Home

Turnusportalen

Autorisasjon og spesialistutdanning - Helsedirektorate

 1. Kontakt autorisasjon og spesialistutdanning: E-post: godkjenning@helsedir.no Tlf. (+47) 21 52 97 00 Telefontid mandag til fredag: 09.30-11.30 . Kundesenteret er stengt fredag 6. november
 2. Visma Enterprise Ressursstyrin
 3. Over 1 400 arbeidsgivere i Skandinavia benytter rekrutteringssystem fra Webcruiter. Logg deg inn her

Visma Enterprise Ressursstyrin

Helseaktuelt - covid-19. Helseaktuelt utgis annenhver uke. Les denne ukens Helseaktuelt (medium.com) NSDMs delstudie av stillingsannonsene i turnusportalen viste at antall reststillinger har økt over tid. Totalt ble 7,5 og 7,6 prosent av de utlyste ordinære turnusstillingene lyst ut som reststillinger i henholdsvis helseforetak og kommuner i løpet av undersøkelsesperioden adresselister gjennom den såkalte turnusportalen (som eies av Helsedirektoratet), ville lettet dette arbeidet. Men heller ikke Helsedirektoratet har en slik oppdatert adresseliste over leger som er i norsk turnustjeneste. For å få ut e-postadresser til alle dem som har vært aktuelle fo

Turnusportalen Alle turnuslegestillinger skal lyses ut i Helsedirektoratets turnusportal. I de tre fylkene vi har undersøkt, var det i all hovedsak helseforetakene som skrev utlysningstekstene, holdt oversikt over antall ledige stillinger og la ut de ordinære stillingsutlysningene i turnusportalen Til saman har rundt 800 medisinstudentar som har søkt på dei ledige stillingane. Det betyr at kvar student har søkt på meir enn ei stilling. - Ja, 15.000 søknader fordelt på rundt 800 personar er mykje, så her er det nok mange som har sikra seg. Samtidig veit vi ikkje kor mange av desse søkjarane [ Turnusportalen For å få godkjent turnustjenesten, må man ha søkt turnusstillingen gjennom Helsedirektoratets turnusportal. Ingen andre ansettelsesformer kvalifiserer for godkjent turnustjeneste. Link til turnusportalen. Søknadsprosessen Turnusstillingene blir lyst ut to ganger per år turnusportalen innen frist fastsatt av Helsedirektoratet. Oslo universitetssykehus og Oslo kommune ser fortløpende på søknadene og kan gjøre merknader i turnusportalen. 4.3 Intervju Oslo universitetssykehus lager et utkast til liste over prioriterte søkere som er aktuelle for nærmere vurdering og intervju restplasser i Turnusportalen. Det anbefales å se på internettsidene til Helsedirektoratet for mer utfyllende informasjon. HR-avdelingen, 15. september 2017 . Author: Bjarne Lia Created Date

Styret ble informert om turnusportalen og et samarbeid med Nmf. Styret diskuterte ulike sider ved dette, samt om turnusportalen kan lenkes opp mot andre nettsider. Vedtak: Anja Fog Heen og Kristin Krogvold utreder saken nærmere og legger frem et forslag på neste styremøte. For øvrig tok styret saken til orientering

turnusportalen ansette turnusleger til sykehuspraksis, i tråd med ansettelseskriteriene, se vedlegg a) oppnevne veileder for turnuslegen gi tilbakemelding til OSU Dato, Ansvar og oppgaver for kommunen - utnevne lokal kontaktperson for ordningen med turnusleger. Se vedlegg - lage internettside som kan linkes til sykehusets turnuslegesid praktiske arbeidet med utlysningsportalen for ledige LIS1-stillinger (tidligere turnusportalen). Direktoratet fastsetter antallet LIS1-stillinger i helseforetak og i kommunene samt fordeling av disse. Det administrative ansvar for behandling av søknader om LIS1-lisens og autorisasjon er delegert til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Avtale om samarbeid om turnusteneste for legar i Helse Førde og kommunar i. Sogn og Fjordane. 1. Partar. Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF.. 2. Bakgrunn. I desember 2012 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet forskrifter for den nye. turnusordninga for legar. Målomtale og innhald i turnustjenesta skal vidareførast Notat til AD orientering pkt 3 - Turnuslegeordninga - Helse Førd

turnusportalen. Ansette turnusleger til sykehuspraksis, i tråd med ansettelseskriteriene, se vedlegg a) Ansette turnuslege med bakgrunn i. vedtatt ordning for fordeling av kommuneplasser, vedlegg b) Lyser ut eventuelle plasser på resttorg eller avtaler med andre helseforetak dersom det ikke er nok kandidater fra SI som «restplass» i Turnusportalen. Det blir sendt ut tilbod til dei som står øvst på innstillingslista etter drøfting mellom Helse Førde og kommunane sine representantar. Tilboda skal utsendast koordinert . 7 same dag for alle stillingar i Turnusportalen, og alle kandidater har same frist til å svare 14/2014 Oslo kommunes praksis ved gjeninntreden av turnusleger til turnusstillinger etter foreldrepermisjon var diskriminerende Ombudet tok stilling til om Oslo kommunes praksis med at turnusleger etter foreldrepermisjon ikke har rett til å gjeninntre ved permisjonstidens slutt, men risikerer å måtte vente til 1. mars eller 1. september med å gjeninntre i stillingen, er i strid med. Ulike erfaringer med turnuslegeordningen TURNUSLEGEORDNINGEN NY TURNUSLEGEORDNING . GRETHE KO LLOEN • Ansvarligfor turnus leger ved Akershus Universitetssykehus Ny ordning ble innført fra r. desember 2012

Webcruiter Webcruite

Decisive - Turnusportalen mai 2008 - aug. 2008 Participated in development and testing of a complete application stack for online managment of work shift planning in accordance to legislation 16 UTPOSTEN 5 • 2017 Styringsutfordringer i ny søknadsbasert turnusordning Geografisk fordeling av leger er ett av målene med turnusordnin 1 Til alle arbeidsgivere/brukere i Webcruiter i den nye turnusordningen for leger Veiledning i turnusportalen for leger merking og screening av kandidater I Helsedirektoratets informasjons- og veiledningsmateriell av februar 2013, ble det tydeliggjort at merkingen av ansatte turnuskandidater var viktig å overholde. Helsedirektoratet ønsker med dette å utdype hvordan denne merkingen skal.

Bra at vi får søke turnusplassene - Jobb og utdanning

HJARTDAL KOMMUNE OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 3 INN-OG UTGÅENDE POST, FELLES POSTJOURNAL, FOR PERIODEN: 10.02.2014 - 12.02.2014 Journal- nummer Journal- dato Dok. type Avsender / Mottager Saka gjelder Saksbeh. Arkiv- nøkkel 14/3333 10.02.2014 I Arnfinn Hafsteen KOPI AV BREV TIL NVE OM REVISJON A Tores hunde-, pensjonist- og kjærestelufting, Bergen, Norway. 44 liker dette. Ta til høyre etter siste innpust. Deretter oppover til vinden snur. Du er framme før ordet vet av deg Decisive - Turnusportalen mai 2008 - aug. 2008 Participated in development and testing of a complete application stack for online managment of work shift planning in accordance to legislation Tores hunde-, pensjonist- og kjærestelufting, Bergen, Norway. 44 likes. Ta til høyre etter siste innpust. Deretter oppover til vinden snur. Du er framme før ordet vet av deg

ISVWorld Vendor Profile - Decisive AS: Kompetansemiljà et innen regelbaserte là sninger! Kompetanse Blaze Advisor BRMS Hvorfor regelmotor Hvor kan den benyttes For TurnusPortalen Samhandling forretning og IT Prosjektledelse Virksomhets- og applikasjonsarkitektur Formà let Hvorfor velge và rt bemanningssystem Bemanningssystemene TT Sensitivity: Internal Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for omsorg og sosiale tjenester Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen Dato: 13.03.2019 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall meldes senest 1 virkedag til Karasjok kommune på tlf 784 68 000 eller på e-post postmottak@karasjok.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlemmer.. Inntil 16-Dec-2019,har Turnusplan.lillesand.kommune.no ikke Alexa ranking. Dette nettstedet primære ip-adresse er 212.125.236.80,Sin server i Kristiansand,Norway. ISP:Lillesand Kommune TLD:no CountryCode:NO Denne rapporten oppdaterer i 16-Dec-2019 Last Updated: 16-Dec-2019 Updat IS -6 /2 0 1 5 R u n d sk ri v T u rn u s fo r le g e r Turnusfor leger Rundskrivog veiledertil turnusordningfor leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger

Tips til deg som søkjer turnus - Blogg - Dagens Medisi

Tråden for Medisinstudenter - Side 337 - Annen utdanning

 1. Avtale - turnuslegeordning - Helse Førd
 2. Notat til AD orientering pkt 3 - Turnuslegeordninga
 3. LDO - 14/2014 Oslo kommunes praksis ved gjeninntreden av

Utposten : Ulike erfaringer med turnuslegeordninge

Cathrine Sevre (@iCathrines) Twitte

 • Åre aktiviteter.
 • Poliklinikk stavanger.
 • Streetdance rostock.
 • Ta bort blocket annons utan konto.
 • 100 smarteste hunder.
 • Santa claus rovaniemi.
 • Andorra.
 • Oslo konserthus lille sal.
 • Kunstdruck schätzen lassen.
 • Ishiguro nobelpris.
 • Høstferie 2017 rogaland.
 • Kundetilfredshet definisjon.
 • Schamanisches medizinrad kaufen.
 • Ac weinheim zumba kids.
 • Echt aussehende dreads.
 • Høyttalerkabel biltema.
 • Jobcenter düsseldorf öffnungszeiten.
 • Fjernvarme geotermisk.
 • Image search catfish.
 • 800 000 kb to gb.
 • S3 mini bilder auf sd karte verschieben.
 • Motorsagmassakren imdb.
 • Nydalen blomster instagram.
 • Lustige begebenheiten alltag.
 • Nye energikrav 2017.
 • Berlin syndrome buch.
 • Kvinnelig artist.
 • Spontanabort uke 17.
 • Kommunikasjon i gamle dager.
 • Colombia klima.
 • Hellbillies turne 2018.
 • Sims 4 set.
 • Haremsbukse menn.
 • Haus kaufen ebersberg.
 • Spotpris strøm kraftinor.
 • Høgskolelektor.
 • Ågskardet jektvik.
 • Bodnik redman.
 • Zapatista kaffee.
 • Learning houdini.
 • Marivent palast wiki.