Home

Seksualitet bibelen

Hva sier Bibelen om homofili? - ActiveChristianit

 1. Menneskelig seksualitet er komplekst. Den påvirker oss fysisk, Bibelen gir oss mange løfter, men også betingelser, for et godt og lykkelig liv. Gud er vår Skaper, og det er bare hans vilje, slik den er uttrykt i Bibelen, som er uforanderlig og fullkommen i tid og evighet. Gud lar deg ikke bli fristet over evne
 2. Bibelen er skrevet med utgangspunkt i en helt annen virkelighet enn den vi lever i nå. Råd om seksuell avholdenhet før ekteskapet skaper i verste fall dårlig samvittighet og skamfølelse for de som ikke følger rådet. I beste fall blir de neglisjert
 3. Bibelen om seksualitet og kjærlighet. Størst av alt er kjærligheten. Bibelen inneholder mange tekster om kjærlighet. Det står mest om hvor høyt Gud elsker verden og menneskene. En av de mest kjente tekstene om Guds kjærlighet er Paulus` første brev til korinterne som ofte kalles kjærlighetens evangelium
 4. Det står i Bibelen, Ordspråkene 5,18-19. Gled deg over din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndige gasell! Fryd deg alltid ved hennes barm, la hennes kjærlighet stadig beruse deg! Romantikk og seksualitet, som er Guds gave, er absolutt å anbefale innenfor ekteskapet. Det står i Bibelen, Hebreerne 13,4
 5. Bibelen kommer ikke direkte inn på det biologiske i forbindelse med homoseksuelle følelser, men den forteller at vi alle er født med en tilbøyelighet til å handle i strid med Guds lover. (Romerne 7:21-25) Bibelen fokuserer ikke på årsaken til homoseksuelle følelser, men det den gjør, er å forby homoseksuelle handlinger
 6. Bibelen og seksualitet NYTT TEMA. Seline Innlegg: 6. 07.09.17 11:15. Del. Hva sier bibelen om sex og seksualitet? Og hva er straff innenfor dette temaet?.

Bibelen er ingen god veileder for sex - Vårt Lan

At homoseksuelt samliv er i modstrid med Bibelen, fremgår umiddelbart. Derfor vil man udfra et klassisk kristent ståsted anse det for bedrageri at velsigne homoseksuelt samliv. Argumentet er, at kirken ikke kan velsigne, hvad Bibelen forbyder, ganske som der ikke kan tilbydes velsignelse af f.eks dømmesyge eller misbrug af alkohol, som Det Nye Testamente også advarer imod Bruk Bibelen. Bibelen er et helt bibliotek med 66 ulike bøker. Sjangrene spenner fra historiefortelling og profetier til poesi og visdomsord. Her finner du ressurser som gir kunnskap og inspirasjon til å lese i Bibelen 18 Ingen skal høre mer om vold i ditt land, om herjing og ødeleggelse innenfor dine grenser. Du skal kalle murene dine Frelse og portene dine Lovsang. 19 Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen, måneskinnet skal ikke lyse for deg, men Herren skal være ditt lys for evig, din Gud skal være din herlighet Samtidig som Bibelen praktisk talt ikke kan bestemme hva som er rett og galt så kan vi uten tvil konstatere at dersom Bibelens budskap om sex før ekteskapet ble lystret, så ville det være langt færre seksuelt overførbare sykdommer, langt færre aborter, langt færre ugifte mødre og uønskede svangerskap, og langt færre barn som vokser opp uten begge foreldrene i sitt liv Bibelen gjør det klart at Gud skapte mannen og kvinnen og innstiftet ekteskapet mellom dem. Og innenfor den rammen er seksualiteten ment å fungere, også anatomien samstemmer med det. Dette er en skaperordning, ifølge Bibelen. Sex utenfor ekteskapet har ikke Guds velsignelse

Sex Bibleinfo.co

Huffa meg Skal prøve å gjør saken så kort som mulig. Da jeg og kona giftet oss fikk vi en bibel hvor presten hadde skrevet men sjønnskrift,et vers av et eller annet Denne bibelen har ligget i nattbordskuffen sammen med masse annet rusk og rask. Når jeg onanerer så har jeg en fille som jeg spruter.. Hva lærer Bibelen om homoseksuell praksis? Det står i Bibelen, Romerne 1,26-27. Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

I den jødiske bibelen er det for eksempel forbud mot analsex mellom menn, men ellers er det uklart. Det er ikke noe forbud mot at menn skal gjøre andre ting med hverandre, mens lesbisk sex er lovlig, sier Endsjø. - Samtidig er det mange jøder i dag som mener at all homoseksualitet er helt uproblematisk. Seksualitet kan styres alle veie Jeg synes bibelen gir oss mye nyttig og god lærdom som kan hjelpe oss til å leve bedre liv. Bibelen forteller også om veien til frelse og hvor høyt Gud elsker oss, kanskje det kunne være noe å se nærmere p Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen - Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel Jeg kan ha lyst til å være gjerrig og hevnlysten, men jeg ser at Bibelen sier nei til dette. - Det finnes mennesker som fastholder at homofilt samliv er i strid med Guds vilje — selv om de. Evnukkene kan være menn som fra fødselen av i noen grad mangler mannlige kjønnshormoner. Andre var kastrert som gutt eller mann fordi de skulle brukes som voktere ved harem eller som hoffmenn. De var med andre ord ikke befruktningsdyktige. Tidligere oversettelser av Bibelen omtalte den etiopiske hoffmannen som evnuk

Bibelen er den kristne kirkes hellige skrift. Den bibelske skriftsamling regnes som kanonisk, det vil si at den er anerkjent av kirken som regel og rettesnor for lære og liv. Ifølge kristen tradisjon er ikke Bibelen i seg selv å anse som guddommelig eller himmelsk, men vitner om og viser til Guds åpenbaring. Den lutherske lære hevdet at Bibelen som inspirasjon fra Den hellige ånd er. Bibelen er fremdeles rettesnor. Og det å være gift gir den beste rammen rundt seksualiteten. Men kristne ledere som underviser ungdom, er mer opptatt av å komme med positive begrunnelser for hvorfor det kan være verdt å vente enn å advare om at sex utenfor ekteskapet er synd Harald Kaasa Hammer: Hva sier Bibelen om homoseksuell adferd? Melsomvik-kirken 13. november 2008 kl 20. Hvem er jeg som åpner Bibelen? Når vi skal åpne Bibelen og lese om hva den sier om seksuell adferd mellom to av samme kjønn, er det viktig for meg å være bevisst hvem jeg er, jeg som åpner Bibelen:. For det første vil jeg lese Bibelen som om det var jeg selv som var usikker på mine.

Bibelen og homofili problematikken når det gjelder vår seksualitet i forhold til Bibelen og kristen tro. Noen av de spørsmålene jeg har forsøkt å se nærmere på er hva vi kan lese av Skriften når det gjelder kjønn, ekteskap og seksualitet Bibelen formidler en bedre historie om sex Den kristne troen formidler en bedre historie om seksualitet. Samtidig må vi snakke sant om lyst, begjær og fristelse som en del av vår fortelling Bibelen har ofte blitt brukt og tolket undertrykkende når det kommer i møte med kvinner og seksualitet, dette er dessverre noe som ikke tilhører en middelaldersk tilnærming, men snarere noe som vi møter på ofte i dagens samfunn En kristen ønsker å forholde seg til hva Bibelen sier og la den få autoritet i livet. Guds Ord er den referanserammen som definerer hvordan en kristen skal leve. Det er ikke så rart at en som ikke tror på Gud synes det er merkelig at Gud skal mene noe om vår seksualitet Det er meget god grunn til å gå i rette med tolkninger av bibelen som gir et negativt syn på seksualitet. Men bibelen er en gammel bok, med tekster som i alder spenner over flere tusen år og som handler om livsforhold og verdenssyn som er ganske forskjellig fra oss

Hva sier Bibelen om homofili? Bibelske spørsmå

Når også Bibelen snakker en hel del om sex er det ikke rart at et av de første spørsmålene som dukker opp i samtaler om tro også handler om seksualitet. Disse spørsmålene blir formulert på ulike måter og kan ofte være vanskelig å besvare godt Med Bibelen som utgangspunkt. Når Gud er den som har skapt seksualiteten og skapt sex, tror jeg også Han har skapt gode rammer for den, sier Fuglestveit. De er derimot tydelige på at noe har gått alvorlig galt når homofile opplever å bli sendt til terapi mot deres vilje Harald Kaasa Hammer: Hva sier Bibelen om homoseksuell adferd? Melsomvik-kirken 13. november 2008 kl 20. Hvem er jeg som åpner Bibelen? Når vi skal åpne Bibelen og lese om hva den sier om seksuell adferd mellom to av samme kjønn, er det viktig for meg å være bevisst hvem jeg er, jeg som åpner Bibelen:. For det første vil jeg lese Bibelen som om det var jeg selv som var usikker på mine.

Bibelen og seksualitet - Religion og livssyn - VG Nett Debat

 1. g Kofod-Svendsen skrev i kronikken den 15. august, at Bibelen ikke skal læses som en fortløbende historie, men at der er et før og et efter Kristus. Det glemmer han så i resten af kronikken og overser dermed, at tyngdepunktet fra Gammel Testamente har flyttet sig fra det ydre: reproduktion og renhed, til det indre i Ny Testamente: følelserne og kravet om gensidigt hensyn.
 2. Seksualiteten påvirker tanker, følelser, handlinger og samspill, og derigjennom også vår mentale og fysiske helse. Om man fra seksualitetens hensikt går over til selve samleiets hensikt, oppfatter jeg at Bibelen forkynner at dette kan beskrives som todelt
 3. Kva seier Bibelen om heterofil og homofil seksuell aktivitet? Menneska er seksuelle skapningar - skapt i Guds bilete I motsetnad til visse andre religiøse og filosofiske system, gjev Bibelen oss eit svært positivt bilete av den menneskelege seksualitet. Alle menneske er, i følgje Bibelen, skapt i Guds bilete (1.Mos.1,27)

KRONIK: Flemming Kofod-Svendsen gennemgår i dagens kronik det bibelske vidnesbyrd angående homoseksualitet. De konkrete udsagns afvisning af homoseksuel praksis må bedømmes som en specificering af det grundlæggende bibelske syn på seksualitet, og disse udsagn kan ikke opfattes som perifere eller ligegyldige, men må betragtes som centrale og normativ Seksualitet.dk - Endnu en WordPress-blog . 1. Bibelen som etisk norm. Samfundet ændrer sig hurtigt i vor tid. Det betyder bl.a., at værdier, normer og holdninger, som for få år siden virkede naturlige og meningsfyldte, i dag kan have et skær af fortid over sig. Det medfører - også for kristne - en fristelse til at tilpasse sig de nye tider ved Matt SlickDet finnes de som liker å si at Bibelen ikke fordømmer homoseksualitet. Forskjellige vers siteres (ikke i kontekst) og de versene som viser at homoseksualitet er galt, bortforklares. Verden ønsker å forandre Guds ord og meninger til noe som passer bedre til sine syndefulle ønsker. Ikke desto mindre står sannhetene fast: Bibelen fordømmer homoseksualitet som synd Vi kommer stadig innom nære tema og i dagens episode er det seksualitet, barn i utvikling og hvordan dette bør omtales i barneoppdragelsen som er tema. For alle som har et snevert syn på kombinasjonen seksualitet og konservativ kristendom tror vi dagens episode vil fungere som et nyttig korrektiv

Seksualitet, samfunn, kristendom synd: I motsetning til verdslige lover eller partiprogram er ikke Bibelen et dokument der man kan forandre meningsinnholdet etter velgerflertallet ved hvert. Kirken anerkjenner alle menneskers iboende verdighet, og katalogiserer ikke personer etter seksualitet. Som Troskongregasjonen skriver: Alle mennesker har en fundamental verdighet: Skapt i Guds bilde, og ved nåden Guds barn og arvinger til himmelriket Menneskeverd og seksualitet . Bibelen er klar i sin framstilling av mennesket som et kjønnsvesen. Seksualiteten hører med til menneskets konstitusjon, og har slik sett både egenverdi og verdi i forhold til visse formål: Skapelsesfortellingene gjør det klart at det er i tråd med skaperens vilje at det skapte skal forplante seg og fylle jorden

Publisert i frelse, Håp, Kristenliv, Seksualitet Merket med Gå nå bort og synd ikke mere fra nå av ! , bibelen om utroskap, dømme, dom, falle i synd, fristelser, fristet av den onde, Guds dom, Guds domstol, hoder, hor, Jesus, Joh 8:4-12, kvinne grepet i hor, nåde i kristendommen, politi, sex, tilgitt av Jesus, tilgivelse i kristendommen, utroskap Legg igjen en kommenta Moxnes mener Bibelen må leses som et produkt av tiden den ble skrevet. Han ønsker en slutt på at enkeltvers leses ut av sin sammenheng. For: Bibelen fordømmer helt andre handlinger enn den typen homofile kjærlighetsforhold vi ser i dag, ifølge professoren. Voldtekt av motstanderens menn ble brukt i krig i gammeltestamentlig tid

Hvad står der i Bibelen om homoseksualitet? - Kristendom

Bibelen, buddhisme, Det gamle testamentet, fem på gaten, Hinduisme, Islam, jødedom, kristendom, masturbasjon, Onan, onani, religionshistorie, seksualitet, sex Tro og tabu arnold Dette må seriøst være et av de dummeste innleggene jeg noensinne har sett Boken Seksualitet på dagsordenen - en håndbok om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse er danskenes «bibel» på dette området. Den er med på å sette tjenesteyterne i stand til å ivareta den seksuelle helsen til personer med utviklingshemning

Homofili - synd i Guds øyne! Gud elsker homofile, og Han sendte sin elskede Sønn Jesus til jorden for å dø slik at homofile og resten av menneskeheten skulle bli frelst ved at de tar imot Jesus i sitt liv. Gud hater derimot de homofile handlingene. Selv om det ikke virker slik, skriver jeg dette. Bibelen plasserer seksualiteten innenfor ekteskapet (jf. 1. Mos 2,24), og trosforsvareren påpekte at Jesus viste til 1. Mos 1 og 2 i sin undervisning. Paulus sammenligner ekteskapet mellom mann og kvinne med forholdet mellom Kristus og menigheten (Efes 5,31-32). Ut fra 1. Mos 2,24 kom Gustavsson også med en definisjon i fem punkter av ekteskapet

- Seksualitet er fortsatt et fortiet område i kristne ungdomsmiljøer. «Å ha gjort det», - I dag gifter jo folk seg kanskje ti år senere enn det en gjorde da Bibelen ble skrevet - Vår seksualitet er del av skapelsen. Bibelen starter med skapelsen, der Gud befaler at jorden skal befolkes. På en måte var det det første Gud sa: Gå ut og ha sex. Bibelens tekster Gelius har i arbeidet med boken gått gjennom Bibelen på ny, og funnet tekster som omhandler sex, som han selv hadde glemt var der Bibelen er nemlig konsekvent i at den overalt når dette emnet dukker opp taler om homoseksualitet som et avvik fra den skapelsesgitte normen. Dette er også årsaken til at så godt som alle kirker i alle tider har inntatt en negativ holdning til utlevd homoseksualitet hjertets seksualitet. Kortversjon: I en verden av allegorier kan man tenke seg at fysisk seksuell handling har sitt motstykke i sjelens indre. Bibelen og myter møter vi ofte mann og kvinne i et eller annet slags forhold. I eventyret er det ofte prinsessen som møter prinsen

Kjønn og seksualitet. Voksne som jobber med barn og unge bør ha kunnskap om kjønn og seksualitet. Alle barn og unge skal føle seg velkommen uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering (LHBT). Skeiv ungdom har utviklet ressurser for alle som jobber med barn og unge. Noen ressurser kan brukes i møte med barn og ungdom Når bibelen i 1.Kor 7:4 tegner dette bildet av vår seksualitet, så kommer det klart frem at det å søke å få tilfredstillt sine seksuelle behov utenfor ekteskapet, gjennom onani, pornografi eller erotiske bilder, er faktisk en synd. Når man søker å få tilfredstillt sine seksuelle behov utenfor ekteskapet gjennom onani, pornografi eller erotiske bilder, så blir det ett av de største. seksualitet ved overgangen mellom eldre og yngre jernalder (Wiker 2001, 2004, se kapittel 2). Gry Wiker har med utgangspunkt i menneskefremstillinger argumentert for at en mentalitetsendring finner sted i denne perioden og jeg kan diskutere mine funn opp mot hennes. Middelalderen i.

Seksualitet i jødedommen Jødedommen fremmer studium, bønn, og praktisere mitzvot å ha en tettere, riktig forhold til Universal. Men det er en annen metode: sex. Jødedommen understreker at sex er en dypt hellig handling som skal utføres regelmessig, og insistere Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn det er for en rik mann å komme inn i Guds rike. ( Lukas 18:25 ) Det er foreslått en rekke forklaringer på hva dette skal bety, eller hva bakgrunnen er for dette bildet

Jeg tenker ikke at formuleringen om «avsporet seksualitet» innebærer en avvisning av at homofili kan være en legning. Vårt fokus er det etiske spørsmålet: Hva sier Bibelen om hvordan vi skal håndtere vår seksualitet på en etisk forsvarlig måte? Her gir Cape Town-erklæringen svært god, bibelsk veiledning Seksualitet ; Pornografi, Onani og Kristendom Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Iveland, samlivsetikk og Bibelen . De siste par ukene har Fædrelandsvennen og en rekke enkeltpersoner rettet sterk kritikk mot styret på bedehuset i Iveland. Anklagene, kravene og presset har vært voldsomt. Som kjent handler det om homofili, samlivsetikk og Normisjons verdidokument Seksualitet har ofte blitt skildret innen litteratur og billedkunst, noe som ofte ført til debatter om hvor grenser skal gå når det gjelder hva som bør regnes som pornografi, utuktighet eller kunst. Ikke desto mindre har det opp i gjennom tiden eksistert til dels detaljerte skildringer av seksualitet . Hva sier Bibelen om homoseksualitet? CAR Vendingen mot resepsjonshistorie må aldri bli et prosjekt som skal gjeninnsette Bibelen som the Book of books (eller hva man vil kalle det); en slik vending må ikke bli strategi for erstatte Bibelen som den store kulturelle teksten, fordi den ikke lenger er en hellig tekst

Jesabel (hebraisk: אִיזֶבֶל - ʾÎzǽḇæl, i pausa אִיזָבֶל - ʾÎzā́ḇæl) (800-tallet f.Kr.) var en prinsesse, identifisert i Kongebøkene i Det gamle testamentet som datter av Etbaal, konge av sidonerne og hustru av Ahab, konge av nordlige Israel. I henhold til genealogien som er blitt fremstilt av den senere jødiske historikeren Josefus og andre antikke kilder. Studiene kan handle om kjønn, seksualitet, fattigdom, ekskludering, miljø osv. Forfatterne tilbyr nå to kurs: Innføring i kontekstuelle bibelstudier med gjennomføring av et kontekstuelt bibelstudium. Et kurs som fokuserer mer på hvordan deltakerne selv kan arrangere et kontekstuelt bibelstudium I de ti bud i Bibelen finner vi gode leveregler som kan si oss mye om seksualitet. Det er et bud som heter: Du skal ikke bryte ekteskapet. Det handler om at det er viktig å være trofast mot hverandre, fordi jeg har det aller best når jeg slipper å dele den jeg elsker med en annen person Hinduisme er eit samlenamn som blir brukt om eit mangfald av religiøse tradisjonar, idear og praksisar som har oppstått på det indiske subkontinentet over fleire tusen år. Hinduisme oppstod ikkje til ein tid eller på ein stad, har ingen stiftar, ingen trusartiklar eller fast organisert leiarskap. Mange av dei tradisjonane hinduisme er samansett av, har likevel både stiftarar, ei.

Bibel - bibel.no - Bibelselskapet Hje

 1. Samliv og seksualitet; Meny . Forsiden Siste innlegg Retningslinjer Temaoversikt; All aktivitet Mine aktivitetsstrømmer Siste innlegg Retningslinjer Mer. Mer . Logg inn . Logg inn. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mange. Skjul at jeg er logget inn. Logg inn. Glemt passord
 2. Sunt og sant om seksualitet; Bibelen - en kjærlighetshistorie; Pornokulturens konsekvenser: Hva skjer med en verden som har ubegrenset tilgang på pornografi? Hvordan passer undervisningen inn i skolen? Undervisningen fra HeltFri.net er blitt brukt fra 3. klasse på barneskolen til 3.klasse på videregående skole
 3. Jeg vil ikke råde folk til å lese Bibelen for å komme til rette med sin seksualitet. Jeg skjønner ikke at folk i det hele tatt skal trenge en religiøs begrunnelse eller overbygning for å.
 4. ans basert på denne ideen om at kvinner er
 5. e tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på hva seksualitet er. Psykisk helse: Del 1 Del 2 Del 3 Del 4: Har Bibelen noe relevant å komme med, når det gjelder psykisk helse
 6. Les også: Sverige: Skolverket kutter i historiepensum, alt om den vestlige sivilisasjonens opprinnelse skal vekk Skolverket måtte etterhvert forkaste den nye læreplanen i historie etter massiv kritikk. Men nå er det nok en gang bråk rundt Skolverkets nye læreplan for grunnskolen. Vil fjerne Bibelen. I forslaget til ny læreplan for religion nevnes ikke Bibelen overhodet

Bibelselskapet Nettbibelen - Bibel - bibel

Seksualitet på avveier <<Tilbake..>> Det finnes ingen artikler i denne kategorien. Ukens Bibelvers. Abonner til vårt månedlig Nyhetsbrev! Hjelp oss. Hjelpe oss med å holde Jesusnett.com oppe! Vi er forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse Her er en oversikt over noen av tilbudene i NRK TV, som kan inspirere til undervisning og samtaler i fagene Religion og etikk for videregående skole og KRLE på ungdomsskolen. Dokumentarene er.

Hva sier Bibelen om sex før ekteskapet

 1. Det er ikke alltid verken synspunkter eller debatter tjener på å bli tværet ut. Empiri viser vel at oftest i debatter blir det synet den enkelte hadde på forhånd, kåret til vinner. Om transpersoner ikke møter alle kjennetegn på gnostisisme, så møter de hovedkravet, om at ånd trumfer materie, at oppfatningen om virkeligheten trumfer den samme virkeligheten. Likesom gresk filosofi og.
 2. Dette er et ord til kristne ledere - de som i økende grad utsettes for et press om å endre forkynnelse om kjønn og seksualitet. Som blir kalt ukjærlige fordi de ennå ikke har gitt etter. Som begynner å snakke om «to syn» fordi alle andre gjør det. Og som synes det er stadig tyngre å forkynne tydelig om hva de står for og hva de opplever at Bibelen lærer
 3. Seksualitet indebærer så stærke kræfter og kan give så tæt fællesskab, at Gud mange steder i Bibelen sammenligner forholdet til sit folk med forholdet mellem ægtefæller. Temaartiklerne peger også på, at det i lyset af Bibelens positive vision for seksualiteten er livsbekræftende at følge de rammer, Gud har sat som et værn om mennesker
 4. Fra Guds syn så viser han i bibelen en stor omsorg og forståelse for kvinner, både fra de hebraiske skrifter og de greske skrifter, og at en mann har mye å ta hensyn til, slik hun var skapt. Dette var og er så viktig at den eneste plass i bibelen hvor en kan lese at bønnene fra en guds tjener kunne bli hindret, var nettopp av den grunn at mannen ikke tok nok hensyn til sin hustru
 5. g til Bibelen. — Nå i de siste tiårene har det kommet påvirkninger fra amerikansk fundamentalisme til Norge
 6. Ett litt utradisjonelt tema, men du har sikkert hørt om det. Soknepresten Einar Gelius ga ut en bok som heter Sex i Bibelen for ett par år siden. Han mener at kristendommens læren har ett mye strengere syn på sex og seksualitet enn noen annen verdens religion. Og jeg tror dette er ett meget interessan

Bibelen og homofili - Dage

 1. Bibelen fortæller os, at mennesker bliver homoseksuelle pga. synd (Romerne 1:24-27), og at det i sidste ende sker pga. eget valg. Et menneske kan godt fødes med en større tilbøjelighed til at blive homoseksuel, ligesom andre fødes med en tendens til at være voldelig, eller anden synd. Det undskylder ikke vedkommende fra at synde, ved at give efter over for visse lyster
 2. Riksaasen Dahl medgir at Bibelen er tydelig i synet på både homofilt samliv og ekteskapet generelt. Men hun tar avstand fra noe av dette — siden budskapet skyldes «den tids patriarkalske og kjønnshierarkiske tankegang og forståelse av seksualitet». Med åpne øyne ønsker hun altså å korrigere Bibelen fordi veiledningen 11
 3. ekteskap og seksualitet. Det betyr ikke at vi anser synder som handler om sex som mer alvorlige enn andre synder. Tvert i mot vil vi ta alle Guds bud på alvor. Vår overbevisning er at de normer, bud og idealer vi finner i Bibelen er gode. Derfor er det til beste for oss å følge denne veiledningen
 4. Kinsey-rapporten er nok ikke like kjent i dag, men da den ble publisert, (rapporten om menns seksualitet i 1948 og rapporten om kvinner seksualitet i 1952), ble de bestselgere, og det het at de var like mye lest som Bibelen, og det betød mye på den tiden
 5. Forumet vil holde fram det positive syn på seksualitet og samliv som Bibelen beskriver. Virksomheten vår er basert på overbevisningen om at Bibelen gir autoritativ veiledning i hva som er kristen tro og kristent liv. Mennesket er skapt som mann eller kvinne,.

Bibelen og sex På AdamogEva.dk tror vi, at Gud har skabt os, og er designer af vores seksualitet. Derfor ser vi Bibelen som en guide til et sundt liv med følelser, krop og sex. Det betyder ikke, at vi har en facitliste, som vi bare kan slå op i Hvis Gud hadde vært imot homofilt samliv hadde han vært ond, mener leder i Åpen Kirkegruppe, Elisabeth Berg Bibelen er dristig i sin billedbruk omkring kropp og seksualitet. Hvordan kan vi da si at dette er noe galt når Gud selv bruker slike bilder? I de kristne miljøene der jeg vokste opp, kunne en få inntrykk av at seksualiteten bare var noe som hørte til i ektesengen. Men da er det mye som blir fornektet

Bibelen - Kristendom

Bibelen priser ekteskapet i høye toner. Les f. eks Salomos høysang, som er noe av det vakreste vi kjenner av kjærlighetspoesi. Bibelen kjenner samtidig til menneskenes svakhet, og - forunderlig nok, eller skal vi si heldigvis - viser Kristus stor forståelse for og barmhjertighet mot synderen som faller for kjødets fristelse Ligesom Koranen skal Bibelen fortolkes. Er seksualitet af det onde? Er homoseksualitet? Efter 50 års seksuel frigørelse anbefaler professoren, dr.phil. et theol., at moderne kristendom tager sit forhold til kroppen op til en radikal gentænkning Ifølge Bibelen er kjønnspolariteten mellom kvinne og mann grunnleggende for seksualiteten og dens rammer, for unnfangelse, foreldreskap og barn. b) Den kjønnsnøytrale ideologien oppløser Bibelens lære om kjønn og seksualitet, om unnfangelse og foreldreskap, om familie og barn, med mer. Betydningen av mann og kvinne, mor og far blir bagatellisert Det kristne synet på seksualitet tillater ingen gråsoner. Personer med en seksualitet som ikke passer inn i den kakeformen som Bibelen har gitt oss må få vite at de vil havne på et sted med evig tortur. («Men Gud elsker oss alle.») Den kristne kulturarv er ikke noe å samle på Skreddersydd bibel. Jeg har stor respekt for religion. Men når en religion hindrer mennesker i å leve sin seksualitet og kjærlighet fullt ut, da blir jeg irritert

seksualitet - Store medisinske leksiko

Buddhismen seksualitet. Hva sier buddhismen om sex før ekteskapet? I buddhismen har man fem leveregler, som er: 1. Du bør avstå fra å drepe 2. Du bør avstå fra å stjel Mara, et demonisk vesen i buddhismen som personifiserer både død og seksualitet. Han forsøker uopphørlig å friste og villede alle som streber mot nirvana. Et Sex i Bibelen kan få konsekvenser. Sogneprest Einar Gelius sin bok om kirkens syn på seksualitet kan få konsekvenser for han selv. Av Håkon Boye Bergum Onsdag 20.10 2010. Del. Oslo-biskop Ole Christian Kvarme vil nemlig ikke avvise at Gelius sitt oppgjør med kirkens syn på seksualitet vil få følger

seksualitetens historie - Store norske leksiko

Men les Bibelen selv og se hvilke sammenhenger eksemplene står i. Hva vil Einar Gelius bortsett fra å tjene penger? To ting: lovprise seksualiteten og skape større åpenhet, og gjenta hva mange før ham har sagt: at kirken og kristendommen fra første stund har hatt et ganske negativt syn på sex Det var viktig for meg å få fram mangfoldet av seksualitet i Bibelen og ikke minst skrive noe om at kjærligheten og seksualitet er gitt oss av Gud. Nå venter altså fjellbygda for presten fra.

Sokneprest Einar Gelius skriver om rå se

Seksualitet omfatter alt som har med menneskenes kjønnsdrift (det at man har lyst på sex) og kjønnsliv (det man gjør av seksuelle handlinger). Vanligvis bruker vi ordet seksualitet om alle seksuelle handlinger som et menneske gjør, enten alene eller sammen med andre. Seksualiteten omfatter også det som skjer i fantasien og hva vi føler Gunnar Elstad: Å leve med sin seksualitet, Side 2. Bibelen forutsetter at et ekteskap også har en juridisk og en samfunnsmessig side. Først når mann og kvinne har gitt hverandre sine ugjenkallelige troskapsløfter, med al-le de rettslige følger samfunnet forlanger, er de to forenet i et ekteskap Sex I Bibelen Ett litt utradisjonelt tema, men du har sikkert hørt om det. Soknepresten Einar Gelius ga ut en bok som heter Sex i Bibelen for ett par år siden. Han mener at kristendommens læren har ett mye strengere syn på sex og seksualitet enn noen annen verdens religion

Ungmøre: Religion og seksualitet - Features - Frå Nærnett

TilHelhet HJE

Seksualitet er også noe som kommer under retten til privatliv, men svært mange som har vokst opp i lukkede eller dels lukkede miljøer har ikke opplevd at dette er noe som er blitt respektert. Bibelen snakker om det mannlige kjønnsorgan, som kalles penis. (3 Det er ikke hver dag at sexlyst er tema i Dagsnytt 18, men torsdag 23. april var det akkurat det som skjedde: - Psykolog Frode Thuen har provosert en god del kvinner etter han skrev at de har et. Spørsmål knyttet til familie, kjønn og seksualitet står sentralt i kristendommen. Ofte er forestillingene knyttet til bibelske tekster. Dette emnet vil ta opp hvordan forholdet mellom kjønn, seksualitet og identitet kan forstås med henblikk på tidlig kristen tid innenfor antikken, og sett i lys av nyere teoretiske diskusjoner Men vet du hva annet som også står i Bibelen, lurer jeg på da? Jo, du får for eksempel ikke gå i klær laget av to forskjellige stoff, du skal ikke spise reker, og det er en spesiell plass i helvete for folk som masturberer. Vi lever i det 21. århundre, det er på tide å roe ned hatet

Hva sier Bibelen om homoseksualitet

Homofili er tiltrekning til samme kjønn. Begrepet er mest brukt for å beskrive menn som tiltrekkes av, blir forelsket i, og/eller har sex med andre menn. Det er vanlig å betegne kvinnelige homofile som lesbiske, men det er egentlig ikke forskjell på det å være lesbisk og det å være homofil.Homofili kommer av de greske ordene homo, som kan bety «menneske» eller «lik, ens», og philia. Temaer blir: Bibelen, Gud, Jesus, Den hellige Ånd, deg selv, sorg og glede, seksualitet, rus, bønn... Jo flere spørsmål dere har, jo mer spennende blir undervisninga! om du kan prøve ut først? Ja, Gudstjenester: Dere er med på temagudstjenester som Lysmesse, skolegudstjeneste, Kongogudstjeneste, ungdoms-gudstjeneste. Mid†natta Vi må finne ut hva Bibelen sier at er godt, rett og sant, og deretter forsøke å verne om og leve i tråd med det. Hvis vi begynner med hva vi tror om ekteskap, seksualitet og kjønn, ser vi at i den kristne tro er dette hellige og avgjørende forhold. Gud har innstiftet ekteskapet som et bilde på sin kjærlighet til sitt folk En slik vid forståelse av seksualitet kan gi hjelp til å oppdage og reflektere over både om vi påtvinger andre vår egen seksualitet og om vi uønsket utsettes for andre menneskers seksualitet. Fremfor alt kan en vid definisjon gjøre at vi blir fortrolige med hvordan seksualitet på ulike måter er en naturlig del av oss selv Opprinnelig var ikke Bibelen den eneste kilden til kristen etikk. Det var ikke før på Trient-konsilet i 1546 at den romerskkatolske kirke offisielt fastsatte Bibelens kanon, beror på feiltolkninger og er feilaktig trukket inn i diskusjoner om homofil seksualitet

Ikke være seg selv

Da jeg i 2010 ga ut boken Sex i Bibelen, opplevde jeg en tsunami av kritikk fra kirkens ledere.Det viser at tematikken kirke, bibel og seksualitet selv i vår tid er et brennbart og tabubelagt område. Min hensikt med boken var å frigjøre seksualiteten fra kirkens klamme grep og frigjøre menneskene fra den skamfølelsen kirken påfører dem Seksualitet har alltid vært et viktig tema i litteraturen; helt fra Salomos høysang i Bibelen til Knut Hamsuns Rosa. Ulike elementer ved vår seksuelle natur har imidlertid blitt fremhevet til ulike tider. I nyere tid har den frie kvinnelige seksualitet blitt fremhevet i alt fra Fifty Shades of Grey til Nymphomaniac Tema/tittel: Seksualitet og samfunn: Fag: Naturfag, Samfunnsfag, Norsk: Kompetansemål: Naturfag. drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner; Samfunnsfag. drøfte forholdet mellom kjærleik og seksualitet i lys av kulturelle normer; Nors Seksualitet, desperasjon og identitet. Publisert den oktober 26, 2017 oktober 27, 2017 av donstefano. Dette er et sammendrag av noen av mine tanker rundt singelliv som ble formidlet i en preken i Citykirken 11.juni 2017. Desperasjon Kjøp 'Kampen om seksualiteten, ytringsfrihet, hat, tankekontroll' av Nina Karin Monsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978823001471

 • Delta essen events.
 • Kelvin light.
 • Sherpa genser.
 • Dinosaurenes skjebne.
 • Alex och sigge android.
 • Ebola mortality rate.
 • Parkering rikshospitalet pris.
 • Wizzair tvarkarastis.
 • Zitate zum nachdenken englisch.
 • Bytte skjerm ipad mini stavanger.
 • Ford 2.0 ohc motor.
 • Kinesisk nakenhund valp til salgs.
 • Kinamat buffet trondheim.
 • Mozart classic.
 • Revmatisk sykdom symptomer.
 • Den norske legeforening logo.
 • Tiger zinda hai rollebesetning.
 • Pectinatella magnifica.
 • Milka norge.
 • Patrick bruel movies.
 • Morning pancake recipe.
 • Dine penger leiekontrakt for bolig.
 • Unter wölfen ganzer film deutsch.
 • Bilder selbst gestalten ideen.
 • Matjord priser.
 • Wb trauer.
 • Apellprøve nrh.
 • Varg vikernes intervju.
 • Hvor mange måneder er 26 uker.
 • Skatstadtmarathon altenburg.
 • Jeffree star sminke.
 • Hvordan bruke rabattkode komplett.
 • Polypper i tarmen hos børn.
 • Oppvåkning definisjon.
 • Seven deadly sins meliodas power level.
 • Google for education.
 • S bahn bergisch gladbach flughafen köln.
 • Schuko kupplung flach.
 • Wizzair tvarkarastis.
 • Travertin verlegen kosten.
 • Opal schmuck kaufen.