Home

Den materielle og estetiske dimensjonen islam

Den materielle og estetiske dimensjonen Den Norske Kirk

En oversiktsartikkel om islam. Historie Ulike retninger og forgreninger Lære Ritualer De hellige skriftene Religiøse fortellinger Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene. Islam betyr underkastelse. Religionen oppstod på Den arabiske halvøyen i første. Hellige skrifter og hellige steder i naturen, slik som elven Ganges, er også en del av den materielle dimensjonen. I alle religioner finnes det estetiske uttrykk, som betyr noe som direkte påvirker sansene, slik som religiøs musikk.Kort sagt tilhører alt skapt av menneskelige hender denne dimensjonen Den rituelle dimensjonen (Ritual) Opplevelsesdimensjonen (Experiential) Den etiske dimensjonen (Ethical) Den sosiale dimensjonen (Institutional) Den materielle/estetiske dimensjonen (Material) (denne delen av modellen er ikke alltid tatt med, og jeg har heller ikke laget noen video for den Dersom denne dimensjonen marginaliseres i skolen, reduseres en helhetlig tenkning om danning og oppdragelse. Austring og Sørensen deler inn i tre ulike læringsmåter, den empiriske, den estetiske og den diskursive. Den empiriske læringsmåten er knyttet til det direkte sansende møtet med verden. Vi smaker, lukter, ser, hører og føler

Religion og etikk - Islam - estetiske uttrykk - NDL

 1. Den materielle og estetiske dimensjonen: Den materielle dimensjonen bringes fram når tilbedelsen foregår i tempel og hinduer ofrer blomster eller frukt til guder. Også når det gjelder fortellingene om gudene bringes den materielle dimensjonen inn. Moskeen med sin utsmykning og arkitektur utgjør en vesentlig del av denne dimensjonen.
 2. Redegjørelse og sammenligning av den etiske dimensjonen til islam og buddhisme. Jeg vil først redegjøre for hver enkelt religions etikk, for deretter å sammenligne, finne ulikheter og likheter. Alle ulikheter, likheter og nyanser som kommer fram vil skje innenfor den etiske dimensjonen
 3. Knyttet til bygninger, gjenstander, kunst og naturfenomener. Estetiske dimensjonen er knyttet til sang, dans og kunst og uttrykket det gir for religionen. Det materielle er betydningsfullt for religionen der det kan oppleves som noe man kan ta på å være knyttet til i virkeligheten. Dette kan også være bygninger som moskeer, kirker og templer

Religion og etikk - av Anders: Oppgave 3 - Bruk

 1. II.VII. Den materielle dimensjonen. I sin nyeste bok legger Smart til en sjuende dimensjon av religion, den materielle dimensjonen, i erkjennelse av det faktum at det ofte finnes spesifikke religiøse kulturgjenstander, steder, bygninger, emblemer, osv. Den relative viktigheten til disse varierer fra religion til religion
 2. imalistisk kristelig utsmykkning
 3. Alle religioner har bud eller forskrifter som forteller hva som er riktig eller galt. Noen av reglene er etiske, som betyr at de angår hvordan man skal handle overfor andre. Andre regler er religiøse og angår forpliktelser overfor gudene. Vanligvis skiller ikke religionene mellom disse kategoriene. Kristendommens og jødedommens ti bud, for eksempel, setter de
 4. Den materielle og estetiske dimensjonen gir konkrete bilder på religionens abstrakte «innside» gjennom dens symbolikk og budskap. Materiell og estetisk dimensjon i Buddhismen: Byggestilen: kjennetegnes ved tårn og spir som strekker seg mot himmelen. Stupaen er den eldste typen buddhistisk byggverk, og inneholder relikvier fra Buddha og.
 5. For buddhistene er det opplevelsen av utilfredshet som følge av begjær, og tilfredshet uten begjær, noe som oppnås gjennom meditasjon. Buddhistene vil oppnå nirvana, derfor driver de med meditasjon. Den tredje dimensjonen er den materielle og estetiske dimensjon, for muslimene er moskeen med sin utsmykning og arkitektur
 6. Elementene i den materielle og estetiske dimensjonen strider på mange måter imot Buddhas lære. De fantastiske utsmykningene av templene og kunsten man finner i Buddhismen, er ofte svært kostbar. I følge buddhistisk lære, virker dette motstridene fordi livet skal leves enkelt

Religion hjørnet: Religionenes dimensjoner: Islam og Hinduism

 1. De ti bud Dette er de ti bud slik Den norske kirke gjenforteller dem: 1) Du skal ikke ha andre guder enn meg. 2) Du skal ikke misbruke Guds navn. 3) Du skal holde hviledagen hellig. 4) Du skal ære din far og din mor. 5) Du skal ikke slå i hjel. 6) Du ska
 2. Estetikk nylat. aesthetica, av gr. aisthesis, 'den kunnskap som kommer gjennom sansene'), tradisjonelt det område av filosofien som undersøker grunnlaget og lovene for det skjønne i kunsten.-Store norske leksikon-Estetikk og estetiske opplevelser er en viktig del av humanismen og er sterkt knyttet til mening i livet
 3. Oversiktsartikkel om jødedommen. Historie Ulike retninger og forgreninger Hellige skrifter Lære Ritualer og kult Myter - de religiøse fortellingene Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Opplevelse og erfaring Etikk Demografi og utbredelse Jødedommen er - i likhet med kristendommen og islam - en religion som har sitt utspring i det gamle Midtøsten, men som i [
 4. Kirketyper Bildekunst Symboler Glassmaleri Liturgiske klær og farger Skulpturer Musikk Materielle og estetiske uttrykk Introduksjon Rituelle uttrykk Kompetansemål: beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen Hva er et ritual? Hva betyr estetikk
 5. DEN MATERIELLE DIMENSJONEN I BUDDHISMEN I den materielle dimensjonen i Buddhismen står arkitekt tur og kunst høyt. Det eldste bygget i Buddhismen. Bygget inneholder buddhistiske relikvier. Stupaen får formen sin etter tradisjonene i område den blir bygd. Stupaen i India er runde på toppen, mens stupaene i Thailand har lange spirer på toppen
 6. Den utformes med blant annet musikk, byggverk og kunst. Hva som foregår i de forskjellige bygningene og hva et symbol betyr, er med på å hjelpe en utenforstående til å få et innenfraperspektiv. Det er lettere å relatere til følelsene en buddhist får av ulike ritualer, om vi studerer den materielle og estetiske dimensjonen

Materiell og estetisk dimensjon Denne dimensjonene er lett tilgjengelig fordi vi kan ta og føle på den, og samtidig er den viktig å studere fordi den gir oss adgang til religionens innside. Troen på at Gud ble menneske har en interessant konsekvens når det gjelder den estetiske dimensjonene i kristendommen Eksempler på en sammenheng mellom det religiøse, det sosiale og det estetiske finner vi blandt andre i arkitektur, moskebygning, boliginnredning, håndverk, påkledning osv. Omvendt er det et klart spenningsforhold mellom deler av ortodoks islam og visse kunstformer som billedkunst, skulptur og delvis musikk Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (2017). Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah) Materielle og estetiske dimensjonen Fortellingsdimensjonen Koranen som er budskapet Muhammed fokrynte, mens Hadith er samlingene av forelltinger om hva han gjorde og sa utover å forkynne budskapet han hadde fått åpenbart

Oppgave om religionen Islam og dens innhold. For å undersøke og analysere religionen er den her satt inn i Ninian Smarts teori om religionens syv dimensjoner: 1) Læren - den filosofiske dimensjonen, de grunnleggende forestillingene 2) Myten - den fortellende dimensjonen, fortellinger om sentrale emne - Svakheter = for vid definisjon. Den rituelle dimensjonen 2. Opplevelsesdimensjonen 3. Den materielle og estetiske dimensjonen 4 ; Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter. Om man f.eks. bruker en allmenn definisjon av religion.

Den materielle og estetiske dimensjonen Buddhhisme: Statuer av Buddha i ulike posisjoner. Byggverk som kalles for Stupaen, dette bygget er for å oppbevare levinger. De mener at disse levningene har undergjørende kraft. Templer og kloster som har Buddha i sentrum Islam: Moskeer som peke Den materialistiske og estetiske dimensjonen. Buddhistisk kunst og arkitektur varier mye. Det er mye forskjellige symboler former. De kan være preget av kulturen i landet, eller retningen, men du skal få se noen av hovedelementene og hva som er essensielt i den buddhistiske materialistiske og estetiske dimensjonen

Islam - en oversikt Religioner

Buddhistisk arkitektur og kunst January 12, 2016 January 26, 2016 · Leave a comment · Arkitektur og kunst er en viktig del av den materielle og estetiske dimensjonen i buddhismen Viktige Begreper I Hinduismen - Religion og etikk VG3 - StuDocu. Den Estetiske Dimensjonen Islam. De Syv Dimensjonene Flashcards | Quizle F.eks. Hjulet - Den åttedelte vei og samsara. Den hvite elefanten - Buddhas underfulle unnfangelse og fødsel. Lotusblomsten - Buddhas lære og renhet. Månen - Nirvana. Sang, musikk og dans er også et virkemiddel når det kommer til den estetiske dimensjonen Og linjen selv begynner ved skapelsen og slutter ved verdens ende. Hinduismen og buddhismen derimot har en syklisk tidsoppfatning: her ligger vekten på gjenfødelse. Når vi dør, fødes vi på nytt i et annet liv, og slik fortsetter det. Dette gjelder også for verden: i veldige sykluser går verden under for så å gjenoppstå gang på gang

Den materielle dimensjonen består av arkitektur, byggverk, buddha-statuer, maleri og skulptur.Den estetiske består av symboler, litteratur, farger og musikk. Gjennom disse kunstneriske uttrykksformene fremmer man følelser, og får frem et budskap. Denne dimensjonen henger ofte sammen med fortellingsdimensjonen, opplevelsesdimensjonen og læredimensjonen fordi kunsten blir et uttrykk for. Den estetiske dimensjonen ser nærmere på det materielle i religionen. Byggverk og kunst er de viktigste delen av denne dimensjonen. Det er tre viktige typer bygg i Buddhisme, stupaen, tempel og kloster På den andre siden er det å gi gaver og almisser til de ordinerte et privilegium for lekfolk; det er en god handling. Dessuten kan lekfolket ha behov for de ordinerte ved krisetider eller andre viktige begivenheter som fødsel, sykdom og død. Den materielle og estetiske dimensjonen. De ordinerte holder til i klosteret eller tempelet Den materielle og estetiske dimensjonen er sterkt knyttet til fortellingsdimensjonen i kunsten, stupaene og templene. Buddhister prøver å beholde sin historie og lager fortsatt byggverk og kunst etter tradisjoner den materielle og estetiske dimensjonen Det materielle og estetiske uttrykker religionenen gjennom bygninger og gjenstander, både i og utenfor bygningene. Det innebærer kunst og symboler, som alt er med på å fortelle en hel del om religionen

Den estetiske dimensjonen | buddhisme. Religion og materialitet - UiS - StuDocu. Viktige Begreper I Hinduismen - Religion og etikk VG3 - StuDocu. Spørsmål side 300 oppgave 6 og 8 humanisme - VG3 - StuDocu. Den rituelle dimensjonen i Kristendom og Islam by Jenny Andresen. De Syv Dimensjonene Flashcards | Quizlet Den Materielle Og Estetiske Dimensjonen Buddhismen. den materielle og estetiske dimensjonen buddhismen. Buddhistene har en nemlig egen leveregel dette blir som beskrevet. 1 Førskolelærerutdanning tverrfaglig og temabasert modell Noen av reglene leve som betyr i angr. De7 Denne dimensjonen handler om hvilke materielle gjenstander som er viktig. Samtidig som kunst, arkitektur, bygninger og hellige gjenstander tar en stor del. I buddhismen kryr det av former og symboler av arkitektur og kunst. Likevel kan man ikke gå innom alt. Så det er noen element jeg har plukket ut Hei. Jeg har kommet opp i religion (3VGS) og kunne hatt bruk for noen stikkord/råd til hva jeg bør ha med. Oppgaven er å diskutere de sentrale trekkene i den læremessige dimensjonen til kristendommen. Og vise at den læremessige dim. kan komme til uttrykk gjennom den estetiske dim. Sålangt har jeg..

Den materielle og estetiske dimensjonen. Under konfirmasjon brukes det gjerne show som skal underholde publikum. Fortellingsdimensjonen. Sokrates' utsagn Kjenn deg selv Opplevelsesdimensjonen. ikke så mye fokus på store opplevelser som f. eks. kjenne en kontakt med det overnatuslige som å oppnå nirvana eller bli frelst Som ett innlegg i debatten rundt estetikkbegrepet leverte Riesto og Bredegard (BK 1-05) et forsvar for en fenomenologisk vinkling på estetikk, der kroppen blir både et inntak til og en garantist for den estetiske dimensjonen Den materielle og estetiske dimensjonen De religiøse følelsene jeg har snakket om kan komme til uttrykk gjennom for eksempel dans, poesi, og kunsteriske uttrykk som maleri, skulptur og arkitektur. Religioner har sine egne bygninger av betydning som er laget for religiøse formål * Den materielle og estetiske dimensjonen * Fortellingsdimensjonen * Læredimensjonen * Den etiske dimensjonen * Den sosiale dimensjonen Det jeg kommer til å gjøre her nå, er og forklare kort hva de ulike dimensjonene går ut på også sammenlinke de to religionene jeg har valgt som er Hinduismen & Buddhismen

Religion og etikk - Ninian Smarts syv religionsdimensjoner

Undervisning for vg3. En kort innledning til undervisningen om rituelle, materielle og estetiske uttrykk i kristendommen Den materielle og estetiske dimensjonen. Det materielle og estetiske kan være en måte å uttrykke de religiøse følelsene. Denne dimensjonen omslutter alt av dans, sang, kunst, arkitektur, poesi og annen litteratur. Det materielle kan være en enkel måte å få et innblikk i religionen Den materielle og estetiske dimensjon er arkitektur og kunst. Det er mye former og utrykk som kjennetegner buddhistisk arkitektur og kunst. Den materielle delen av dimensjonen handler om byggverk, arkitektur og buddhastatuer, mens den estetiske delen handler om symboler, farger, kunst og bilder Den materielle og estetiske dimensjonen Her er det naturlig å trekke frem religiøse bygninger av spesiell betydning. For muslimene står Kaban, en stor steinblokk i sentrum Mekka og Islams helligste bygning sentralt. Den eldste typen Buddhistisk byggverk er Stupaen. Bygd for å oppbevare relikvier og konstruert som datidens gravhauger

Ninian Smart: Religionenes syv dimensjoner Pilatus, ikke

 1. den materielle og estetiske dimensjonen Mange ønsker å vise følelsene som skapes i opplevelsesdimensjonen, og dette skjer ofte gjennom musikk og dans, poesi og annen litteratur, og kunstneriske uttrykk som malerier, skulpturer og arkitektur
 2. Estetikk er tradisjonelt det område av filosofien som undersøker grunnlaget og lovene for det skjønne i kunsten og naturen. Begrepet brukes også om de oppfatninger og metoder som gjør seg gjeldende hos en kunstner eller håndverker i arbeid, eller når man bedømmer sanseinntrykk fra kunst, natur, ting, omgivelser, atmosfære, og så videre i forhold til skjønnhet
 3. Den åttedelte veien skal praktiseres hele tiden, og man skal altså derfor ikke ta ett punkt om gangen. Man skal tenke rett, meditere rett og handle rett. Den åttedelte veien er ikke kun viktig i læredimensjonen, men henger også sterkt sammen med blant annet den etiske dimensjonen i buddhismen
 4. Den estetiske dimensjon i faget åpner for samarbeid med praktisk-estetiske fag som kunst og håndverk, musikk og drama. Et slikt samarbeid vil bidra til variasjon og økt aktivitet blant elevene. Lærestoff gir også kunnskap om samfunnsforhold og litteratur, og samarbeid med samfunnsfag og norsk er derfor naturlig
 5. For mer om fargene i flagget kan du se den materielle og estetiske dimensjonen. Bønnehjul er også mye brukt og det inneholder mantraer som blir bedt når du snurrer hjulet. En annen tradisjon er at man i tempelet heller vann over en barnestatue av Buddha, for deretter å legge frukt og blomster ved en voksen Buddha-statue

Den sjuende og siste dimensjonen er den materielle og estetiske. Utpekingen av et kapell til religiøse tjenester, prestenes klesdrakt og den religiøse symbolikken gjør det generelt naturlig å sammenligne med vestlig kristendom Og samtidig som vi snakker om opplevelser, så blir materiell og estetisk dimensjon den neste, hvor de kristne har kirker som ofte er utsmykket med bilder og symboler fra frelseshistorien og kirkehistorien, kirken er et tilholdsted som kan besøkes uansett, og åpner ofte opp, særlig ved tragiske hendelser eller gleder Ulike kunstverk og symboler både inni og utenpå bygningen sier noe om religionen, som er vanskelig å få fram på noen annen måte. Disse bygningene kan ofte ha religiøse gjenstander med verdifull innsikt. Buddhismen har mange materielle og estetiske kjennetegn. Former og symboler er noe som tar stor plass i den buddhistiske arkitekturen Den Etiske Dimensjonen Buddhismen Artikkel 2020 ⁓ mer Sjekk ut Den Etiske Dimensjonen Buddhismen referanse- du kan også være interessert i Den Estetiske Dimensjonen Buddhismen og på Den Sosiale Dimensjonen Buddhismen

I den materielle og estetiske dimensjonen til buddhismen er kanskje Buddha-statuer og templer spesielt kjent fra et utenfra-perspektiv. Den estetiske dimensjonen dreier seg om hvordan de ulike religiøse følelsene og opplevelsene kan komme til uttrykk gjennom blant annet musikk, dans, kunst og arkitektur Den sosiale dimensjonen Hvordan mennesker fungerer i samfunnet tilhører den sosiale dimensjonen. I Buddhismen har man noe som kalles for det firedelte fellesskapet, som buddhistene selv kaller Sangha. Dette deles inn i lekfolk som er vanlige kvinner og menn som ser på seg selv som buddhister. Det inkluderer også munker og nonner Den samlede mengden riter innenfor en religion kalles en kult, og er med andre ord den praktiske utøvelsen av religionen. Eksempler på slike handlinger er bønn, meditasjon, pilegrimsreise og ofring. Denne dimensjonen er nært knyttet til fortellingsdimensjonen, i tillegg til den materielle og estetiske dimensjonen Arkitektur og kunst er en viktig del av den materielle og estetiske dimensjonen i buddhismen

I buddhismen og den etiske dimensjonen er karma sentralt. Handinger kan få gode eller dårlige konsekvenser, som kommer fram etter handlingen er utført. Karmaen man opplever når man dør er avgjørende for hvordan man får det i det neste liv. Man kan oppleve konsekvensene av en handling fra det forrige liv også

Materielle og estetiske uttrykk I beskrivelsen av den hinduiske ofringen så vi hvor fysisk og Alle disse elementene uttrykker den materielle dimensjonen i I islam og jødedom Rituelle uttrykk definisjon. DEN RITUELLE DIMESJONEN Mantra, som er hellige stavelser er også viktig ritual. Dette er da ord, setninger eller uttrykk med religiøs kraft og virkning Hengivelsesritualer Ofte i sammenheng med kloster. Munker holder rent og steller statuene. Buddhahallen er den sentrale delen Dharmahjulet og lotusblomst sentrale symbol Problemet med å snakke om rituelle uttrykk. Den materielle og estetiske dimensjonen baserer seg på kunst (malerier), statuer og veggmalerier. Disse inneholder som oftest motiv om Buddha hvor han sitter omringet av blomster. Disse ulike motivene av Siddharta Gau. tama. blir fremstilt som harmoniske og fredlige For den har beriket vår hverdag, berørt våre sanser, ikke minst den estetiske, og signalisert innovation, Bærekraftig Bygging · Den sosiale dimensjonen · www.byggitegl.no 11

Undervisningens estetiske dimensjon - Om å våge å ta i

Religion (islam (matrielle og estetiske uttrykk (mosken (nisje er fremst i: Religion (islam (matrielle og estetiske uttrykk, sentrale trekk), Kristendommen, annet (nynian smart religions definisjoner), Buddismen, Humansime Den materielle og estetiske dimensjonen er lett tilgjenglig fordi vi kan føle og ta på den, som Mekka er for muslimene. Der er det både symboler og kunst som sier masse om den religionen som kanskje kan være vanskelig og uttrykkes på andre måter. Det finnes også gjenstander som kan gi verdifull innsikt KRLE er et fag der man tradisjonelt har brukt læreboka i utstrakt grad. Noen av lærebøkene er jo gode kilder, men hva slags alternativer finnes? Dette blogginnlegget handler om hvordan bruk av flere kilder enn læreboka kan bidra til å øve opp kildekritikk når man arbeider med temaet islam på 4.trinn. Av Solveig Schjerpen Islam. De fem søylene. Trosartiklene. Muhammed. Koranen og hadith. Ulike former for islam. Kjønn og familie. Den materielle og estetiske dimensjonen; Fortellingsdimensjonen; Læredimensjonen; Den etiske dimensjonen; Den sosiale dimensjonen; Her er prezi som blir gjennomgått i time viktig plass innenfor den dogmatiske dimensjonen, da den gir en normativ forordning (den rettledende Koranen), på hva som er rett og galt. Den gir også grunnlaget for den islamske tro, for eksmepel at Allah er den sanne Gud og Muhammad er hans siste profet. Innefor fortellingsdimensjonen så har fortellingene i islam Kandidat-ID: 820

Krig og fred og Gud og sånt: Religionens dimensjone

Denmaterielle og estetiske dimensjonen handler om religiøse gjenstander sombygninger (eks kirken, synagogen, moskeen osv) , kunst (bilder, malerier,statuer), også hellig lyd (Sanger osv), hellige skrifter, naturfenomener (elvaganges for hinduer eller offersteiner i gammel samisk religion) Alt materielt og estetisk ved disse to religionene hører til under den materielle og estetiske dimensjonen (selvfølgelig...). Det vil si templer, klostre, statuer, bilder osv. av buddha, Vishnu og alle de andre gudene, i tilegg til symboler, blomster og andre ting som representerer de forskjellige religionene I visse tilfeller kommer dette til uttrykk gjennom Om man f.eks. bruker en allmenn definisjon Den sjuende og siste dimensjonen er den materielle og estetiske Temamodellen kommer til uttrykk i læreplanen for I stedet for en definisjon laget Smart en religionsmodell som går ut på at den materielle og estetiske Dels søker man i slike studier å synliggjøre at populærkulturelle produkter kan. 2.4.3 Det fundamentale og «den dobbelte åpning» Som tidligere nevnt, kan Klafkis kategoriale danning essensielt beskrives som en undervisning og oppdragelse som skaper den såkalte «dobbeltsidige åpning»: på den ene siden at et kulturinnhold åpnes for individet, og på den annen side at individet åpner seg for kulturinnholdet

Den etiske dimensjonen til islam og buddhisme - Studienett

Eksempler på opplevelse i andre dimensjoner er frustrasjon og utilfredshet mot læredimensjonen og følelsen av glede og tilhørighet i den materielle og estetiske dimensjonen. Opplevelsesdimensjonen kommer fram gjennom de andre dimensjonene, og på den måten kan man si at dimensjonen ikke er et eget punkt Dimensjon kommer fra latin «dimetiri» som betyr avmåle og er avledet av «di-» og «metiri» (måle). Ordet dimensjon kan brukes på tre måter. Dimensjon kan brukes om de tre måleretningene i rommet (bredde, lengde og høyde). Albert Einstein innførte tiden som en fjerde dimensjon og strengteoretikere bruker enda fler. Når noe har flere dimensjoner kalles det flerdimensjonal

De Syv Dimensjonene Flashcards Quizle

Religion og etikk vg3 eksamen. I alle religioner finnes det estetiske uttrykk, som betyr noe som direkte påvirker sansene, slik som religiøs musikk. Kort sagt tilhører alt skapt av menneskelige hender denne dimensjonen. Den etiske dimensjonen: normer og verdier Enhver religion vektlegger etikk og klare regler for rett og galt Den materielle og estetiske dimensjonen: En konkret dimensjon som er lett tilgjengelig fordi vi kan ta og føle på den. Buddhismen bruker statuer av Buddha og templer hvor en statue av Buddha står i midten. Det finnes mange former for islam. Hovedretningene er sunni og sjia Den sosiale dimensjonen er noe forskjellig fra Islam og Kristendommen. I Islam preger religionen juridiske regler (sharia) i mye høyre grad en kristendommen gjør. Dette har fått utslag i at kvinner og menn har ulike sosiale og juridiske roller. I kristendommen er den sosiale dimensjonen bygget på fellesskapet av mennesker som tror på Jesus Den materielle og estetiske dimensjonen De religiøse følelsene jeg har snakket om kan komme til uttrykk gjennom for eksempel dans, poesi, og kunsteriske uttrykk som maleri, skulptur og arkitektur. Religioner har sine egne bygninger av betydning som er laget for religiøse formål

Den gjør stedet vakrere både ved de bevegelsemønstrene barna velger og ved de estetiske valgene barna har tatt i forhold til komposisjon og materialbruk. Hytten kan betraktes som et objekt i seg selv, men i vår sammenheng er det hytten og barna som bygger, leker, arbeider, klatrer og balanserer og slik lever ut sitt friminutt som gjør stedet og hytten vakker · Den materielle og estetiske dimensjon: Siden mye av kulturen foregår foran buddhastatuer i templer, kommer også den materielle dimensjonen inn her. - Statuer av Buddha i ulike posisjoner. Templer og klostre med Buddha i sentrum. · Fortellerdimensjon: Både læren og etikken er i stor grad ut fra fortellingene om hva Buddha selv sa og gjorde Den materielle og estetiske dimensjonen: Korset og kirken er to veldig viktige symbol i kristendommen. Korset er et symbol og en påminnelse om at Gud sendte hans eneste sønn, Jesus Kristus til jorden, og ofret ham for at alle som trodde skulle ha evig liv. Kirken er en plass hvor man kan søke kontakt med Gud, og samles til ettertanke

Den materielle og estetiske dimensjonen kommer i buddhismen til uttrykk i statuer av Buddha i ulike posisjoner, men også i templer og klostre med Buddha i sentrum. I islam er det viktig med moskeer som peker mot Kaba og gir rom fra felles bønn Den klare opplevelsesdimensjonen i Buddhismen må være meditasjon. Meditasjon er ikke akkurat et ritual, men heller en måte man skal oppnå Nirvana på, altså denne indre tilstanden hvor man har fred med seg selv. I tillegg betraktes det som trening. Den materielle og estetiske dimensjonen Da Buddha levde, var det ikke templer slik som i dag Religion og materielle og estetiske uttrykk. Kunst og arkitektur er en synlig og viktig del av fenomenet religion. Gjør rede for hva slags plass materielle og estetiske uttrykk har i religioner. I svaret ditt skal du sammenligne to estetiske og materielle uttrykk fra to forskjellige religioner der islam er en av dem Den estetiske dimensjonen. Fortellingsdimensjonen. Læren i buddhismen henter mye inspirasjon fra Buddha sitt liv og lære. De fire sannhetene og den åttedelte vei er grunnleggende for en buddhist. Trykk under for å få et grundigere innblikk. Se mer her. Se mer her. Læredimensjonen Bruken av flere sanser fremmer den praktiske og estetiske dimensjonen. Norge er en frilufts- og turnasjon og gjennom Stortingsmeldingen Friluftsliv - ein veg til høgare livskvalitet meldes det om en nasjonal satsing på uteaktiviteter i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

 • Elektrischer stuhl überlebende.
 • Singletbody ull.
 • Audi rs6 specs.
 • Vina del mar.
 • Kart over sverige og norge.
 • Hemkörning mat.
 • Afnorth kolsås.
 • Svensk kosmetikk nettbutikk.
 • Vergleich neandertaler jetztmensch.
 • Andre verdenskrig vg3.
 • Boko haram konflikt.
 • Geschenke an geschäftsfreunde 2017.
 • Mozzarella sticks oppskrift norsk.
 • Yr liertoppen.
 • Låte møbelfabrikk.
 • Best free presentation tools.
 • Stasjonær pc gaming.
 • Stein erik hegerberg.
 • Hvordan fungerer joker.
 • Mini west highland terrier.
 • Hvem har rett til særskilt språkopplæring.
 • Grovbrød uten hvetemel.
 • Riverside salzburg öffnungszeiten.
 • Atomino kommende veranstaltungen.
 • Hvordan få amfetamin ut av kroppen fort.
 • Grauer panther zap.
 • Marina bay sands height.
 • Skitur sjusjøen.
 • Blank regulering.
 • Stak schmölln.
 • Aalborg karneval 2017.
 • Passe compose fransk oppgaver.
 • Verktøykasse dame.
 • Historias engarzadas 2017 youtube.
 • Dusjforhengstang biltema.
 • Makita an923k.
 • Slektstre plakat.
 • Prag goldenes gässchen eintritt.
 • Bomma kryssord.
 • Hydrogenstasjon bergen.
 • Nina hagen band album.