Filip II (1527-1598) 16. januar 1556-13. september 1598 Filip III (1578-1621) 13. september 1598-31. mars 1621 Filip IV (1605-1665) 31. mars 1621-17. september 1665 Karl II (1661-1700) 17. september 1665-1. november 1700 Huset Bourbon. Bilde Navn (født-død) Regjeringstid Ref. Rey.

I høstsemesteret tilbys det et tre uker langt studieopphold i Cádiz i Spania som en del av undervisningen i emnet SPA-1014 Praktisk spansk II. Studiet starter om våren og går over to semestre: Emner som går i vårsemesteret: SPA-1013 Praktisk spansk I (20 stp) SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie (10 stp Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin

Ta spansk II som privatist uten å ha tatt det i løpet av vgs? 08.12.2017 2017 Skolehverdag Hva er Spansk 1, Spansk 2 og Spansk 1+2? 17.01.2018 2018 Videregående skole arrow_upwar Velkommen til nettstedet for Cappelens spanskverk Vidas 1.. Her finner du oppgaver til kapitlene i boka og mye annet stoff som er relatert til den spansktalende verden. Lærerveiledning finner du nederst til venstre. Den inneholder bl.a. forslag til årsplan og forslag til prøver etter hvert tema Spansk nivå II Vg1, Vg2 Pasos er en alt-i-ett-bok som dekker det toårige undervisningsløpet i spansk nivå II i den videregående skolen. Læremidlet legger opp til et aktiviserende klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon står i fokus. Lynkurs i Pasos. Bestill vurderingseksemplar. Ved opptak til fransk, spansk og tysk i høyere utdanning i dag anbefales det ved de fleste studiesteder minimum nivå II, jamfør Læreplan i fremmedspråk. Lied-utvalgets forslag om å fjerne krav om nivå I+II i videregående opplæring kan medføre at utdanningsinstitusjoner i høyere utdanning (UH-institusjoner) må lempe på denne anbefalingen

I denne oppgaven finner du et manus til muntlig tentamen i Spansk II. Manuset tar for seg en presentasjon av landet Cuba. Du får her grunnleggende informasjon om blant annet geografisk plassering og innbyggertall. Men i hovedsak dreier denne teksten seg om samfunnsoppbyggingen i Cuba, og det redegjøres eksempelvis om forholdet mellom Cuba og USA Oversettelsen av ordet læreplan mellom norsk, engelsk, spansk og svensk ñ í ü æ ø å á é ä ö ó ú. Ordbok 1 oppslag funnet for læreplan: [Vis/sjul søkeinstillinger] Søkeinstillinger. Søkemodus: Avansert Enkel: Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc: ja nei: Vis resultater for disse. Kjøp 'Vamos 1, spansk II vg1' av Liv Kristiane Bugge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820237185 læreplan oversættelse i ordbogen dansk - spansk Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger alle sprog

Karl II av Spania på spansk Carlos II (født 6. november 1661 i Madrid, død 1. november 1700 samme sted) var den siste konge av Spania av habsburgerslekten.I Karl IIs rike inngikk Spanske nederlandene, Sør-Italia og flere byer i Nord-Afrika.Han regjerte i perioden 1665-1700. Han var sønn av sin forgjenger, kong Filip IV av Spania og dennes andre dronning, Mariana av Østerrike, begge av. Studiespesialisering gir generell studiekompetanse. Faget toppidrett legges inn allerede fra vg1, og følger deg til og med vg3. 7 timer timeplanfestet egentrening, der det legges til rette for et tett samarbeid med et utvalg klubber og trenere på dagtid Emne - Spansk II - SPA0502. course-details-portlet. Studenten skal gjennom kurset trene på å bruke spansk i situasjoner knyttet til arbeidslivet. Gjennom dette arbeidet skal studenten samtidig forberede seg på det å skulle arbeidet i et annet land og en annen kultur Spansk nivå III - nye jamfør Læreplan i fremmedspråk (Utdanningsdirektoratet 2006), heretter kalt læreplanen. De fleste Spansk III-elever har hatt spansk som fellesfag på nivå I og II i fem skoleår, fra 8. trinn til vg2, og har selv tatt et aktivt valg om å fordype seg

 • Halong bay.
 • Andre verdenskrig vg3.
 • Vhs stuttgart spanisch.
 • Hoven nese etter fall barn.
 • Tecklenburger straße 10 steinfurt.
 • Tore hund etterkommere.
 • Sende alkohol i posten.
 • Lundby småland.
 • Blank regulering.
 • Bondi rescue cast.
 • Baby alpakka pledd.
 • Midsommar sandhamn.
 • Parfymeri ålesund.
 • Krig og fred nrk podcast.
 • Eigentumswohnung in wien zu kaufen gesucht.
 • Uib.no ordbok.
 • Hur mycket alkohol är för mycket.
 • Kylie jenner makeup tutorial 2017.
 • Brygg mer øl.
 • Saigon express bjølsen.
 • Synonym kommune.
 • Moodle dhbw mannheim.
 • Ihk weiterbildung köln.
 • Deconstructing harry stream.
 • Dnb lånekalkulator.
 • Tanzschule volkert tanzen in koblenz koblenz.
 • Justin timberlake son.
 • Lichtschacht beton kemmler.
 • Nomad stockholm.
 • Mercedes w202 kombi.
 • Epub books.
 • Maxbo tiller.
 • Flächeninhalt dreieck sinus.
 • Wiki sabbat.
 • Adidas joggebukse barn.
 • Fredagsgott vegetariskt.
 • Backpacking asia.
 • Berühmte fußballer mit der nummer 27.
 • Krangle foran små barn.
 • Chemical composition of seawater.
 • Weindiele detmold.